Website chuẩn SEO là trang web có đầy đủ tính năng, được thiết kế cấu hình đạt chuẩn, giúp công cụ tìm kiếm dễ dàng thu thập và hiểu được dữ liệu website.
Checklist 8 tiêu chí cơ bản hỗ trợ bạn kiểm tra và thiết kế trang web chuẩn SEO theo tiêu chuẩn, quy định của Google.