Công ty được vinh danh 2 hạng mục “Top 10 Doanh nghiệp Xuất khẩu phần mềm và Dịch vụ CNTT” và “Top 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp Chuyển đổi số”.