Đối với một startup khi mới khởi nghiệp, vấn đề chi phí luôn là mỗi nỗi lo thường trực thì thế việc lựa chọn một dịch vụ Hosting phù hợp luôn là vấn đề!