3 lĩnh vực được đề cử và vinh danh: Xuất khẩu phần mềm, Cung cấp giải pháp Chuyển đổi số và Dịch vụ Công nghệ thông tin