Công bố kết quả quay thưởng giải tuần dành cho các đơn hàng đã đặt mua và kích hoạt thành công tại Hostify.vn từ 11/10 đến 17/10/2021
Công bố kết quả quay thưởng giải tuần dành cho các đơn hàng đã đặt mua và kích hoạt thành công tại Hostify.vn từ 18/10 đến 24/10/2021
Công bố kết quả quay thưởng giải tuần dành cho các đơn hàng đã đặt mua và kích hoạt thành công tại Hostify.vn từ 25/10 đến 31/10/2021
Công bố kết quả quay thưởng giải tuần dành cho các đơn hàng đã đặt mua và kích hoạt thành công tại Hostify.vn từ 01/11 đến 07/11/2021
Công bố kết quả quay số trúng thưởng cuối kỳ dành cho các đơn hàng đã đặt mua và kích hoạt thành công tại Hostify.vn từ 11/10 đến 07/11/2021