Gia hạn tên miền là việc bắt buộc vì nó ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.