So sánh cloud và virtualization (ảo hóa). Mối quan hệ giữa chúng ra sao?

cloud và virtualization 1

Ảo hóa và đám mây là hai khái niệm công nghệ thường được nhắc đến cùng nhau, nhưng chúng thực chất là hai khái niệm khác nhau.

Vậy ảo hóa khác đám mây như thế nào? Mối quan hệ giữa chúng ra sao? Hãy cùng Hostify.vn tìm hiểu nhé!

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

VPS

Ảo hóa là gì?

Ảo hóa (virtualization) là một kỹ thuật phân chia tài nguyên vật lý thành các phần ảo riêng biệt, có thể được sử dụng để chạy các hệ điều hành và ứng dụng khác nhau. Ảo hóa có thể được thực hiện trên các máy chủ vật lý, máy trạm hoặc thậm chí là các thiết bị di động.

Có nhiều loại ảo hóa khác nhau, bao gồm:

Ảo hóa máy chủ: Là hình thức ảo hóa phổ biến nhất. Ảo hóa máy chủ cho phép tạo ra nhiều máy ảo trên một máy chủ vật lý. Các máy ảo này có thể chạy các hệ điều hành và ứng dụng khác nhau.

Ảo hóa lưu trữ: Là hình thức ảo hóa cho phép tạo ra các thiết bị lưu trữ ảo từ các thiết bị lưu trữ vật lý. Các thiết bị lưu trữ ảo này có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu cho các máy ảo.

Ảo hóa mạng: Là hình thức ảo hóa cho phép tạo ra các mạng ảo từ các mạng vật lý. Các mạng ảo này có thể được sử dụng để kết nối các máy ảo với nhau.

Đám mây là gì?

ảo hóa đám mây 2

Đám mây (cloud computing) là một mô hình cung cấp dịch vụ CNTT trên Internet. Các dịch vụ cloud có thể bao gồm lưu trữ, tính toán, mạng, cơ sở dữ liệu và nhiều thứ khác.

Đám mây được chia thành ba loại chính:

Public cloud: Là loại đám mây phổ biến nhất. Public cloud được cung cấp bởi các nhà cung cấp cloud, như Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure và Google Cloud Platform.

Private cloud: Là loại đám mây được triển khai và quản lý bởi một tổ chức cụ thể, chẳng hạn như một doanh nghiệp.

Hybrid cloud: Là sự kết hợp giữa public cloud và private cloud. Hybrid cloud cho phép tổ chức tận dụng lợi thế của cả hai loại đám mây.

Sự khác biệt giữa ảo hóa và đám mây

Đặc điểm

Ảo hóa

Đám mây

Khái niệm

Phân chia tài nguyên vật lý thành các phần ảo

Cung cấp dịch vụ IT trên Internet

Tài nguyên

Tài nguyên vật lý

Tài nguyên ảo

Vị trí

Máy chủ vật lý tại chỗ hoặc tại các trung tâm dữ liệu

Trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ đám mây

Quản lý

Do doanh nghiệp quản lý

Do nhà cung cấp cloud quản lý

Mối quan hệ giữa ảo hóa và đám mây

Ảo hóa là một công nghệ nền tảng cho điện toán đám mây. Ảo hóa cho phép nhà cung cấp đám mây cung cấp các dịch vụ đám mây trên cơ sở tài nguyên vật lý.

Có hai cách chính để sử dụng ảo hóa trong điện toán cloud:

Ảo hóa trong đám mây: Nhà cung cấp đám mây sử dụng ảo hóa để tạo ra các máy ảo (VM) cho khách hàng của mình. Khách hàng có thể sử dụng các VM này để chạy các ứng dụng và hệ điều hành của mình.

Ảo hóa tại chỗ: Doanh nghiệp sử dụng ảo hóa để tạo ra các máy ảo tại chỗ. Các máy ảo này có thể được sử dụng để chạy các ứng dụng và hệ điều hành của doanh nghiệp.

Lợi ích của ảo hóa và đám mây

Ảo hóa và đám mây là hai công nghệ quan trọng trong thế giới IT hiện đại. Ảo hóa là một kỹ thuật cơ bản cho phép các dịch vụ cloud được cung cấp trên Internet. Đám mây mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên, tăng tính linh hoạt và giảm chi phí.

Ảo hóa là nền tảng cho đám mây, cho phép nhà cung cấp đám mây cung cấp các dịch vụ đám mây trên cơ sở tài nguyên vật lý. Ví dụ, một nhà cung cấp đám mây có thể sử dụng ảo hóa máy chủ để tạo ra nhiều máy ảo. Các máy ảo này có thể được sử dụng để chạy các ứng dụng và hệ điều hành của khách hàng.

ảo hóa đám mây 4

Có hai cách chính để sử dụng ảo hóa trong điện toán cloud:

Ảo hóa trong đám mây: Nhà cung cấp đám mây sử dụng ảo hóa để tạo ra các máy ảo cho khách hàng của mình. Khách hàng có thể sử dụng các VM này để chạy các ứng dụng và hệ điều hành của mình.

Ảo hóa tại chỗ: Doanh nghiệp sử dụng ảo hóa để tạo ra các máy ảo tại chỗ. Các máy ảo này có thể được sử dụng để chạy các ứng dụng và hệ điều hành của doanh nghiệp.

Ảo hóa mang lại nhiều lợi ích cho đám mây

Ảo hóa mang lại nhiều lợi ích cho đám mây, bao gồm:

Tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên: Ảo hóa cho phép nhà cung cấp cloud sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên vật lý của mình. Ví dụ, một máy chủ vật lý có thể chạy nhiều máy ảo cùng một lúc, mỗi máy ảo chạy một hệ điều hành và ứng dụng khác nhau.

Tăng tính linh hoạt: Ảo hóa cho phép nhà cung cấp đám mây dễ dàng mở rộng hoặc thu hẹp quy mô tài nguyên của mình để đáp ứng nhu cầu thay đổi. Ví dụ, nếu nhà cung cấp đám mây cần thêm máy ảo, họ có thể dễ dàng tạo ra các máy ảo mới mà không cần mua thêm máy chủ vật lý.

Giảm chi phí: Ảo hóa có thể giúp nhà cung cấp đám mây giảm chi phí. Ví dụ, nhà cung cấp đám mây có thể giảm số lượng máy chủ vật lý cần thiết, từ đó giảm chi phí mua sắm, vận hành và bảo trì máy chủ.

Kết luận

Tóm lại, ảo hóa và cloud là hai công nghệ quan trọng trong thế giới CNTT hiện đại. Ảo hóa là một kỹ thuật cơ bản cho phép các dịch vụ cloud được cung cấp trên Internet. Đám mây mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên, tăng tính linh hoạt và giảm chi phí.

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

VPS

Bài liên quan