Bằng khen lần này của Bộ trưởng Bộ TTTT là sự ghi nhận những đóng góp của công ty với sự phát triển của ngành CNTT Việt Nam vào công cuộc số hóa quốc gia