Tin công nghệ

"Clock" trên Windows 11 của Microsoft được làm mới giúp người dùng làm việc hiệu quả và sáng tạo hơn, đồng thời giúp giám sát sức khỏe.
Lý do cảnh báo là sau khi một lỗ hổng mới được phát hiện cho phép hacker có thể cài và thực thi mã độc, virus lên bất cứ PC chạy Windows 10.