Lúc mới bắt đầu kinh doanh bạn sẽ nghĩ đến kênh đầu tiên đó là Mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram,...Nhưng liệu con đường đó có bền vững?