Hành trình thiện nguyện trao tặng vật tư y tế cho tuyến đầu chống dịch cùng cả nước “tiếp lửa” cùng Bắc Giang
GMO Z.com RUNSYSTEM đã phát động chương trình từ thiện "Vì miền Trung ruột thịt" bằng nhiều hình thức quyên góp khác nhau