Khi sử dụng dịch vụ Email Server chuyên nghiệp cho doanh nghiệp thì khó tránh khỏi những sự cố. Việc quan trọng ngay lúc đó là tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự cố để tìm hướng giải quyết.