Cài đặt email server thông qua Outlook trên Android

Bạn đang dùng Email-Server theo tên miền của công ty, doanh nghiệp. Nhưng bạn gặp khó khăn khi không thể truy cập bằng máy tính liên tục, Hostify sẽ giúp bạn Cài đặt email IMAP, POP3 thông qua App Outlook trên Android.

Còn nếu bạn chưa có Email-Server hãy đăng ký tại đây, Hostify sẽ giúp email của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn, đối tác sẽ nhận ra bạn dễ dàng hơn.

Cài đặt email-server thông qua Outlook trên Android

1. Vào CH Play để tải ứng dụng Outlook

  • Mở app để bắt đầu cài đặt và thêm email

Cài đặt email-server thông qua Outlook trên Android
Tải App Outlook về máy Android

2. Thêm tài khoản email

  • Chọn Tiếp tục

Cài đặt email-server thông qua Outlook trên Android
Nhập email muốn thêm

3. Chọn thiết lập trên Outlook

  • IMAP hoặc POP3 theo nhu cầu sử dụng

Cài đặt email-server thông qua Outlook trên Android
Chọn thiết lập cho email

4. Kết nối tới máy chủ Email-Server

  • Kết nối theo thiết lập đã chọn

Cài đặt email-server thông qua Outlook trên Android
Thiết lập các cấu hình email

Đặt tên hiển thị và mô tả email phục vụ cho công việc gi theo mong muốn.

Trong mục Máy chủ thư đến POP

  • Tên máy chủ POP: mail.hostify.vn

  • Cổng: 995

  • Tên người dùng POP: tài khoản email bạn muốn thêm vào

  • Mật khẩu POP: mật khẩu tài email đang thêm.

Trong mục Máy chủ thư đi SMTP cũng thế nhưng ở phần Cổng: 465

Tương tự cho chọn thiết lập Kết nối IMAP.

5. Hoàn tất thêm email vào Outlook trên Android

  • Thêm thành công hiển thị giao diện tài khoản sử dụng.

Cài đặt email-server thông qua Outlook trên Android
Thêm email thành công

Chúc bạn sử dụng thành công!

Thông tin tư vấn

Một bình luận

Trả lời