Hướng dẫn sử dụng plugin wp categories widget để hiển thị danh sách các danh mục

Hướng dẫn sử dụng plugin WP Categories Widget để hiển thị danh sách các danh mục

 

Bước 1: Truy cập vào trang quản trị web

 

Bước 2: Cài đặt plugin WP Categories Widget

Nhấn vào Plugin –> Cài mới –> Nhập tên plugin vào o tìm kiếm” WP Categories Widget” –> tới plugin đó nhấn vào cài đặt.

Hướng dẫn sử dụng plugin WP Categories Widget để hiển thị danh sách các danh mục

Bước 3: Kích hoạt plugin WP Categories Widget

Sau khi cài đặt plugin thành công thì nhấn vào kích hoạt để kích hoạt plugin đó lên

Hướng dẫn sử dụng plugin WP Categories Widget để hiển thị danh sách các danh mục

Bước 4: Sử dụng plugin WP Categories Widget

Nhấn vào Giao diện –> Widget

Hướng dẫn sử dụng plugin WP Categories Widget để hiển thị danh sách các danh mục

Đưa widget WP Categories Widget nơi mình muốn hiện thị ( sidebar hoặc footer)

Tới ô mình muốn thêm vào nhấn vào dấu ” +” –> chọn wp Categories Widget để thêm vào.

Hướng dẫn sử dụng plugin WP Categories Widget để hiển thị danh sách các danh mục

Bước 5: Thiết lập hiện thị danh dách danh mục

Hướng dẫn sử dụng plugin WP Categories Widget để hiển thị danh sách các danh mục
Hướng dẫn sử dụng plugin WP Categories Widget để hiển thị danh sách các danh mục

Bước 6: Nhấn cập nhật để hoàn thành

Hình danh sách danh mục hiển thị ở thanh Sidebar

Hướng dẫn sử dụng plugin WP Categories Widget để hiển thị danh sách các danh mục

 

Chúc bạn thành công!

Đăng ký Website mới tại đây >>> Giải pháp website trọn gói Hostify

Thông tin liên hệ tư vấn

Trả lời