2 đề cử Dịch vụ Kiểm thử phần mềm và Hệ thống quản lý kênh phân phối Salefie được đánh giá là các giải pháp hữu ích giúp doanh nghiệp tối ưu, bứt phá kinh doanh