Nếu bạn đang dự định mở một website thì việc đầu tiên là nên bắt đầu tìm hiểu về dịch vụ Hosting!