Gửi nhận Email-server từ Google mail

Bài viết này Hostify sẽ hướng dẫn các bạn Gửi nhận Email-server từ Gmail. Việc làm này sẽ giúp bạn có thể sử dụng đồng thời Email-server và Google mail để gửi nhận email.

Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản Gmail để cài đặt email-server vào Google mail 

Sau khi đăng nhập thành công, bạn chọn Cài đặt -> Tài khoản và Nhập -> Thêm địa chỉ email khác

Gửi nhận Email-server từ Google mail
Đăng nhập Google mail tiến hành thiết lập

Bước 2: Nhập thông tin email để thiết lập gửi mail

Sau khi nhấn chọn thêm địa chỉ mail khác thì sẽ xuật hiện bản ” Thêm địa chỉ email khác mà bạn sở hữu“. Bạn điền thông tin ”tên“ và “địa chỉ email” mà bạn muốn thêm vào.

Click chọn vào ” Xử lý như bí danh” –> nhấn chọn Bước thiếp theo.

Gửi nhận Email-server từ Google mail
Thêm địa chỉ email khác mà bạn sở hữu

Sau đó nhập tiếp thông tin:

  • Máy chủ SMTP: mail.hostify.vn
  • Cổng: 465
  • Tên người dùng: là địa chỉ mail bạn muốn thêm vào, vd: tinnit@nguyentien.info
  • Mật khẩu: là mật khẩu của email.
Gửi nhận Email-server từ Google mai
Thiết lập máy chủ SMTP

Sau đó mở email ra để nhận mã xác nhận được gửi từ gmail.

Gửi nhận Email-server từ Google mail
Vào mail lấy mã xác nhận của Google mail

Copy mã trên vào ô trống và nhấn vào xác minh như trong hình ảnh dưới đây, đến đây là bạn đã xác minh thành công với gmail để có thể gửi mail từ tài khoản email này.

Gửi nhận Email-server từ Google mail
Copy mã và dán vào phần nhập mã xác minh

Lúc này khi soạn mail bạn có thể chọn tài khoản Email-server từ giao diện Google mail.  

Gửi nhận Email-server từ Google mail
Mail đã được thêm thành công vào Google mail

Bước 3: Nhập thông tin email để thiết lập nhận mail 

Gửi nhận Email-server từ Google mail
Thiết lập nhận mail của Email-server

Sau khi nhấn chọn thêm tài khoản thư thì sẽ xuật hiện bản ” Thêm tài khoản thư“. Bạn nhập “địa chỉ email” muốn thêm vào –> nhấn chọn Tiếp theo.

Gửi nhận Email-server từ Google mail
Thêm tài khoản thư

Tiếp theo nhấn chọn ” Nhập email từ tài khoản khác của tôi (POP3)

Gửi nhận Email-server từ Google mail
Nhập email từ tài khoản khác của tôi (POP3)

Tiếp tục nhập thông tin:

  • Tên người dùng: là địa chỉ email, vd: tinnit@nguyentien.info
  • Mật khẩu: là mật khẩu của email
  • Máy chủ POP: mail.hostify.vn
  • Cổng: 995
  • Và nhớ tích chọn 3 mục dưới như hình. Nếu bạn muốn lưu trữ các thư đến ( bỏ qua hộp thư đến thì nhấn chọn thêm mục cuối cùng)

Sau đó nhấn Thêm tài khoản để hoàn thành

Gửi nhận Email-server từ Google mail
Thiết lập thông tin máy chủ

Chúc bạn sử dụng thành công !

Thông tin tư vấn

Trả lời