Cấu hình tên miền trên Lading Page và xuất bản Lading Page với tên miền riêng

Cấu hình tền miền trên lading Page

Bước 1: Truy cập vào trang Lading page https://builder.ladipage.com/

Cấu hình tên miền trên Lading Page và xuất bản Lading Page với tên miền riêng

Bước 2: Chọn menu “Tên miền” –> Bấm nút “Tạo tên miền mới

Cấu hình tên miền trên Lading Page và xuất bản Lading Page với tên miền riêng

Bước 3: Tại cửa sổ “Quản lý tên miền

  • Tại mục “Nền tảng“: Chọn “LadiPage Cloud DNS
  • Nhập tên miền bạn vào. Ví dụ tên miền nhập là www.hpshop.xyz ( đối với tên miền chính thì phải thêm “www” phía trước tên miền, còn đối với subdoamin thì nhập bình thường)
Cấu hình tên miền trên Lading Page và xuất bản Lading Page với tên miền riêng

Bước 4: Bấm nút “Tạo tên miền

Cấu hình tên miền trên Lading Page và xuất bản Lading Page với tên miền riêng

Bước 6: Chọn tên miền vừa tạo và xác thực

Bấm vào ba chấm, chọn “Xác thực ngay“. Tại mục “Trạng thái” thể hiện “Đã xác thực” là được. (Để xác thực ở bước này được thì phải cấu hình dns trỏ tên miền đó về host lading page xem tại đây)

Bước 7: Click vào “ok”

Bước 8: Sau khi xác thực xong tên miền, bạn tiếp tục đến bước bật SSL cho tên miền.

Bấm vào ba chấm, chọn bật ssl sau đó nhấn ok để cài ssl

Cấu hình tên miền trên Lading Page và xuất bản Lading Page với tên miền riêng
Cấu hình tên miền trên Lading Page và xuất bản Lading Page với tên miền riêng

Cài đặt SSL cho từng trang Landing Page trong tài khoản của bạn là tính năng miễn phí mà LadiPage hỗ trợ khách hàng, giúp cho các chiến dịch chạy quảng cáo sử dụng Landing Page của bạn được đảm bảo hiệu quả

Sau khi bật SSL thành công là bạn đã hoàn thành toàn bộ các bước trỏ tên miền. Bây giờ bạn cần vào Landing Page mình đã tạo và xuất bản với tên miền đó

Xuất bản Lading Page với tên miền riêng

Click chọn Giao diện mẫu –> Chọn loại giao diện –> rà chuột vào mẫu muốn tạo, nhấn Sử dụng

Cấu hình tên miền trên Lading Page và xuất bản Lading Page với tên miền riêng

Sau đó sẽ xuất hiện bảng Quản lý Landing Page, nhập tên miền vào mục Tên Landing Page –> chọn kiểu thiết kế –> click vào tạo Landing Page.

Cấu hình tên miền trên Lading Page và xuất bản Lading Page với tên miền riêng

Sau khi nhấn Tạo Lading Page thì sẽ xuất hiện ra trang để mình chỉnh sửa và sau đó xuất bản.

Xuất bản trang: Nhấn vào Xuất bản –> Chon Xuất bản, khi đó sẽ hiện trên màn hình bản Xuất bản Landing Page –> chọn qua phần Tên miền riêng –> nhập tên miền –> Nhấn Xuất bản lại để hoàn thành.

Cấu hình tên miền trên Lading Page và xuất bản Lading Page với tên miền riêng
Cấu hình tên miền trên Lading Page và xuất bản Lading Page với tên miền riêng

Sau khi xuất bản thanh công thì mình truy cập lại tên miền đó để xem trang Lading Page mình vừa xuất bản thành công chưa?.

Chúc các bạn thành công!

Đăng ký Website mới tại đây >>> Giải pháp website trọn gói Hostify

Thông tin liên hệ tư vấn

Trả lời