Than phiền: 0908 092 777

THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Chào mừng Quý khách đến với HOSTIFY.VN!

Chúng tôi xin thông báo đến Quý khách hàng về việc Thỏa thuận sử dụng dịch vụ tại HOSTIFY.VN. Xin vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi đăng ký và sử dụng các dịch vụ tại HOSTIFY.VN. Vì nội dung Thỏa thuận có chứa các thông tin quan trọng về các Điều kiện, Điều khoản liên quan đến các quyền pháp lý của Quý khách cũng như các biện pháp khắc phục vấn đề cho Quý khách trong quá trình sử dụng dịch vụ tại HOSTIFY.VN.

Điều khoản 1: Phạm vi áp dụng

 • 1. Website của Chúng tôi và những Dịch vụ được xây dựng trên website thuộc sở hữu của Công ty cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM. Khi Quý khách sử dụng website và các dịch vụ được mô tả trên website www.hostify.vn đồng nghĩa với việc chấp thuận những nội dung được quy định rõ ràng trong Thỏa Thuận này và những điều khoản sử dụng riêng cho từng dịch vụ.
 • 2. Dựa vào thực tiễn hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, HOSTIFY.VN có thể thay đổi những điều khoản sử dụng dịch vụ, chính sách hoặc các văn bản pháp lý liên quan đến những quy định này bất kỳ lúc nào mà không bắt buộc phải thông báo trực tiếp trước cho khách hàng, nhưng HOSTIFY.VN sẽ luôn đăng công khai trên website. Bản mới nhất luôn được cập nhật Tại đây
 • 3. Trong trường hợp, Nếu Quý khách không đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối thì Quý khách có thể không tiếp tục sử dụng website này hay các Dịch vụ trên website.

Điều khoản 2: Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, những từ sau được hiểu theo nghĩa được giải thích dưới đây:

 • 1. HOSTIFY.VN là nhà cung cấp Hosting, VPS, Email server, Tên miền và các dịch vụ khác liên quan.
 • 2. "Chúng tôi", "Bên B" là HOSTIFY.VN và các chi nhánh, các tổ chức liên kết, các viên chức, các nhân viên, các đại diện, các đối tác và các tổ chức được cấp giấy phép của HOSTIFY.VN.
 • 3. "Bên sử dụng dịch vụ", "Quý khách" ,"Khách hàng", "Người sử dụng", "Bên A" là các cơ quan, tổ chức và các cá nhân đã chấp nhận những quy định này và đăng ký sử dụng dịch vụ theo đúng thủ tục mà HOSTIFY.VN quy định.
 • 4. "Dịch vụ" là tất cả các dịch vụ mà HOSTIFY.VN cung cấp bao gồm Đăng ký Tên miền, Hosting, VPS, Email server và các dịch vụ khác liên quan.

Điều khoản 3: Quy định đăng ký và sử dụng dịch vụ

1. Dịch vụ đăng ký tên miền

- Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký phải đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt (theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT: Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành - thay thế Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT: Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet vào ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông, sau đó được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Thông tư 06/2019/TT-BTTTT).

- Tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

- Tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền của mình và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng tên miền của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra.

- Tổ chức, cá nhân khi đăng ký tên miền phải cung cấp đầy đủ thông tin về máy chủ tên miền mà nó được cấu hình tới.

- Tổ chức, cá nhân khi đăng ký tên miền quốc tế cần hoàn tất hồ sơ gửi về HOSTIFY.VN trong thời gian 14 ngày kể từ ngày dịch vụ đã được đăng ký thành công. Trường hợp chậm bổ sung hồ sơ, dịch vụ sẽ bị khóa mà không hoàn lại phí. HOSTIFY.VN không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do quý khách không tuân thủ quy định này:

 • + Đối với tổ chức: 01 hợp đồng có đóng dấu của tổ chức
 • + Đối với cá nhân: scan 2 mặt chứng minh thư nhân dân

- Đối với tên miền quốc gia ".vn": Đảm bảo tuân thủ các quy định của Trung tâm Internet Việt Nam (Sau đây gọi tắt là "VNNIC") về đăng ký và sử dụng tên miền (chi tiết xem tại đây)

- Đối với tên miền quốc tế: Tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam sử dụng các tên miền quốc tế để thiết lập trang thông tin điện tử phải thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông tại website: http://www.thongbaotenmien.vn

- Khi thay đổi các thông tin như: tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân... bên sử dụng dịch vụ phải thông báo ngay cho HOSTIFY.VN theo đúng thủ tục đã quy định tại đây.

- HOSTIFY.VN không chịu trách nhiệm liên quan đến việc các ký tự trong tên miền (tên miền .vn và tên miền quốc tế) bị gõ nhầm gây thiếu/sai sau khi dịch vụ đã được kích hoạt thành công.

- HOSTIFY.VN không chịu trách nhiệm hoàn tiền và sửa đổi thông tin chủ thể tên miền .vn khi khách hàng lựa chọn chủ thể tên miền .vn bị sai do gõ nhầm, do chọn nhầm chủ thể (mã chủ thể) trong tài khoản sau khi dịch vụ đã được kích hoạt thành công.

- HOSTIFY.VN sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bên sử dụng không tuân thủ quy định tại mục 1 điều 3 của quy định này.

- Với các tên miền bị hết hạn, bị tạm ngừng: Nhà đăng ký có quyền chuyển hướng trỏ (redirect) bất cứ địa chỉ IP của tên miền nào được đăng ký tại nhà đăng ký, đến địa chỉ IP 1 trang parking có sẵn hoặc các trang tìm kiếm phục vụ cho mục đích thương mại nếu như tên miền đó vừa hết hạn, bị tạm ngừng. Nhà đăng ký sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào được gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp là kết quả của sự việc trên.

- Với những tên miền có dấu hiệu vi phạm (là nguồn phát tán email spam hoặc đường link gán tên miền lừa đảo - phishing) do các công ty như Spamhaus, HostExploit, Arbor, NetCraft, Google, v.v... và các tổ chức khác cảnh báo: Nhà đăng ký có quyền tạm dừng hoạt động tên miền cho dù hành vi của quý khách là chủ ý hay vô ý do nhiễm virus.

- HOSTIFY.VN chỉ định Onamae.com (GMO Internet Inc) là nhà đăng ký để cung cấp dịch vụ tên miền quốc tế. Vì vậy, người đăng ký khi sử dụng dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế tại HOSTIFY.VN, ngoài các quy định trên, sẽ phải đồng ý và tuân thủ các điều khoản mà nhà đăng ký Onamae.com đã quy định (chi tiết xem tại đây)

2. Quy định sử dụng dịch vụ lưu trữ (Hosting, VPS, Email server):

- HOSTIFY.VN không chịu trách nhiệm về pháp luật cũng như trách nhiệm khác đối với mọi thông tin lưu trữ/tính chính xác của thông tin lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi.

- Các dịch vụ lưu trữ của HOSTIFY.VN đều được sao lưu dự phòng nhằm mục đích phục vụ cho chúng tôi khôi phục sau sự cố về kỹ thuật, hạ tầng, hư hỏng thiết bị và không nhằm mục đích cung cấp bản sao cho khách hàng. Do đó, bên sử dụng dịch vụ phải có trách nhiệm thực hiện định kỳ việc sao lưu cho tất cả dữ liệu của mình đang lưu trữ trên máy chủ của HOSTIFY.VN và cất giữ an toàn.

- Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên Server.

- Bên sử dụng dịch vụ phải tự bảo quản mọi thông tin, dữ liệu của khách hàng lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi và mật khẩu của khách hàng.

- Bên sử dụng dịch vụ phải tự bảo mật các thông tin tài khoản đăng nhập của mình khi sử dụng dịch vụ tại HOSTIFY.VN.

- Không được tự ý sang nhượng, cho, bán lại dịch vụ khi chưa có sự chấp nhận của chúng tôi.

- Không được lưu trữ, liên kết tới các website có thông tin và dữ liệu có nội dung xuyên tạc, đả kích, nói xấu, vi phạm pháp luật,..., đi ngược lại đường lối chính trị của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các nước khác, hoặc/và các nội dung liên quan đến khiêu dâm, đồi trụy, lừa đảo,..., vi phạm văn hóa, thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam.

- Bên sử dụng dịch vụ tự chịu trách nhiệm về các thông tin, dữ liệu trực tiếp hoặc/và liên quan vi phạm bản quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, hack, crack, warez...

- Bên sử dụng dịch vụ không được sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ (ví dụ: Cron-Job/ Task Schedule hay những tác vụ tự động khác lặp lại, hoạt động mua bán, mining Bitcoin, thực thi như một máy chủ Game, mã nguồn tấn công DoS, DDoS, ...) và tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình.

- Người sử dụng không sử dụng hosting để gửi SPAM, thư QUẢNG CÁO, BULK MAIL, MASS MAIL, BOMB MAIL, …(bất kể từ đâu) có liên quan đến các website lưu trữ trong hệ thống máy chủ (gửi từ 15 Email cùng một thời điểm với cùng một nội dung) hoặc mang mục đích phá hoại từ server hay mạng của chúng tôi, không khuyến khích một site nào đó đặt trên server sử dụng bulk email. Người sử dụng phải đảm bảo tất cả các email được gửi đi phù hợp với văn hoá, luật pháp Việt Nam, đặc biệt Luật Công nghệ thông tin và dưới các hình thức an toàn. Số lượng Email gửi ra ngoài nội bộ công ty không được vượt quá hạn mức gửi được cấp phép theo từng gói quy định cụ thể khi đăng ký. Chúng tôi không chấp nhận đối với bất kỳ hình thức gửi Email Spam nào, cho dù hành vi đó có thể là do vô tình dịch vụ đang bị Virus lợi dụng điều khiển các hành vi này trên dịch vụ Email của quý khách.

2.1. Quy định riêng hỗ trợ dịch vụ Share Hosting/ Cloud VPS/ Cloud server

- Chúng tôi hỗ trợ miễn phí lần đầu (trong vòng 1 tháng kể từ ngày kích hoạt dịch vụ) việc chuyển dữ liệu website của Quý khách từ nhà cung cấp khác hoặc từ nơi lưu trữ khác về Share Hosting/ Cloud VPS/ Cloud server tại HOSTIFY.VN với các điều kiện sau đây:

 • + Lượng dữ liệu ≦ 5 site hoặc ≦ 10Gb
 • + Quý khách phải cung cấp bản sao lưu đã được nén sẵn đầy đủ tập tin, thư mục và databases,… có thể thông qua đường link tải về hoặc file đính kèm. Trong trường hợp cần thiết quý khách cần cung cấp thông tin của nơi lưu trữ khác để HOSTIFY.VN tiến hành chuyển dữ liệu.
 • + Để đảm bảo không bị mất hoặc thất thoát bất cứ dữ liệu nào của quý khách khi đang lưu trữ tại bên thứ ba, Chúng tôi đề nghị quý khách phải tự chủ động sao lưu thêm một bản dữ liệu tại máy tính cá nhân. HOSTIFY.VN sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ hình thức nào liên quan đến thất thoát, rò rỉ thông tin, hư hỏng hoặc mất mát dữ liệu trong suốt quá trình thực hiện chuyển dữ liệu.
 • + Do mỗi nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ có một số nền tảng dịch vụ lưu trữ dữ liệu có định dạng không tương thích hoặc độc quyền,... khiến Chúng tôi không thể hỗ trợ việc chuyển dữ liệu website từ máy chủ bên thứ ba. Hoặc do phụ thuộc vào các yếu tố khác như: đường truyền, kích thước dữ liệu, hiệu suất của các máy chủ… nên Chúng tôi không đảm bảo cũng như không phải chịu trách nhiệm pháp lý với bất cứ sự chậm trễ nào liên quan đến việc chuyển đổi dữ liệu.
 • + Bên sử dụng dịch vụ không tiến hành bất cứ thay đổi hoặc cập nhật nào của website trong suốt quá trình Chúng tôi thực hiện chuyển đổi dữ liệu.
 • + Chúng tôi có quyền từ chối di chuyển dữ liệu hoặc đình chỉ hoạt động của website sau khi di chuyển dữ liệu nếu phát hiện website có dấu hiệu vi phạm thỏa thuận sử dụng, mã nguồn nhiễm Malware/Virus, vi phạm bản quyền,... Kỹ thuật của chúng tôi sẽ thông báo ngay cho Quý khách (thông qua email, cuộc gọi,...)

2.2. Những mục ngoài phạm vi hỗ trợ: (áp dụng cho toàn bộ dịch vụ lưu trữ)

- Các hoạt động của HOSTIFY.VN luôn hướng đến nụ cười khách hàng, vì thế chúng tôi luôn đảm bảo hệ thống vận hành tốt nhất cho website hoạt động. Tuy nhiên, một vài trường hợp thực sự nằm ngoài sự hỗ trợ của chúng tôi, những yêu cầu dưới đây không thuộc phạm vi hỗ trợ của chúng tôi:

 • + Không kiểm tra hoặc khắc phục các khả năng website tương thích trên nhiều trình duyệt hoặc trên các thiết bị di động.
 • + Không khắc phục sự cố về mạng (network), ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba (tức không phải dịch vụ do HOSTIFY.VN cung cấp)
 • + Không khắc phục sự cố mà nguyên nhân lỗi xuất phát từ máy tính, thiết bị hoặc từ trình duyệt web trên máy tính, thiết bị di động của khách hàng.
 • + Không can thiệp để chỉnh sửa, tùy biến hay tối ưu mã nguồn, hình ảnh website.
 • + Không can thiệp, điều chỉnh dữ liệu đang lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu (databases).
 • + Không can thiệp sâu vào chuyên môn lập trình để khắc phục lỗi liên quan đến mã nguồn website.
 • + Không thực hiện cài đặt và cấu hình SEO cho website.
 • + Không khắc phục các tập tin đã bị hư hỏng do Virus/Malware (mã độc) gây ra.
 • + Không khắc phục sự cố gây chậm website liên quan đến cách thức xử lý trong mã nguồn, hình ảnh, JS, CSS, … thuộc website.
 • + Không khắc phục sự cố liên quan đến các cuộc tấn công mạng gây chậm website mà nguyên nhân xuất phát từ các lỗ hổng bảo mật thuộc website.
 • + Không thực hiện khôi phục mật khẩu trang quản lý của website (mật khẩu tài khoản admin của website).
 • + Không hỗ trợ reset và lấy lại mật khẩu (root) quản trị Cloud VPS/Cloud Server.
 • + Không cài đặt mới hoặc nâng cấp phần mềm trên hệ thống máy chủ chỉ để đáp ứng nhu cầu cho một vài website nào đó.
 • + Không sao lưu (backup) hoặc cung cấp tập tin sao lưu. Khách hàng có thể tự thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ thông qua Control Panel.

2.3. Khi sử dụng dịch vụ Cloud quý khách phải tuân thủ một số giới hạn sau đây:

- Băng thông không tăng đột biến quá 10GB/giờ (áp dụng cho một tài khoản sử dụng Cloud).

- Giới hạn Disk I/O khi hệ thống phát hiện trong 2 tiếng có 80% lượt check vượt quá 3000 IOPS.

- Mỗi tài khoản được khởi tạo tối đa số lượng VPS (không áp dụng cho hệ điều hành Window) cụ thể:

 • + Máy chủ khu vực nước ngoài: 2 VPS/Plan 2; 1 VPS/ Plan 3.
 • + Máy chủ khu vực Việt Nam: 6 VPS/ Plan 1; 4 VPS/Plan 2; 3 VPS/Plan 3; 2 VPS/Plan 4, Plan 5; 1 VPS/Plan 6.

** Lưu ý: Bất kỳ tài khoản sử dụng Cloud VPS nào vi phạm các điều khoản trên đây và sử dụng vượt quá những giới hạn này có thể sẽ bị cảnh báo vi phạm điều khoản sử dụng dịch vụ và sẽ bị yêu cầu giảm số lượng cho phù hợp chính sách sử dụng dịch vụ. Thậm chí có thể bị tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ không hoàn tiền tùy theo mức độ đánh giá tính nghiêm trọng gây ảnh hưởng cho máy chủ của chúng tôi.

3. Quy định hỗ trợ mẫu website có sẵn:

- Bên sử dụng dịch vụ sẽ tự chịu trách nhiệm về các nội dung trên website.

- Nội dung website không được xuyên tạc, đả kích, nói xấu, vi phạm pháp luật,... đi ngược lại đường lối chính trị của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các nước khác, hoặc/và các nội dung liên quan đến khiêu dâm, đồi trụy, lừa đảo,..., vi phạm văn hóa thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam.

- Để hỗ trợ quý khách hàng các vấn đề kỹ thuật liên quan đến chức năng Website Builder và WordPress Website Template, đồng thời tránh việc can thiệp quá sâu vào website của khách hàng, chúng tôi xin đưa ra phạm vi có thể hỗ trợ, cụ thể như sau:

 • + Các lỗi liên quan đến chức năng không giống với giao diện demo khi khách hàng cài đặt.
 • + Các lỗi liên quan đến giao diện: hỗ trợ check lỗi, báo lỗi và hướng dẫn khách hàng cách sửa lỗi.
 • + Thay đổi màu sắc website và các vấn đề liên quan đến css.
 • + Thay đổi vị trí các mục trên menu

- Những vấn đề nằm ngoài phạm vi không thể hỗ trợ:

 • + Trường hợp chức năng website không hoạt động do khách hàng tự sửa web code, cài đặt thêm các plugin, nhiễm mã độc (đối với website WordPress)
 • + Các vấn đề liên quan đến việc mở rộng thêm chức năng cho website. (VD: thêm form đăng ký/đăng nhập...)
 • + Thay đổi bố cục website.
 • + Thêm danh mục cấp 2, cấp 3.
 • + Các trường hợp khác.

Điều khoản 4: Thanh toán

- Bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

- Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm đăng ký dịch vụ, nếu không thanh toán, mọi thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ không còn hiệu lực.

- Đối với dịch vụ đăng ký tên miền, nếu Quý khách đăng ký nhưng chưa hoàn tất thanh toán, thì trong thời gian chờ thanh toán, nếu tên miền được đăng ký cho một chủ thể khác, HOSTIFY.VN sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

- Trong thời gian quy định để gia hạn dịch vụ, nếu không thanh toán, dịch vụ sẽ tạm ngừng và thu hồi theo quy định.

- Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do thanh toán chậm trễ gây nên, HOSTIFY.VN sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Điều khoản 5: Bảo mật thông tin

- Bên sử dụng dịch vụ tự chịu trách nhiệm về tên đăng nhập, mật khẩu, bảo quản mật khẩu, thay đổi mật khẩu và thay đổi các thông tin - dữ liệu liên quan đến dịch vụ đã đăng ký và tài khoản quản lý được HOSTIFY.VN cung cấp.

- Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do sơ suất của bên sử dụng dịch vụ làm tiết lộ thông tin, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

- Xem thêm Quy định về bảo mật thông tin tại đây.

Điều khoản 6: Ngừng, hủy bỏ việc cung cấp dịch vụ

Khi HOSTIFY.VN phát hiện các vi phạm của bất kỳ khách hàng nào trong các quy định trên, chúng tôi có thể đơn phương hủy hợp đồng hoặc ngay lập tức ngừng cung cấp mọi dịch vụ có liên quan đến khách hàng đó mà không cần thông báo trước. Đồng thời không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không bồi thường thiệt hại hay phí hoàn lại.

Điều khoản 7: Xử lý tranh chấp tên miền

- Đối với tên miền quốc tế: Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến tên miền quốc tế sẽ được giải quyết theo chính sách giải quyết tranh chấp tên miền của ICANN được mô tả tại: http://www.icann.org/en/help/dndr

- Đối với tên miền quốc gia ".vn": Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến tên miền quốc gia ".vn" sẽ được giải quyết theo Quyết định số 73/QĐ-VNNIC ngày 17/3/2010 của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam về việc ban hành hướng dẫn xử lý tên miền quốc gia ".vn" có tranh chấp và Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam ".vn".

Điều khoản 8: Chính sách hoàn tiền

- HOSTIFY.VN cam kết hoàn tiền khi Quý khách hàng không hài lòng về dịch vụ với điều kiện lỗi thuộc phía hệ thống của chúng tôi.

- HOSTIFY.VN không hoàn tiền với những nguyên nhân liên quan đến việc cài đặt/ sử dụng phần mềm hoặc thiết bị của bên thứ 3 hoặc những dịch vụ tặng kèm của sản phẩm và không áp dụng với dịch vụ tên miền

- Sau thời gian kể trên, HOSTIFY.VN sẽ không hoàn tiền với bất cứ lý do gì trừ trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung cấp dịch vụ.