PBN - viết tắt của Private Blog Network (mạng lưới blog cá nhân). Tìm hiểu quy trình xây dựng PBN hoàn chỉnh với Web369 - Giải pháp website trọn gói tại Hostify.vn
Trước khi bắt đầu xây dựng hệ thống PBN, bạn cần phải lưu ý một số vấn đề về kỹ thuật và nội dung trên các site để hệ thống PBN của mình được bền vững hơn.