BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM .VN

TÊN MIỀN .VN Lệ phí đăng ký (*)
(không chịu thuế)
(1)
Phí duy trì (**)
(không chịu thuế)
(2)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu
(chưa bao gồm VAT)
(3)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(chưa bao gồm VAT)
(4)
Tổng tiền năm đầu
(đã bao gồm 10% VAT)
= (1+2+3) + 10%*(3)
Tổng tiền năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)
= (2+4) + 10%*(4)
Đăng ký
.vn 200.000đ 350.000đ 200.000đ 100.000đ 770.000đ 460.000đ
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 200.000đ 250.000đ 200.000đ 100.000đ 670.000đ 360.000đ
.org.vn | .gov.vn | .info.vn | .edu.vn | .pro.vn | .health.vn | .ac.vn | Tên miền theo giới hạn địa giới hành chính .VN | .int.vn 120.000đ 150.000đ 200.000đ 100.000đ 490.000đ 260.000đ
.name.vn 30.000đ 30.000đ 20.000đ 20.000đ 82.000đ 52.000đ
Transfer tên miền .VN về HOSTIFY.VN Phí transfer
(1)
Phí duy trì (**)
(không chịu thuế)
(2)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(chưa bao gồm VAT)
(3)
Tổng tiền transfer + sử dụng năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)
= (1+2+3) + 10%*(3)
Đăng ký
.vn Miễn phí 350.000đ 100.000đ 460.000đ
.com.vn | .net.vn | .biz.vn Miễn phí 250.000đ 100.000đ 360.000đ
.org.vn | .gov.vn | .info.vn | .edu.vn | .pro.vn | .health.vn | .ac.vn | Tên miền theo giới hạn địa giới hành chính .VN | .int.vn Miễn phí 150.000đ 100.000đ 260.000đ
.name.vn Miễn phí 30.000đ 20.000đ 52.000đ
Ghi chú: (*), (**): Biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Tên miền Quốc tế Phí khởi tạo Phí đăng ký Phí duy trì /năm Transfer về Hostify.vn Đăng ký
.com 239.000đ 299.000đ 225.000đ
.net 269.000đ 330.000đ 275.000đ
.org 299.000đ 320.000đ 280.000đ
.xyz 19.000đ 285.000đ 235.000đ
.biz 50.000đ 380.000đ 350.000đ
.info 75.000đ 390.000đ 335.000đ
.site 19.000đ 770.000đ 675.000đ
.online 19.000đ 790.000đ 720.000đ
.click 95.000đ 245.000đ 205.000đ
.top 39.000đ 278.000đ 140.000đ
.work 38.000đ 190.000đ 175.000đ
.shop 60.000đ 890.000đ 890.000đ
.io 999.000đ 1.580.000đ 1.580.000đ
.club 19.000đ 360.000đ 350.000đ
.pw 19.000đ 485.000đ 410.000đ
.tech 50.000đ 1.350.000đ 1.080.000đ
.juegos | .hosting 8.700.000đ 8.700.000đ 7.995.000đ
.global 1.920.000đ 1.920.000đ 1.535.000đ
.christmas 1.400.000đ 1.400.000đ 1.350.000đ
.tokyo 25.000đ 285.000đ 235.000đ
.space 19.000đ 490.000đ 410.000đ
.cm 2.830.000đ 2.830.000đ 2.545.000đ
.ac 1.630.000đ 1.630.000đ 1.465.000đ
.kiwi | .buzz 835.000đ 835.000đ 680.000đ
.okinawa 270.000đ 270.000đ 250.000đ
.mx 1.320.000đ 1.320.000đ 1.185.000đ
.onl | .pictures 315.000đ 315.000đ 280.000đ
.investments | .credit | .accountants | .loans | .energy | .tires | .gold | .porn | .adult | .reise | .best 2.480.000đ 2.480.000đ 1.980.000đ
.tel 338.000đ 338.000đ 288.000đ
.toys 1.080.000đ 1.080.000đ 960.000đ
.press 120.000đ 1.920.000đ 1.535.000đ
.host 139.000đ 2.480.000đ 1.980.000đ
.website 35.000đ 490.000đ 385.000đ
.creditcard 3.630.000đ 3.630.000đ 2.905.000đ
.world 69.000đ 650.000đ 675.000đ
.ninja | .rip 445.000đ 445.000đ 378.000đ
.vegas 1.200.000đ 1.200.000đ 1.100.000đ
.band | .video 575.000đ 575.000đ 460.000đ
.ai 2.299.000đ 2.299.000đ 2.070.000đ
.store 1.150.000đ 1.150.000đ 1.080.000đ
.id 770.000đ 770.000đ 575.000đ
.poker 289.000đ 1.132.000đ 1.000.000đ
.ski 279.000đ 960.000đ 860.000đ
.vip 345.000đ 345.000đ 310.000đ
.fun 35.000đ 500.000đ 360.000đ
.pro 90.000đ 384.000đ 350.000đ
.cloud 89.000đ 425.000đ 400.000đ
.futbol | .rocks 495.000đ 495.000đ 445.000đ
.com.sg | .sg 1.770.000đ 1.770.000đ 1.600.000đ
.dance 545.000đ 545.000đ 470.000đ
.cz 1.220.000đ 1.220.000đ 1.100.000đ
.sc 2.620.000đ 2.620.000đ 2.355.000đ
.accountant 770.000đ 770.000đ 615.000đ
.am 1.940.000đ 1.940.000đ 1.745.000đ
.attorney 1.055.000đ 1.055.000đ 970.000đ
.me.uk 200.000đ 200.000đ 190.000đ
.casino 3.570.000đ 3.570.000đ 3.070.000đ
.green 270.000đ 1.520.000đ 1.415.000đ
.hiv 5.275.000đ 5.275.000đ 4.800.000đ
.mortgage 950.000đ 950.000đ 875.000đ
.rich 62.200.000đ 62.200.000đ 50.200.000đ
.country | .beer | .webcam | .trade 685.000đ 685.000đ 560.000đ
.win 70.000đ 665.000đ 665.000đ
.com.idn | .net.idn 245.000đ 245.000đ 211.000đ
.com.co | .nom.co | .net.co 445.000đ 445.000đ 375.000đ
.la 880.000đ 880.000đ 790.000đ
.mobi 106.000đ 455.000đ 410.000đ
.us 268.000đ 268.000đ 215.000đ
.in 560.000đ 560.000đ 450.000đ
.xxx 2.620.000đ 2.620.000đ 2.000.000đ
.so | .br.com | .uy.com | .za.com | .gb.com 1.770.000đ 1.770.000đ 1.560.000đ
.hn 1.730.000đ 1.730.000đ 1.550.000đ
.mn 1.120.000đ 1.120.000đ 1.000.000đ
.be 400.000đ 400.000đ 360.000đ
.vc 940.000đ 940.000đ 800.000đ
.holdings | .camera | .diamonds | .voyage | .camp | .codes | .holiday | .viajes | .expert | .cruises | .flights | .villas | .tienda | .condos | .maison | .dating | .clinic | .dental | .financial | .fund | .surgery | .tax | .university | .claims | .finance | .insure | .capital | .engineering | .healthcare | .restaurant | .lease | .furniture | .pizza | .delivery | .coach | .legal | .memorial | .apartments | .bingo | .golf | .tours | .tennis 1.195.000đ 1.195.000đ 955.000đ
.ventures | .partners 905.000đ 1.015.000đ 955.000đ
.eu 595.000đ 595.000đ 595.000đ
.tv 730.000đ 730.000đ 680.000đ
.tw | .com.tw | .org.tw 975.000đ 975.000đ 860.000đ
.co 260.000đ 620.000đ 580.000đ
.ws 698.000đ 698.000đ 650.000đ
.me 130.000đ 645.000đ 580.000đ
.bz 690.000đ 690.000đ 550.000đ
.asia 30.000đ 360.000đ 310.000đ
.name 599.000đ 599.000đ 539.000đ
.jp | .co.jp 1.750.000đ 1.750.000đ 1.575.000đ
.plumbing 1.100.000đ 1.100.000đ 960.000đ
.glass 1.150.000đ 1.150.000đ 965.000đ
.in.net | .jpn.com 300.000đ 300.000đ 270.000đ
.black 299.000đ 1.150.000đ 990.000đ
.ceo 2.485.000đ 2.485.000đ 1.985.000đ
.bar | .cricket 1.835.000đ 1.835.000đ 1.470.000đ
.careers | .recipes | .limo 1.195.000đ 1.195.000đ 1.075.000đ
.wiki | .ink 1.000.000đ 1.000.000đ 800.000đ
.rest 900.000đ 900.000đ 720.000đ
.cc | .rentals | .cab | .repair | .house | .florist | .boutique | .cheap | .farm | .watch | .zone | .properties | .events | .productions | .cards | .catering | .community | .tools | .industries | .parts | .cool | .exchange | .gripe | .foudation | .republican | .vet | .kaufen | .deals | .discount | .fitness | .guide | .surf | .direct | .gifts | .sarl | .immo | .wtf | .uno | .casa | .party | .yoga | .science | .money | .wedding | .fashion | .garden | .airforce | .army | .democrat | .chat | .date | .consulting | .auction | .gives | .moda | .inmobilien | .plus | .fit | .express | .racing | .download | .faith | .loan | .lol | .pub | .market | .engineer | .forsale | .review | .rehab | .school | .sale | .software 770.000đ 770.000đ 675.000đ
.life 79.000đ 770.000đ 675.000đ
.style | .social 560.000đ 641.800đ 675.000đ
.kitchen | .solar 1.050.000đ 1.050.000đ 955.000đ
.link 95.000đ 270.000đ 215.000đ
.nagoya | .jp.net | .yokohama 285.000đ 285.000đ 235.000đ
.blue | .pink | .red 106.000đ 400.000đ 350.000đ
.kim 105.000đ 420.000đ 350.000đ
.email 79.000đ 540.000đ 485.000đ
.shoes 1.050.000đ 1.050.000đ 960.000đ
.pics | .help 650.000đ 650.000đ 580.000đ
.coffee 720.000đ 720.000đ 685.000đ
.marketing 560.000đ 641.800đ 875.000đ
.sexy 1.220.000đ 1.220.000đ 1.080.000đ
.report | .reisen | .gratis | .city 480.000đ 480.000đ 385.000đ
.cleaning 1.040.000đ 1.040.000đ 960.000đ
.guitars | .flowers 2.850.000đ 2.850.000đ 2.680.000đ
.blackfriday | .audio | .hiphop | .diet | .property 3.000.000đ 3.000.000đ 2.750.000đ
.fish | .bid | .vodka | .rodeo | .soy | .horse | .fishing | .cooking | .nyc | .church 735.000đ 735.000đ 590.000đ
.vision | .fail | .town | .limite 835.000đ 835.000đ 750.000đ
.services 545.000đ 641.800đ 750.000đ
.equipment | .gallery | .graphics | .lighting | .photography | .technology | .directory | .today | .tips | .solutions | .photos | .management | .systems | .education | .institute | .international | .agency | .supplies | .supply | .exposed | .schule | .business | .football 540.000đ 540.000đ 485.000đ
.company 155.000đ 200.000đ 485.000đ
.center 259.000đ 460.000đ 485.000đ
.support 380.000đ 456.370đ 485.000đ
.network 370.000đ 456.370đ 485.000đ
.bike | .clothing | .guru | .singles | .estate | .contractors | .land | .construction | .enterprises | .vacations | .training | .builders | .domains | .computer | .academy | .bargains | .gift | .photo | .works | .care | .media | .asociates | .cash 720.000đ 720.000đ 675.000đ
.digital 560.000đ 850.000đ 675.000đ
.tattoo | .ae.org | .ar.com | .cn.com | .de.com | .eu.com | .gb.net | .gr.com | .hu.com | .kr.com | .no.com | .qc.com | .ru.com | .sa.com | .se.com | .se.net | .uk.com | .uk.net | .us.com 900.000đ 900.000đ 820.000đ
.design 289.000đ 970.000đ 970.000đ
.promo 106.000đ 400.000đ 400.000đ
.organic 280.000đ 1.500.000đ 1.500.000đ
.ltd 170.000đ 450.000đ 450.000đ
.group 230.000đ 450.000đ 450.000đ
.blog 215.000đ 650.000đ 650.000đ
.bio 270.000đ 1.400.000đ 1.400.000đ
.art 250.000đ 350.000đ 350.000đ
.games 345.000đ 429.910đ 429.910đ
.news 420.000đ 510.000đ 510.000đ
.men 69.000đ 650.000đ 650.000đ
.love 550.000đ 641.800đ 641.800đ

CÁC DỊCH VỤ KÈM TÊN MIỀN

Tên dịch vụ Phí cài đặt Duy trì hàng năm Ghi chú
Quản trị DNS Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel
Chuyển tiếp truy cập Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn
Khóa tên miền Tăng cường bảo mật cho tên miền chống transfer
Bảo mật thông tin tên miền Toàn bộ thông tin Whois tên miền của bạn sẽ được giấu kín hoàn toàn với mọi công cụ Whois
DNS có hỗ trợ IPv6 Cho phép thay đổi địa chỉ IPv6 của tên miền thông qua Control Panel