Hướng dẫn sử dụng theme001

Lời nói đầu tiên Hostify xin gởi lời cám ơn đến Quý khách hàng vì đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi nhé! Dưới đây sẽ là hướng dẫn cách sử dụng Theme001:

1.1 Header của Theme001

1.1.1 Thêm, xóa, sửa logo website

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến.

Hướng dẫn sử dụng theme001
Giao diện và tùy biến của theme001

Bước 2: Ta vào Nhận dạng Site, lúc này Logo đã được cài đặt trước đó sẽ xuất hiện.

Bước 3: Click Xóa bỏ (nếu muốn đăng mới) hoặc Thay đổi Logo (nếu muốn thay).

Hướng dẫn sử dụng theme001
Tùy chỉnh nhận dạng site

Bước 4: Sau khi click, một cửa sổ như dưới đây sẽ hiện để bạn chọn ảnh. Bạn có thể Tải tập tin lên hay vào Thư viện có sẵn sẽ hiện ra những ảnh đã được tải lên trước đó.

Hướng dẫn sử dụng theme001
Tải hình ảnh Logo vào kho dữ hiệu
Hướng dẫn sử dụng theme001
Chọn hình ảnh làm Logo
 • Click Chọn và điều chỉnh kích cỡ ảnh, sẽ hiện ở cửa sổ preview hãy kiểm tra xem Logo đã hiển thị theo ý bạn mong muốn chưa. Sau đó nhấn nút Đăng để lưu lại các thay đổi trên giao diện.
 • Đồng thời cũng có thể thay đổi Tên websitehay đặt thêm Khẩu hiệu cho website cũng như hình ảnh minh họa cho Biểu tượng site.

1.1.2 Hotline & Địa chỉ liên hệ

 • Để thay đổi Hotline & Địa chỉ liên hệ ta vào Cài đặt -> Cài đặt trang chủ. Click Lưu thay đổi sau khi chỉnh sửa.
Hướng dẫn sử dụng theme001
Hotline và địa chỉ liên hệ hiển thị trên website

1.1.3 Thay đổi Ảnh phần đầu trang

 • Ta vào Giao diện -> Tùy biến, chọn Ảnh phần đầu trang tương ứng với ảnh bên góc phải của Header.
 • Chọn Thêm ảnh mới với hình ảnh có kích thước phù hợp để đăng tải, Đăng bài viết sau khi hoàn tất.
Hướng dẫn sử dụng theme001
Thay đổi ảnh phần đầu trang
 • Để thay đổi phần Footer: bao gồm HOSTIFY WATCH SHOP, Hotline, Email.
Hướng dẫn sử dụng theme001
Cài đặt thông tin hiển thị trên website

2. Cài đặt chung của theme001

2.1 Thêm người dung cho trang Admin

Hướng dẫn sử dụng theme001
Thêm người dùng quản trị mới
 • Điền đầy đủ thông tin cho người được phân quyền, ở phần Vai trò người được thêm vào có vai trò gi trong trang admin. Chọn Thêm người dùng mới sau khi hoàn tất tất cả.

2.2 Thay đổi màu chủ đạo của trang quản trị

 • Vào Thành viên-> Hồ sơ của bạn. Chọn tông màu mong muốn và cập nhật hồ sơ ở cuối trang.
Hướng dẫn sử dụng theme001
Tông màu trang quản trị

3 Trang chủ của theme001

3.1 Thay đổi, thêm mới Slick Slider

 • Vào Slick Slider, có thể chỉnh sửa hay xóa các Slide hiện hành.
 • Chọn Add Slide để thêm mới.
Hướng dẫn sử dụng theme001
Thêm slick slider

Bước 1: Đặt tên cho Slider.

Bước 2: Chọn Danh mục cho Slider.

Bước 3: Chọn ảnh hiển thị với kích thước phù hợp.

Bước 4: Đăng bài viết.

3.2 Thay đổi Slide Sản phẩm mới nhất

 • Sản phẩm mới nhất tương ứng với sản phẩm được đăng tải lên gần nhất. Vì vậy muốn thay đổi hình ảnh ta vào cập nhật lại ngày đăng tải hình ảnh.
Hướng dẫn sử dụng theme001
Tạo slide sản phẩm mới nhất
 • Chọn sản phẩm cần thay đổi vào sửa nhanh, chỉnh lại ngày tháng và Cập nhật.

3.3 Thêm danh mục mới

 • Để thêm Danh mục ta có thể thêm nhanh bằng cách chọn Sản phẩm-> Thêm mới. Khi đó bên phải sẽ có cột Danh mục sản phẩm.
Hướng dẫn sử dụng theme001
Tạo danh mục mới cho sản phẩm
 • Đăt tên cho danh mục mới và chọn Add New Product Category( Thêm danh mục mới)
 • Nếu muốn tạo danh mục con cũng tương tự như thêm danh mục cha. Nhưng trước khi ta nhấn hoàn tất thêm ta chọn Parent Product Category( danh mục cha) như hình bên dưới.
Hướng dẫn sử dụng theme001
Tạo danh mục con cho danh mục chính

3.4 Menu danh mục

 • Để thêm vào Danh mục menu.
Hướng dẫn sử dụng theme001
Danh mục Menu
 • Vào Giao diện-> Menu
 • Chọn Các danh mục sản phẩm-> xem tất cả, click vào mục sản phẩm muốn thêm vào Danh mục Menu và chọn Thêm vào menu. Sau đó Lưu menu.
Hướng dẫn sử dụng theme001
Tạo menu danh mục

3.5 Thay đổi sản phẩm ở trang chủ

Tương tự như thay đổi Sản phẩm mới nhất.

 • Trang chủ sẽ cập nhật sản phẩm đươc đăng tải gần nhất của mổi Danh mục. Nếu muốn đưa sản phẩm đã từng đăng trước đó lên trang chủ ta có thể vào chỉnh sửa ngày đăng và Cập nhật.

4. Bài viết của theme001

4.1 Tạo bài viết mới

Hướng dẫn sử dụng theme001
Tạo bài viết
Hướng dẫn sử dụng theme001
Tạo bài viết

Bước 1:  Đặt tiêu đề cho bài viết.

Bước 2: Nội dung bài viết muốn đăng tải.

Bước 3: Chèn hình ảnh của nôi dung đăng tải.

Bước 4: Phân loại bài viết theo chủ đề.

Bước 5: Tạo thẻ từ được tìm kiếm nhiều nhất.

Bước 6: Chọn ảnh đại diện cho bài viết khi hiển thị.

Bước 7: Xem thử lại bài viết khi lên trang web.       

Bước 8: Đăng

4.2 Chỉnh sửa, Xem, Nhân bản bài viết

Hướng dẫn sử dụng theme001
Chỉnh sửa bài viết
 • Chỉnh sửa: Khi muốn thấy đổi nôi dung, tiêu đề, hình ảnh của bài viết đã được đăng trước đó, sau khi thay đổi xong ta có thể click Xem trước để có thể nhìn toàn diện lại bài viết sau khi chỉnh sửa. Nếu đã ổn rồi thì nhấn Cập nhật để lưu lại.
Hướng dẫn sử dụng theme001
Cập nhật lại bài viết
 • Sửa nhanh: Dùng để chỉnh tiêu đề, thay đổi chuyện mục, cấp phép các quyền của bài viết.
Hướng dẫn sử dụng theme001
Sửa nhanh các cấp phép hiện hành hay chuyên mục
 • Xóa tạm: Tương tự như bỏ bài viết vào thùng rác có thể khôi phục hoặc vào xóa vĩnh viễn.
 • Xem: Xem hiển thị bài viết.

4.3 Tạo chuyên mục ở phần bài viết

Bước 1:

 • Đặt Tên cho chuyên mục mới, tên này sẽ là tên riêng và hiển thị trên trang web.
 • Chuỗi cho đường dẫn tĩnh: chọn từ ngắn gọn để mô tả bài đăng. Nó được chỉ định trong thẻ URL.
 • Chuyên mục hiện tại: có thể chọn chuyên mục gốc trong menu dropdown, có thể thiết lập chuyên mục cụ thể dưới dạng chuyên mục phụ hoặc giữ nguyên mặc định là Trống.
 • Mô tả: có thể thêm mô tả ngắn về chuyên mục, có thể thêm hoặc không.

Bước 2: Sau khi điền đầy đủ các thông tin, click chọn nút Thêm chuyên mục để thêm chuyên mục mới.

Hướng dẫn sử dụng theme001
Thêm chuyên mục

Bước 3: Sau khi click Thêm chuyên mục, chuyên mục mới sẽ được hiển thị bên góc phải trang.

Hướng dẫn sử dụng theme001
Hiển thị chuyên mục sau khi đã thêm

4.4 Tạo thẻ trong bài viết

 • Cũng tương tự như Thêm chuyên mục, để tạo Thẻ cũng điền đầy đủ các thông tin và click nút Thêm thẻ.
Hướng dẫn sử dụng theme001
Thêm thẻ hiển thị

5. Trang của theme001

5.1 Thêm trang

 • Chọn Trang và chọn Thêm trang mới.
Hướng dẫn sử dụng theme001
Thêm trang cho website

Bước 1: Đặt tiêu đề cho trang.

Bước 2: Chèn hình ảnh vào nội dung nếu muốn

Bước 3: Nội dung trang muốn đăng tải.

Bước 4: Có thể chọn Trang chính nếu muốn.

Bước 5: Chọn ảnh đại diện cho trang đó.

Bước 6: Xem thử kết quả sau khi tạo, có đúng ý chưa.

Bước 7: Click Đăng sau khi hoàn thành hết tất cả.

6. Sản phẩm trong theme001

6.1 Tạo sản phẩm

 • Để thêm sản phẩm mới ta vào Sản phẩm -> Thêm mới.
hướng dẫn sử dụng theme001
Thêm sản phẩm mới
 • Cần nhập một số phần cần thiết cho một sản phẩm cơ bản.
Hướng dẫn sử dụng theme001
Thêm sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng theme001
Nhập thông tin cho sản phẩm cần thêm

Bước 1: Tên sản phẩm.

Bước 2: Upload hình ảnh sản phẩm lên để hiển thị ra web.

Bước 3: Viết nội dung giới thiệu sản phẩm này cùng với hình ảnh vừa mới upload lên.

Bước 4: Chọn danh mục sản phẩm này sẽ xuất hiện ở đâu.

Bước 5: Từ khóa sản phẩm: Chọn từ khóa mà nhiều người tìm kiếm sản phẩm chọn nút Thêm kế bên.

Bước 6: Ảnh sản phẩm, chọn ảnh đẹp nhất để làm ảnh đại diện sản phẩm.

Bước 7: show slide nhiều hình ảnh, thêm ảnh sản phẩm chọn nhiều hình ảnh đăng lên.

 • Tiếp theo cài đặt Giá bán hàng và Giá khuyến mãi.
 • Mô tả ngắn sản phẩm: Viết thông tin sản phẩm như Tên mặt hàng, Mã số, Số lượng đã bán.
Hướng dẫn sử dụng theme001
Nhập thông tin giá và mô tả
 • Sau khi hoàn tất các thông tin, nhấp nút Xem thử và Đăng.

6.2 Tạo menu danh mục sản phẩm

 • Chọn Sản phẩm-> Danh mục.
Hướng dẫn sử dụng theme001
Thêm danh mục sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng theme001
Chọn ảnh hiển thì và thêm danh mục vào website

Bước 1: Tên danh mục.

Bước 2: Tên gợi ý được tìm kiếm nhiều nhớ đối với sản phẩm đó.

Bước 3: Nếu tạo Menu cho danh mục(danh mục cha) thì bỏ trống. Còn nếu tạo đó là danh mục con thì chọn danh mục cha cho danh mục mới.

Bước 4: Chọn ảnh hiển thi cho danh mục.

Bước 5: Thêm danh mục thành công.

6.3 Quản lý đơn hàng

 • Vào WooCommerce -> Đơn hàng. Tại đây sẽ thấy danh sách tất cả đơn hàng từ Ngày, Số lượng,Các thao tác, Tổng tiền, Địa chỉ giao.
Hướng dẫn sử dụng theme001
Danh sách đơn hàng
 • Click chọn đơn hàng để xem chi tiết. Ở đây sẽ không thấy đầy đủ địa chỉ, hay phương thức thanh toán. Để xem đầy đủ địa chỉ, ghi chú của khách hàng, ta ấn vào biểu tượng bút chì
Hướng dẫn sử dụng theme001
Xem thông tin chi tiết đơn hàng
 • Có thể chỉnh chế độ đơn hàng sau khi thao tác kiếm tra xong, ở phần Đăt hàng Actions.
Hướng dẫn sử dụng theme001
Trạng thái đơn hàng
 • Khi đã xử lý đơn hàng xong phải đổi lại trạng thái đơn hàng.
theme001 32 1
Hướng dẫn sử dụng theme001
Đổi trạng thái đơn hàng

6.4 Thêm mã ưu đãi

 • Vào Các ưu đãi -> Add coupon( thêm mã ưu đãi)
Hướng dẫn sử dụng theme001
Mã ưu đãi
 • Điền đầy đủ các mục để tạo mã ưu đãi. Ở Dữ liệu mã ưu đãi -> Chung
Hướng dẫn sử dụng theme001
Thêm mã ưu đãi

Bước 1: Đặt tên Mã ưu đãi.

Bước 2: Mô tả cơ bản về mã không bắt buộc.

Bước 3: Loại ưu đãi. Có 3 loại.

Bước 4: Mức ưu đãi (vd: Nếu loại ưu đãi tính theo phần trăm thì mức ưu đãi có thể tạo 10%, 20% Vv…)

Bước 5: Ngày hết hạn ưu đãi.

 • Điền đầy đủ phần Hạn chế sử dụng và Các giới hạn sử dụng ưu đãi, ta click Đăng bên góc phải trang
Hướng dẫn sử dụng theme001
Nhập thông tin dữ liệu về mã ưu đãi

6.5 Quản lý phản hồi

Hướng dẫn sử dụng theme001
Phản hồi/ bình luận
 • Chấp nhận: Có 2 chế độ là chấp nhận hay phản đối bình luận.
 • Trả lời: Admin có thể trả lời bình luận của tác giả.
 • Sửa nhanh: Dùng để chỉnh sửa nội dung bình luận theo ý admin.
 • Chỉnh sửa: Cũng tương tự như Sửa nhanh nhưng có thêm sửa tên, email, URL và xem được đánh giá.
 • Spam: Được xem là bình luận rác và ẩn nó đi, khi ẩn đi và mình muốn xóa luôn thì có thể vào Spam như hình bên dưới.
Hướng dẫn sử dụng theme001
Kiểm tra phản hồi dịch vụ và sản phẩm
 • Thùng rác: Tương tự như Spam.

Chúc Quý khách hàng thành công!

Đăng ký Website mới tại đây >>> Giải pháp website trọn gói Hostify

Thông tin liên hệ tư vấn

Trả lời