Cloud Server

docker là gì

Docker là gì? Kiến thức cơ bản về Docker

Docker là gì? Docker là một nền tảng cung cấp cho các lập trình viên cách building, deploying và running ứng dụng một cách dễ dàng bằng biện pháp sử dụng containers (nền tảng ảo hóa). Các containers này cho phép bạn đóng gói tất cả các phần cần thiết

Deface là gì? Cách nhận biết và khắc phục hiệu quả

Deface là gì? Cách nhận biết và khắc phục hiệu quả

Deface là gì? Tấn công Deface là hình thức tấn công internet làm thay đổi giao diện trực quan của trang web. Với kiểu tấn công này, các hacker sẽ thông qua một lỗ hỏng hoặc một điểm yếu nào đó để đột nhập vào máy chủ trang web sau