Hướng dẫn sử dụng theme 026

Trong bài viết này Hostify hướng dẫn bạn cách sử dụng theme 026 bên Hostify

Mục Lục

1.   Header & Footer  

1.1  Header     

1.1.1   Cập nhật logo website

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến.

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Bước 2: Ta vào Nhận dạng Site, lúc này Logo đã được cài đặt trước đó sẽ xuất hiện.

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Bước 3: Thay đổi Logo : click thay đổi logo, một cửa sổ như dưới đây sẽ hiện để bạn chọn ảnh. Bạn có thể tải tập tin lên hay vào Thư viện có sẵn sẽ hiện ra những ảnh đã được tải lên trước đó.

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Nếu chọn ảnh từ thư viện thì: Thư viện / chọn ảnh / Chọn

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Nếu tải ảnh lên thì : Tải tập tin lên /chọn tập tin / Chọn

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Bước 4: Click vào Đăng để hoàn thành thao tác

Hướng dẫn sử dụng theme 026

1.1.2   Tên website, khẩu hiệu

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện  / vào Tùy biến.

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Bước 2: Ta vào Nhận dạng Site à xuất hiện 1 trang mới để cập nhật tên website và khẩu hiệu

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Bước 4: click vào Đăng để hoàn thành thao tác

Hướng dẫn sử dụng theme 026

1.1.3   Cập nhật biểu tượng site.

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện / nhấn vào Tùy biến.

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Bước 2: Ta vào Nhận dạng Site, lúc này Logo đã được cài đặt trước đó sẽ xuất hiện.

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Bước 3: Thay đổi Biểu tượng site

Click Chọn biểu tượng site , một cửa sổ như dưới đây sẽ hiện để bạn chọn ảnh. Bạn có thể Tải tập tin lên hay vào Thư viện có sẵn sẽ hiện ra những ảnh đã được tải lên trước đó.

Hướng dẫn sử dụng theme 026

+ Nếu chọn ảnh từ thư viện thì: Thư viện / chọn ảnh / Chọn

Hướng dẫn sử dụng theme 026

+ Nếu tải ảnh lên thì : Tải tập tin lên / chọn tập tin / Chọn

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Bước 4: Click vào Đăng để hoàn thành thao tác

Hướng dẫn sử dụng theme 026

1.1.4   Hotline và địa chỉ

Vào  trang admin của WordPress/tenten framework /Chọn Header / Chỉnh sửa trong các ô sdt và địa chỉ / Click vào lưu thay đổi

Hướng dẫn sử dụng theme 026

1.2  Footer

1.2.1  Footer

Để thay đổi phần Footer:

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Bước 1: Vào phần giao diện -> tùy biến

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Bước 2: Chọn Widget, sẽ xuất hiện Footer 1, Footer 2, Footer 3 và làm việc với các footer / click vào Đăng

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Footer 1:  Tương ứng với Liên hệ. Bạn có thể thay đổi thông tin như Điện thoại, Email hay Địa chỉ.

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Footer 2: Là các trang thông tin mạng có thể kết liên kết, liên lạc với chủ sở hữu trang web và phương thức thanh toán người sử dụng muốn. Tương tự như Thanh điều hướng bạn cũng có thể sắp xếp lại 3 vị trí Footer theo mong muốn hay thêm widget.

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Footer 3: Ảnh – Chèn ảnh vào

+ Vd: chèn ảnh Đã thông báo bộ công thương

Hướng dẫn sử dụng theme 026

1.2.1   Cập nhật Social footer ( link mạng xã hội )

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần  Tenten Framework  

Bước 2: Click vào  Social Footer,  khi đó xuất hiện phần để cập nhật các đường link xã hội

Bước 3: Cập nhật các đường link xã hội vào ô

+ Facebook Link

+ Twitter Link

+ Google Plus Link

+ Instagram

Bước 4: Click vào  Lưu thay đổi  để hoàn thành các thao tác.

Hướng dẫn sử dụng theme 026

2.   Cài đặt chung       

2.1  Thêm người dùng cho trang Admin

Người được thêm mới có chức năng như admin do admin phân quyền.

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Điền đầy đủ thông tin cho người được phân quyền, ở phần Vai trò người được thêm vào có vai trò gi trong trang admin. Chọn Thêm người dùng mới sau khi hoàn tất tất cả.

2.2   Cập nhật hồ sơ người dùng

Vào thành viên / Hồ sơ của bạn, bên trái xuất hiện các thông tin người dùng vào cập nhật thay đổi thông tin/ click vào Cập nhật hồ sơ.

Hướng dẫn sử dụng theme 026

2.3  Thay đổi màu chủ đạo trên trang admin  

 Vào trang admin của Wedsite, chọn Thành viên / Hồ sơ của bạn/ vào phần tông màu trang quản trị, chọn tông màu / click vào Cập nhật hồ sơ

Hướng dẫn sử dụng theme 026

3.  Trang chủ     

3.1  Cập nhật banner slide

3.1.1 Tạo slideshow mới

Bước1: Vào MetaSlider / click  Add a New Slideshow ( xuất hiện 1 new mới )

Bước 2: Đặt tên cho slideshow: clik vào ô New Slideshow và đặt tên

Bước 3: Thêm slide vào: click vào Add Slide/ chọn ảnh/ Add to slideshow xuất hiện 1 slide

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Bước 4: Cập nhật thông tin cho slide mới thêm: Vào phần Image Silde/  sau đó click vào Save or Save Slideshow

Hướng dẫn sử dụng theme 026

+ Thay đổi tên hình ảnh: Seo / bỏ tick bên Use the image title, và nhập nội dung hình ảnh vào thì cũng  như tên hình ảnh

+ Định dạng cắt và lấy vị trí nào của hình ảnh : crop à chọn các vị trí cần

+Chọn chủ đề trình chiếu: qua phần Slideshow Theme / click vào Select a custom theme/ vào Themes, và chọn themes thích hợp / Click vào Select

+Muốn cài đặt thêm nâng cao: vào phần Advanced Settings / vào trong cài đặt

3.1.2  Chỉnh sửa slideshow

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Thêm slide vào: click vào Add Slide/ chọn ảnh/ Add to slideshow xuất hiện 1 slide mới

+Update hình ảnh của slide: Update slide image/ chọn ảnh/ Add to slideshow ảnh đã được cập nhật

Xóa slide : click vào (X) Delete slide

Cập nhật thông tin cho slide mới thêm: Vào phần Image Silde

+ Thay đổi tên hình ành: Seo/bỏ tick bên Use the image title, và nhập nội dung hình ảnh vào thì cũng  như tên hình ảnh

+ Định dạng cắt và lấy vị trí nào của hình ảnh : crop/ chọn các vị trí cần

Chọn chủ đề trình chiếu: qua phần Slideshow Theme/ click vào Select a custom theme/ vào Themes, và chọn themes thích hợp/ Click vào Select

Muốn cài đặt thêm nâg cao: vào phần Advanced Settings/ vào trong cài đặt ( vd: Auto play – tick vào này để cho slideshow chạy tự động hay không,…)

Hướng dẫn sử dụng theme 026

3.2 Danh mục

3.2.1  Tạo danh mục mới

Bước 1: chọn Sản phẩm-> Danh mục. Khi đó bên phải sẽ có cột Danh mục sản phẩm.

Bước 2: Cập nhập thông tin cho danh mục sản phẩm

+ Tên danh mục

+ Chuỗi cho đường dẫn tĩnh

+ Danh mục cha cho danh mục sản phẩm

+ Mổ tả danh mục sản phẩm

+ Chọn kiêu hiển thị danh mục

+ Thêm ảnh cho danh mục

Bước 3: Click vào Thêm danh mục mới

Hướng dẫn sử dụng theme 026

3.2.2  Tạo menu danh mục

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Bước 1: Vào giao diện / menu /thêm liên kết, chọn danh mục sản phẩm / xem tất cả, chọn các danh mục vừa tạo/ thêm vào menu.

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Bước 2: Sau đó các danh mục mình vừa chọn sẽ xuất hiện bên phần cấu trúc menu / kéo các danh mục đó vào trong danh mục sản phẩm, lùi vào 1 cấp so với danh mục sản phẩm ( nếu là danh mục con của danh mục cha thì mình kéo vào danh mục cha đó và cũng lùi vào 1 cấp so với danh mục cha)

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Bước 3: Click vào  Lưu menu

3.3  Thay đổi sản phẩm ở trang chủ

Trang chủ sẽ cập nhật sản phẩm đươc đăng tải mới nhất của mỗi  Danh mục. Nếu muốn đưa sản phẩm đã từng đăng trước đó lên trang chủ ta có thể vào chỉnh sửa ngày đăng.

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Chỉnh sửa ngày sẽ hiện ở bên gốc phải trang. Chỉnh thời gian và Cập nhật, thời gian đăng đã được cập nhật, hay các thông tin về sản phẩm, giá khuyến mãi../ sau đó click vào  Cập nhật

Hướng dẫn sử dụng theme 026

3.4   Thương hiệu

3.4.1   Viết bài mới

Truy cập vào trang admin website, chọn  Thương hiệu / Viết bài mới /  cập nhật các thông tin bài quảng cáo/  Đăng

 • Tên tiêu đề
 • Tóm tắt: đướng link dẫn tới bài quảng cáo
 • Ảnh đại diện: chọn ảnh đại diện cho bài quảng cáo
 • Cập nhật ngày đăng

Hướng dẫn sử dụng theme 026

3.4.1  Chỉnh sửa bài viết thương hiệu

Bước 1: Vào trang admin của WordPress, chọn Thương hiệu

Bước 2: Click vào bài viết cần chỉnh sửa

Bước 3: Chỉnh sửa những nội dung cần chỉnh

 • Tiêu đề
 • Tóm tắt
 • Thay ảnh đại diện
 • Chỉnh sửa ngày đăng, trang thái bài thương hiệu

Bước 4: Click vào Cập nhật để hoàn thành việc chỉnh sửa

Hướng dẫn sử dụng theme 026

 • Ta có thể chỉnh sủa nhanh
 • Xóa tạm thời
 • Nhân bản bài bài viết thương hiệu

3.5   Quảng cáo

3.5.1  Viết bài quảng cáo mới

Truy cập vào trang admin website, chọn  Quảng cáo / Viết bài mới /  cập nhật các thông tin bài quảng cáo/  Đăng

 • Tên tiêu đề
 • Tóm tắt: đướng link dẫn tới bài quảng cáo, vd: https://hophuong.info/gioi-thieu/
 • Chuyên mục: chọn chuyên mục cho bài viết
 • Ảnh đại diện: chọn ảnh đại diện cho bài quảng cáo
 • Cập nhật  ngày đăng

Hướng dẫn sử dụng theme 026

3.5.2  Tạo chuyên mục cho quảng cáo

Bước 1: Vào trang admin của WordPress, chọn Quảng cáo / Chuyên mục

Bước 2 Nhập cac thông tin chuyên mục vào

 • Tên
 • Chuỗi dẫn tĩnh
 • Chọn chuyện mục cha cho chuyên mục hiện tại
 • Mô tả

Bước 3: Click vào Thêm chuyên mục  để hoàn thành chuyên mục đó

Hướng dẫn sử dụng theme 026

3.5.1   Chỉnh sửa quảng cáo

Bước 1: Vào trang admin của WordPress, chọn Quảng cáo

Bước 2 Click vào bài viết cần chỉnh sửa

Bước 3: Chỉnh sửa những nội dung cần chinh

 • Tiêu đề
 • Nội dung quảng cáo
 • Chỉnh chuyên mục cho bài viết quảng cáo
 • Thay ảnh đại diện
 • Chỉnh sửa ngày đăng, trang thái bài quảng cáo

Bước 4: Click vào Cập nhật để hoàn thành việc chỉnh sửa

Hướng dẫn sử dụng theme 026

 • Ta có thể chỉnh sủa nhanh
 • Xóa tạm thời
 • Nhân bản bài quảng cáo

4.   Bài viết  

4.1   Tạo bài viết mới

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Bước 1:  Click vào Bài viết

Bước 2: Click vào Viết bài mới

Bước 3: Nhập tiêu đề bài viết

Bước 4: Chèn hình ảnh của nôi dung đăng tải: Thêm Media

Bước 5: Thêm nội dung bài viết vào

Bước 6: chọn chuyên mục

Bước 7: Thêm thẻ cho bài viết

Bước 8: Chọn ảnh đạidiện

Bước 9: Click vào  Xem thử  để xem trước bài viết

Bước 10: Click vào Đăng bài viết  để hoàn thành.

4.2   Chỉnh sửa, Xem, Nhân bản bài viết  

Hướng dẫn sử dụng theme 026

 • Chỉnh sửa: Khi muốn thấy đổi nôi dung, tiêu đề, hình ảnh của bài viết đã được đăng trước đó, sau khi thay đổi xong ta có thể click Xem trước để có thể nhìn toàn diện lại bài viết sau khi chỉnh sửa. Nếu đã ổn rồi thì nhấn Cập nhật để lưu lại.

Hướng dẫn sử dụng theme 026

 • Sửa nhanh: Dùng để chỉnh tiêu đề, thay đổi chuyện mục, cấp phép các quyền của bài viết.

Hướng dẫn sử dụng theme 026

 • Thùng rác: Tương tự như Xóa bài viết.
 • Xem: Xem hiển thị bài viết.
 • Nhân bản: Sao chép một bài y chang bài đó ra một bài viết mới, thường dùng để thay đổi ngôn ngữ của bài viết ( vd: tạo thêm một bài viết tương tự mà bằng tiếng anh).

4.3  Tạo chuyên mục ở phần bài viết

Bước 1: Vào Bài viết à Chuyên mục

Bước 2: Nhập các thông tin cho chuyên mục

 • Đặt Tên cho chuyên mục mới
 • Chuỗi cho đường dẫn tĩnh
 • Chuyên mục hiện tại
 • Mô tả: có thể thêm mô tả ngắn về chuyên mục, có thể thêm hoặc không.

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ các thông tin, click chọn nút Thêm chuyên mục để thêm chuyên mục mới.

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Bước 4: Sau khi click Thêm chuyên mục, chuyên mục mới sẽ được hiển thị bên góc phải trang.

Hướng dẫn sử dụng theme 026

4.4   Tạo thẻ trong bài viết    

Vào  Bài viết / Thẻ / vào phần thêm thẻ, cập nhập tên, chuỗi cho đường dẫn tình, mô tả thẻ / Thêm thẻ

Hướng dẫn sử dụng theme 026

5.   Trang    

5.1  Thêm trang      

Bước 1: Chọn Trang / chọn Thêm trang mới.

Bước 2: Định dạng trang

 • Nhập tiêu đề
 • Nhập nội dung của trang, hình ảnh trong trang
 • Ảnh đại diện của trang ( nếu cần): Ảnh đại diện
 • Chọn thuộc tính cho trang: thuộc tính ( cha của trang, giao diện trang

Bước 3:  click vào  Xem thử  để xem qua trang mình mơi tạo

Bước 4: Click Đăng sau khi hoàn thành hết tất cả

Hướng dẫn sử dụng theme 026

5.2   Để trang xuất hiện trên menu

Bước 1: Chọn Giao diện à Menu

Bước 2: Chèn trang vào menu: Chọn mục Trang à chọn trang mốn thêm vàoà click  Thêm vào menu

Bước 3:  Trang mới thêm vẽ xuất hiện bên Danh mục Menu

 • Sắp xếp trang đó vào vị trí muốn

Bước 4: Click Lưu Menu sau khi hoàn thành hết tất cả

Hướng dẫn sử dụng theme 026

6.   Sản phẩm.

6.1  Tạo sản phẩm

Bước 1: Để thêm sản phẩm mới ta vào Sản phẩm -> Thêm mới.

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Bước 2: Cần nhập một số phần cần thiết cho một sản phẩm cơ bản.

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Hướng dẫn sử dụng theme 026

 • Tên sản phẩm.
 •  Upload hình ảnh sản phẩm lên để hiển thị ra web.
 •  Viết nội dung giới thiệu sản phẩm này cùng với hình ảnh vừa mới upload lên.
 • Chọn danh mục sản phẩm này sẽ xuất hiện ở đâu.
 • Từ khóa sản phẩm: Chọn từ khóa mà nhiều người tìm kiếm sản phẩm chọn nút thêm kế bên.
 • Ảnh sản phẩm, chọn ảnh đẹp nhất để làm ảnh đại diện sản phẩm.
 • Show slide nhiều hình ảnh, thêm ảnh sản phẩm chọn nhiều hình ảnh đăng lên.
 • Tiếp theo cài đặt Giá bán hàng và Giá khuyến mãi.
 • Mô tả ngắn sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Bước 3: Sau khi hoàn tất các thông tin, nhấp nút Xem thử và Đăng.

6.2   Thêm thuộc tính

Bước 1: Vào  Sản phẩm/ các thuộc tính

Bước 2: Cập nhật thông tin vào trong phần  Thêm thuộc tính

Bước 3: Sau đó click vào  Thêm thuộc tính,  thuộc tính mới thêm sẽ xuất hiện ở bản bên cạnh

Hướng dẫn sử dụng theme 026

6.3  Quản lý phản hồi      

Hướng dẫn sử dụng theme 026

 • Chấp nhận: Có 2 chế độ là chấp nhận hay phản đối bình luận.
 • Trả lời: Admin có thể trả lời bình luận của tác giả.
 • Sửa nhanh: Dùng để chỉnh sửa nội dung bình luận theo ý admin.
 • Chỉnh sửa: Cũng tương tự như Sửa nhanh nhưng có thêm sửa tên, email, URL và xem được đánh giá.
 • Spam: Được xem là bình luận rác và ẩn nó đi, khi ẩn đi và mình muốn xóa luôn thì có thể vào Spam như hình bên dưới.
 • Thùng rác: Tương tự như Spam.

7.   Thông tin thanh toán khách  hàng

7.1   Phần thông tin thanh toán khách hàng

Vào Woocheckout / billing

+ Nếu muốn thêm trường mới là “ số tài khoản” vào thông tin thanh toán khách hàng thì: click vào thêm trường mới/ nhập tiêu đề vào phần My Field Name của nhãn: Số tài khoản” / qua phần position để định dạng phần đó nằm bên nào( Right, wide, Left) vd: “Wide”, và các phần định dạng khác như chọn loại, required nếu mục đó cần thiết thì tick vào…/ click vào lưu thay đổi phần thêm trường mới mình đã hoàn thành

Hướng dẫn sử dụng theme 026

+ Nếu muốn chỉnh sửa trường cũ

 • Đổi tên: Vào phần My Field Name
 • Định dạng nằm vị trí nào: position
 • Mục đó cần thiết hay ko: Required
 • Định dạng thuộc loại nào: chọn loại
 • Nếu muốn bỏ trường đó : x
 • Chỉnh sửa xong thì bấm lưu thay đổi

7.2  Giao hàng tới địa chỉ khác (nếu khách muốn gửi tới địa chỉ khác)

Vào Woocheckout / shipping

+ Nếu muốn thêm trường mới là “ Số điện thoại ”  vào phần giao hàng tới địa chỉ khác thì: click vào thêm trường mới/ nhập tiêu đề vào phần nhãn:Số điện thoại” / qua phần position để định dạng phần đó nằm bên nào( Right, wide, Left) vd: “Left”, và các phần định dạng khác như chọn loại, required nếu mục đó cần thiết thì tick vào…/ click vào lưu thay đổi phần thêm trường mới mình đã hoàn thành

Hướng dẫn sử dụng theme 026

Hướng dẫn sử dụng theme 026

+ Nếu muốn chỉnh sửa trường cũ như đổi tên – vào phần Nhãn, định dạng nằm vị trí nào – position, mục đó cần thiết hay ko – required, định dạng thuộc loại nào – chọn loại, nếu muốn bỏ trường đó –X/ chỉnh sửa xong thì bấm lưu thay đổi

Trả lời