Hướng dẫn sử dụng theme 027

Lời nói đầu tiên Hostify xin gởi lời cám ơn đến Quý khách hàng vì đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi nhé! Dưới đây sẽ là hướng dẫn cách sử dụng Theme027

Mục Lục

1.1  Header trong theme027    

1.1.1   Cập nhật logo website

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến.

Bước 2: Ta vào Nhận dạng Site, lúc này Logo đã được cài đặt trước đó sẽ xuất hiện.

Hướng dẫn sử dụng theme027

Bước 3: Thay đổi Logo : click thay đổi logo, một cửa sổ như dưới đây sẽ hiện để bạn chọn ảnh. Bạn có thể tải tập tin lên hay vào Thư viện có sẵn sẽ hiện ra những ảnh đã được tải lên trước đó.

Hướng dẫn sử dụng theme027

Nếu chọn ảnh từ thư viện thì: Thư viện / chọn ảnh / Chọn

Hướng dẫn sử dụng theme027

Nếu tải ảnh lên thì : Tải tập tin lên /chọn tập tin / Chọn

Hướng dẫn sử dụng theme027

Bước 4: Click vào Đăng để hoàn thành thao tác

Hướng dẫn sử dụng theme027

1.1.2   Tên website, khẩu hiệu

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện  / vào Tùy biến.

Bước 2: Ta vào Nhận dạng Site / xuất hiện 1 trang mới để cập nhật tên websitekhẩu hiệu

Hướng dẫn sử dụng theme027
Hướng dẫn sử dụng theme027

Bước 3: Click vào Đăng để hoàn thành thao tác

Hướng dẫn sử dụng theme027

1.1.3   Cập nhật biểu tượng site.

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, chọn phần Giao diện / nhấn vào Tùy biến.

Bước 2: Ta vào Nhận dạng Site, lúc này Logo đã được cài đặt trước đó sẽ xuất hiện.

Hướng dẫn sử dụng theme027

Bước 3: Thay đổi Biểu tượng site

Click Chọn biểu tượng site , một cửa sổ như dưới đây sẽ hiện để bạn chọn ảnh. Bạn có thể Tải tập tin lên hay vào Thư viện có sẵn sẽ hiện ra những ảnh đã được tải lên trước đó.

Hướng dẫn sử dụng theme027

+ Nếu chọn ảnh từ thư viện thì: Thư viện / chọn ảnh / Chọn

Hướng dẫn sử dụng theme027

+ Nếu tải ảnh lên thì : Tải tập tin lên / chọn tập tin / Chọn

Hướng dẫn sử dụng theme027

Bước 4: Click vào Đăng để hoàn thành thao tác

Hướng dẫn sử dụng theme027

1.1.4   Hotline và địa chỉ

Vào  trang admin của WordPress/tenten framework /Chọn Header / Chỉnh sửa trong các ô sdt và địa chỉ / Click vào lưu thay đổi

Hướng dẫn sử dụng theme027

Để thay đổi phần Footer:

Vào phần giao diện / tùy biến / chọn Widget, sẽ xuất hiện Footer 1, Footer 2, Footer 3 và làm việc với các footer / click vào Đăng

Hướng dẫn sử dụng theme027
Hướng dẫn sử dụng theme027

Footer 1:  Tương ứng với Liên hệ. Bạn có thể thay đổi thông tin như Điện thoại, Email hay Địa chỉ.

Hướng dẫn sử dụng theme027

Footer 2: Là các trang thông tin mạng có thể kết liên kết, liên lạc với chủ sở hữu trang web và phương thức thanh toán người sử dụng muốn.

Hướng dẫn sử dụng theme027

Footer 3: Chứa widget visual Editor là các trang thông tin mạng có thể kết liên kết, liên lạc với chủ sở hữu trang web và phương thức thanh toán người sử dụng muốn

Hướng dẫn sử dụng theme027

 

Vào  trang admin của WordPress, chọn phần  Tenten Framework / click vào  Social Footer,  khi đó xuất hiện phần để cập nhật các đường link xã hội / Lưu thay đổi  để hoàn thành các thao tác.

Hướng dẫn sử dụng theme027

2.   Cài đặt chung trong theme027         

2.1  Thêm người dùng cho trang Admin

Người được thêm mới có chức năng như admin do admin phân quyền.

Hướng dẫn sử dụng theme027

Điền đầy đủ thông tin cho người được phân quyền, ở phần Vai trò người được thêm vào có vai trò gi trong trang admin. Chọn Thêm người dùng mới sau khi hoàn tất tất cả.

2.2   Cập nhật hồ sơ người dùng

Vào thành viên / Hồ sơ của bạn, bên trái xuất hiện các thông tin người dùng vào cập nhật thay đổi thông tin/ click vào Cập nhật hồ sơ.

Hướng dẫn sử dụng theme027

2.3  Thay đổi màu chủ đạo trên trang admin  

 Vào trang admin của Wedsite, chọn Thành viên / Hồ sơ của bạn / vào phần tông màu trang quản trị, chọn tông màu / click vào Cập nhật hồ sơ

Hướng dẫn sử dụng theme027

2.4 Thông báo của của hàng

Hướng dẫn sử dụng theme027

 Vào trang admin của Wedsite, chọn giao diện / tùy biến / WooCommerce / thông báo của hàng, nhập nội dung thông báo / tick vào phần bật thông báo của của hàng để thông hiển thị ở ngoài trang web / click vào đăng để hoàn thành

Hướng dẫn sử dụng theme027
Hướng dẫn sử dụng theme027
Hướng dẫn sử dụng theme027

2.5 Cách hiện thị danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm ở ngoài trang web

Hướng dẫn sử dụng theme027

 Vào trang admin của Wedsite, chọn giao diện / tùy biến / WooCommerce / danh mục sản phẩm, chọn các nội dung hiển thị trong phần này / click vào đăng để hoàn thành

Hướng dẫn sử dụng theme027
Hướng dẫn sử dụng theme027
Hướng dẫn sử dụng theme027

2.6 Kích thước ảnh sản phẩm

 Vào trang admin của Wedsite, chọn giao diện / tùy biến / WooCommerce / ảnh sản phẩm, chọn định dạnh kích cỡ ảnh để hiện thị trong phần danh mục sản phẩm / click vào đăng để hoàn thành

Hướng dẫn sử dụng theme027
Hướng dẫn sử dụng theme027
Hướng dẫn sử dụng theme027

3.  Trang chủ trong theme027      

3.1  Cập nhật banner slide

3.1.1 Tạo slideshow mới

Bước 1: Vào MetaSlider / click  Add a New Slideshow ( xuất hiện 1 new mới )

Bước 2: Đặt tên cho slideshow: clik vào ô New Slideshow và đặt tên

Bước 3: Thêm slide vào: click vào Add Slide/ chọn ảnh/ Add to slideshow xuất hiện 1 slide

Hướng dẫn sử dụng theme027
Hướng dẫn sử dụng theme027

Bước 4: Cập nhật thông tin cho slide mới thêm: Vào phần Image Slide/  sau đó click vào Save or Save Slideshow

Hướng dẫn sử dụng theme027
 • Thay đổi tên hình ảnh: Seo / bỏ tick bên Use the image title, và nhập nội dung hình ảnh vào thì cũng  như tên hình ảnh
 • Định dạng cắt và lấy vị trí nào của hình ảnh : crop à chọn các vị trí cần
 • Chọn chủ đề trình chiếu: qua phần Slideshow Theme / click vào Select a custom theme/ vào Themes, và chọn themes thích hợp / Click vào Select
 • Muốn cài đặt thêm nâng cao: vào phần Advanced Settings / vào trong cài đặt

3.1.2  Chỉnh sửa slideshow

Hướng dẫn sử dụng theme027

Thêm slide vào: click vào Add Slide/ chọn ảnh/ Add to slideshow xuất hiện 1 slide mới

Update hình ảnh của slide: Update slide image/ chọn ảnh/ Add to slideshow ảnh đã được cập nhật

Xóa slide : click vào (X) Delete slide

Cập nhật thông tin cho slide mới thêm: Vào phần Image Silde

 • Thay đổi tên hình ành: Seo/bỏ tick bên Use the image title, và nhập nội dung hình ảnh vào thì cũng  như tên hình ảnh
 • Định dạng cắt và lấy vị trí nào của hình ảnh : crop/ chọn các vị trí cần

Chọn chủ đề trình chiếu: qua phần Slideshow Theme/ click vào Select a custom theme/ vào Themes, và chọn themes thích hợp/ Click vào Select

Muốn cài đặt thêm nâg cao: vào phần Advanced Settings/ vào trong cài đặt ( vd: Auto play – tick vào này để cho slideshow chạy tự động hay không,…)

Hướng dẫn sử dụng theme027

3.2 Danh mục

3.2.1  Tạo danh mục sản phảm mới

Bước 1: Chọn Sản phẩm-> Danh mục. Khi đó bên phải sẽ có cột Danh mục sản phẩm.

Bước 2: Cập nhập thông tin cho danh mục sản phẩm

 • Tên danh mục
 • Chuỗi cho đường dẫn tĩnh
 • Danh mục cha cho danh mục sản phẩm
 • Mổ tả danh mục sản phẩm
 • Chọn kiêu hiển thị danh mục
 • Thêm ảnh cho danh mục

Bước 3: Click vào Thêm danh mục mới

Hướng dẫn sử dụng theme027

3.2.2  Thêm danh mục sản phẩm vào menu

Hướng dẫn sử dụng theme027

Bước 1: Vào giao diện / menu /sửa menu / xuống phần thêm liên kết, chọn danh mục sản phẩm / xem tất cả, chọn các danh mục vừa tạo/ thêm vào menu.

Hướng dẫn sử dụng theme027

Bước 2: Sau đó các danh mục mình vừa chọn sẽ xuất hiện bên phần cấu trúc menu / kéo các danh mục đó vào trong danh mục sản phẩm, lùi vào 1 cấp so với danh mục sản phẩm ( nếu là danh mục con của danh mục cha thì mình kéo vào danh mục cha đó và cũng lùi vào 1 cấp so với danh mục cha)

Hướng dẫn sử dụng theme027

Bước 3: Click vào  Lưu menu

3.3  Thay đổi sản phẩm ở trang chủ

Trang chủ sẽ cập nhật sản phẩm đươc đăng tải mới nhất của mỗi  Danh mục. Nếu muốn đưa sản phẩm đã từng đăng trước đó lên trang chủ ta có thể vào chỉnh sửa ngày đăng hiện tại

Vào trang quản trị wordpress, chọn Sản phẩm / tất cả sản phẩm / tới sản phẩm cần chỉnh sửa, chọn sửa nhanh ,Chỉnh thời gian và Cập nhật, thời gian đăng đã được cập nhật, hay các thông tin về sản phẩm, giá khuyến mãi../ sau đó click vào  Cập nhật

Hướng dẫn sử dụng theme027
Hướng dẫn sử dụng theme027

4.   Bài viết trong theme027    

4.1   Tạo bài viết mới

Hướng dẫn sử dụng theme027

Bước 1:  Click vào Bài viết

Bước 2: Click vào Viết bài mới

Bước 3: Nhập tiêu đề bài viết

Bước 4: Chèn hình ảnh của nôi dung đăng tải: Thêm Media

Bước 5: Thêm nội dung bài viết vào

Bước 6: chọn chuyên mục

Bước 7: Thêm thẻ cho bài viết

Bước 8: Chọn ảnh đạidiện

Bước 9: Click vào  Xem thử  để xem trước bài viết

Bước 10: Click vào Đăng bài viết  để hoàn thành.

4.2  Tạo chuyên mục ở phần bài viết

Bước 1: Vào Bài viết à Chuyên mục

Bước 2: Nhập các thông tin cho chuyên mục

 • Đặt Tên cho chuyên mục mới
 • Chuỗi cho đường dẫn tĩnh
 • Chuyên mục hiện tại
 • Mô tả: có thể thêm mô tả ngắn về chuyên mục, có thể thêm hoặc không.

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ các thông tin, click chọn nút Thêm chuyên mục để thêm chuyên mục mới.

Hướng dẫn sử dụng theme027
Hướng dẫn sử dụng theme027

4.3   Tạo thẻ trong bài viết    

Vào  Bài viết / Thẻ / vào phần thêm thẻ, cập nhập tên, chuỗi cho đường dẫn tình, mô tả thẻ / Thêm thẻ

Hướng dẫn sử dụng theme027

5.   Trang trong theme027    

5.1  Thêm trang      

Bước 1: Chọn Trang / chọn Thêm trang mới.

Bước 2: Định dạng trang

 • Nhập tiêu đề
 • Nhập nội dung của trang, hình ảnh trong trang
 • Ảnh đại diện của trang ( nếu cần): Ảnh đại diện
 • Chọn thuộc tính cho trang: thuộc tính ( cha của trang, giao diện trang

Bước 3:  click vào  Xem thử  để xem qua trang mình mơi tạo

Bước 4: Click Đăng sau khi hoàn thành hết tất cả

Hướng dẫn sử dụng theme027

5.2   Để trang xuất hiện trên menu

Bước 1: Chọn Giao diện à Menu

Bước 2: Chèn trang vào menu: Chọn mục Trang à chọn trang mốn thêm vàoà click  Thêm vào menu

Bước 3: Trang mới thêm vẽ xuất hiện bên Danh mục Menu

 • Sắp xếp trang đó vào vị trí muốn

Bước 4: Click Lưu Menu sau khi hoàn thành hết tất cả

Hướng dẫn sử dụng theme027
Hướng dẫn sử dụng theme027

6.   Sản phẩm trong theme027    

6.1  Tạo sản phẩm

Để thêm sản phẩm mới ta vào Sản phẩm / Thêm mới, Cần nhập một số phần cần thiết cho một sản phẩm cơ bản/ click vào đăng để hoàn tất việc thêm sản phẩm mới

 • Tên sản phẩm.
 •  Upload hình ảnh sản phẩm lên để hiển thị ra web.
 •  Viết nội dung giới thiệu sản phẩm này cùng với hình ảnh vừa mới upload lên.
 • Chọn danh mục sản phẩm này sẽ xuất hiện ở đâu.
 • Từ khóa sản phẩm: Chọn từ khóa mà nhiều người tìm kiếm sản phẩm chọn nút thêm kế bên.
 • Ảnh sản phẩm, chọn ảnh đẹp nhất để làm ảnh đại diện sản phẩm.
 • Show slide nhiều hình ảnh, thêm ảnh sản phẩm chọn nhiều hình ảnh đăng lên.
 • Tiếp theo cài đặt Giá bán hàng và Giá khuyến mãi.
 • Mô tả ngắn sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng theme027

 

6.2   Thêm thuộc tính

Vào  Sản phẩm/ các thuộc tính, Cập nhật thông tin vào / Sau đó click vào  Thêm thuộc tính,  thuộc tính mới thêm sẽ xuất hiện ở bản bên cạnh

Hướng dẫn sử dụng theme027

 

6.3 Quản lý Đơn hàng

Vào WooCommerce -> Đơn hàng. Tại đây sẽ thấy danh sách tất cả đơn hàng từ Ngày tạo, Tình trạng, Tổng tiền.

Hướng dẫn sử dụng theme027

Click chọn đơn hàng để xem chi tiết. Ở đây sẽ không thấy đầy đủ địa chỉ, hay phương thức thanh toán. Để xem đầy đủ địa chỉ, ghi chú của khách hàng, ta ấn vào biểu tượng bút chì

Hướng dẫn sử dụng theme027

Nếu khách hàng có yêu cầu gửi lại email liên quan tới đơn hàng này, có thể chọn phần Đơn hàng hành động bên tay phải để thực hiện.

Hướng dẫn sử dụng theme027

Khi đã xử lý đơn hàng xong phải đổi lại trạng thái đơn hàng.

Hướng dẫn sử dụng theme027

6.4 Thêm mã ưu đãi

Vào WooCommerce / Các ưu đãi / Thêm mã ưu đãi, điền đầy đủ các mục để tạo mã ưu đãi / ở dữ liệu mã ưu đãi click vào chung, chọn loai ưu đãi / sau đó click vào đăng để hoàn thành

Hướng dẫn sử dụng theme027

6.5  Quản lý phản hồi      

Hướng dẫn sử dụng theme027
 • Chấp nhận: Có 2 chế độ là chấp nhận hay phản đối bình luận.
 • Trả lời: Admin có thể trả lời bình luận của tác giả.
 • Sửa nhanh: Dùng để chỉnh sửa nội dung bình luận theo ý admin.
 • Chỉnh sửa: Cũng tương tự như Sửa nhanh nhưng có thêm sửa tên, email, URL và xem được đánh giá.
 • Spam: Được xem là bình luận rác và ẩn nó đi, khi ẩn đi và mình muốn xóa luôn thì có thể vào Spam như hình bên dưới.
 • Thùng rác: Tương tự như Spam.

7.   Thông tin thanh toán khách  hàng

7.1   Phần thông tin thanh toán khách hàng

Vào Woocheckout / billing

+ Nếu muốn thêm trường mới là “ số tài khoản” vào thông tin thanh toán khách hàng thì: click vào thêm trường mới/ nhập tiêu đề vào phần My Field Name của nhãn: Số tài khoản” / qua phần position để định dạng phần đó nằm bên nào( Right, wide, Left) vd: “Wide”, và các phần định dạng khác như chọn loại, required nếu mục đó cần thiết thì tick vào…/ click vào lưu thay đổi phần thêm trường mới mình đã hoàn thành

Hướng dẫn sử dụng theme027

+ Nếu muốn chỉnh sửa trường cũ

 • Đổi tên: Vào phần My Field Name
 • Định dạng nằm vị trí nào: position
 • Mục đó cần thiết hay ko: Required
 • Định dạng thuộc loại nào: chọn loại
 • Nếu muốn bỏ trường đó : x
 • Chỉnh sửa xong thì bấm lưu thay đổi

7.2  Giao hàng tới địa chỉ khác (nếu khách muốn gửi tới địa chỉ khác)

Vào Woocheckout / shipping

+ Nếu muốn thêm trường mới là “ Số điện thoại ”  vào phần giao hàng tới địa chỉ khác thì: click vào thêm trường mới/ nhập tiêu đề vào phần nhãn:Số điện thoại” / qua phần position để định dạng phần đó nằm bên nào( Right, wide, Left) vd: “Left”, và các phần định dạng khác như chọn loại, required nếu mục đó cần thiết thì tick vào…/ click vào lưu thay đổi phần thêm trường mới mình đã hoàn thành

Hướng dẫn sử dụng theme027
Hướng dẫn sử dụng theme027

+ Nếu muốn chỉnh sửa trường cũ như đổi tên – vào phần Nhãn, định dạng nằm vị trí nào – position, mục đó cần thiết hay ko – required, định dạng thuộc loại nào – chọn loại, nếu muốn bỏ trường đó –X/ chỉnh sửa xong thì bấm lưu thay đổi.

Chúc Quý khách hàng thành công!

Đăng ký Website mới tại đây >>> Giải pháp website trọn gói Hostify

Thông tin liên hệ tư vấn

Trả lời