Hướng dẫn dùng chức năng SFTP connection tới Hosting để upload Source

Lưu ý: Để dùng chức năng SFTP connection tới Hosting để upload Source thì bạn bạn cần chuẩn bị 1 website mới ( ví dụ: hophuong.info) và file cài cài đặt website gồm 1 file .zip và 1 file .sql.

Ví dụ: file cài đặt website

Hướng dẫn dùng chức năng SFTP connection tới Hosting để upload Source

Hướng dẫn dùng chức năng SFTP connection tới Hosting để upload Source

Hướng dẫn dùng chức năng SFTP connection tới Hosting để upload Source

Bước 1: Xóa dữ liệu trong foder DocumenRoot của web mà muốn upload Source lên

– Truy cập vào trang https://cnode2.hostify.vn:2443/  Chọn Files Manager / click vào web hophuong.infoDocumentRoot / xóa hết dữ liệu trong DocumentRoot

Hướng dẫn dùng chức năng SFTP connection tới Hosting để upload Source

Hướng dẫn dùng chức năng SFTP connection tới Hosting để upload Source

Bước 2: Lấy thông tin SFTP Connection

– Truy cập vào trang https://cnode2.hostify.vn/, chọn vào SFTP Connecttion sau đó sẽ xuất hiện bản thông tin SFTP

Hướng dẫn dùng chức năng SFTP connection tới Hosting để upload Source

Bước 3: Sử dụng filezila để kết nốt SFTP lên hosting

– Mở ứng dụng FileZilla lên, chọn file / Site Manager

Hướng dẫn dùng chức năng SFTP connection tới Hosting để upload Source

Xuất hiện bảng Site Manager, click chọn New site / click vào New site vừa tạo / nhập thông tin trong mục SFTP connection vào phần thôn tin bên phải bảng / sau đó click vào Connect

 • Mục protocol: chọn SFTP – SSH File Transfer Protocol
 • Mục Host, Port, User và Password: điền theo thông tin mình đã có.
 • Các mục còn lại thì theo hình bên dưới.

Hướng dẫn dùng chức năng SFTP connection tới Hosting để upload Source

– Sau đó xuất hiện một bản Unknown host key, tick chọn Alway trust this host, add this key to the cache / sau đó chọn Ok

Hướng dẫn dùng chức năng SFTP connection tới Hosting để upload Source

Bước 4: Đưa source web lên host

– Sau khi kết nối xong sẽ xuất hiện 1 giao diện có dạng.

 • Cột bên trái là các dữ liệu trên máy tính
 • Cột bên phải là dữ liệu trên hosting.

Hướng dẫn dùng chức năng SFTP connection tới Hosting để upload Source

– Chọn web mình cần đưa source lên, đi tới cột bên phải bảng: hophuong.info /DocumenRoot, dữ liệu trong documentRoot sẽ nằm ở khung phía dưới bên phải.

Hướng dẫn dùng chức năng SFTP connection tới Hosting để upload Source

– Sau đó đi tới file .zip trên máy tính cần đưa lên ở bên cột bên trái và kéo file .zip qua cột bên phải, và đợi file đó up lên host.

Hướng dẫn dùng chức năng SFTP connection tới Hosting để upload Source

Bước 5: Giải nên file .zip vừa đưa lên

– Truy cập lại trang https://cnode2.hostify.vn/ , click vào File Manager / chọn vào web mình vừa đưa source lên hophuong.info / DocumenRoot / click chuột phải vào file .zip mình vừa đưa lên, và chọn Extract archive…./ xuất hiện một bảng mới, click Extract here để giải nén tại thư mục đó.

Hướng dẫn dùng chức năng SFTP connection tới Hosting để upload Source

Hướng dẫn dùng chức năng SFTP connection tới Hosting để upload Source

 Bước 6: Upload database

 • Truy cập lại trang https://cnode2.hostify.vn/, vào MySql Manager / Click vào nút Login của web mình mới up source lên, để truy cập phpMyAdmin

Hướng dẫn dùng chức năng SFTP connection tới Hosting để upload Source

 • Click vào Database hophuox00_db mới tạo ở bước 1 / click vào Nhập / click vào Choose File  để up file db lên / Click vào Thực hiện để upload Database lên

File db để up lên.

Hướng dẫn dùng chức năng SFTP connection tới Hosting để upload Source

Hướng dẫn dùng chức năng SFTP connection tới Hosting để upload Source

Bước 7: Cấu hình kết nối DB

 • Vào trang https://cnode2.hostify.vn/ chọn File Manager  / click vào web vừa tạo ( vd : hophuong.info ) / DocumentRoot / chỉnh files wp-config.php ( đa số file wp-config.php sẽ nằm trong DocumentRoot)

Vd: chỉnh files wp-config.php thành 

Hướng dẫn dùng chức năng SFTP connection tới Hosting để upload Source

Bước 8: Cập nhật tên miền trong cấu hình wp_options

 • Vào MySql Manager / click vào nút Login của web mình mới up source lên, để truy cập phpMyAdmin
 • Click vào hophuox00_db / wp_options / cập nhật tên miền 1 và 2  thành  https:// tên miền hoặc http:// tên miền

Vd: https://hophuong.info

Hướng dẫn dùng chức năng SFTP connection tới Hosting để upload Source

 • Đổi pass trang quản trị wp nếu cần, chọn wp_user / sửa / vào user_ pass / chọn MD5 / nhập mật khẩu khung bên cạnh / click vào Thực hiện

Hướng dẫn dùng chức năng SFTP connection tới Hosting để upload Source

Hướng dẫn dùng chức năng SFTP connection tới Hosting để upload Source

Bước 9: Check lại toàn bộ web( kết nối, hình ảnh,..)

 

Chúc Quý khách hàng thành công!

Đăng ký Website mới tại đây >>> Giải pháp website trọn gói Hostify

Thông tin liên hệ tư vấn

Trả lời