DNS là gì? Cách hệ thống phân giải tên miền hoạt động?

DNS là gì? Cách hệ thống phân giải tên miền hoạt động?

Hệ thống phân giải tên miền hay DNS là một hệ thống trung gian giúp con người mà máy tính giao tiếp với nhau dễ dàng hơn. Thông thường, chúng ta sử dụng tên để truy cập vào các website. Ngược lại, máy tính lại sử dụng dữ liệu là

Hướng dẫn trỏ bản ghi IFrame trên trang quản lý Domain Hostify

Hướng dẫn trỏ bản ghi IFrame trên trang quản lý Domain Hostify

Với việc trỏ bản ghi Url Frame: Tức là khi gõ địa chỉ hophuong.info vào trình duyệt web thì toàn bộ nội dung trong trang https://www.hostify.vn sẽ hiện thị ra.Nhưng mà đường link trên trình duyệt không thay đổi và luôn luôn là hophuong.info Các bước cấu hình Bước 1:

Hướng dẫn trỏ bản ghi Redirect trên trang quản lý Domain Hostify

Hướng dẫn trỏ bản ghi Redirect trên trang quản lý Domain Hostify

Bản ghi Redirect là gì? Bản ghi URL Redirect là bản ghi chuyển hướng truy nhập. Bản ghi này được sử dụng trong trường hợp bạn có 1 tên miền muốn người truy nhập khi gõ tên miền này thì tự động chuyển đến website của 1 tên miền khác VD: