Hành trình thiện nguyện trao tặng vật tư y tế cho tuyến đầu chống dịch cùng cả nước “tiếp lửa” cùng Bắc Giang