Hướng dẫn sử dụng theme006

Trong bài hướng dẫn sử dụng theme006 Hostify sẽ hướng dẫn bạn sử dụng theme từ A tới Z.

Hướng dẫn sử dụng theme006
Hướng dẫn sử dụng theme006

 

1. Cách đăng nhập vào trang quản trị wordpress website

Bước 1: Truy cập vào link  thường thì link truy cập vào trang quản trị wordpress web có dạng tenmien/wp-admin
Vd: https://006.hophuong.info/wp-admin

Hướng dẫn sử dụng theme006
Giao diện đăng nhập trang quản trị website

Bước 2: Nhập tài khoản trang đăng nhập vào trang quản trị web theme006

 • Tên người dùng hoặc Địa chỉ Email:
 • Mật khẩu:
Hướng dẫn sử dụng theme006
Nhập tài khoản trang quản trị website

Bước 3: Nhấn Đăng nhập để vào trang quản trị website

 

2. Header & Footer của theme006

2.1 Header trong theme006

2.1.1 Thêm, xóa, sửa logo website

Hướng dẫn sử dụng theme006
Vị trí logo website theme006

Bước 1: Vào trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến.

Hướng dẫn sử dụng theme006
Chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến

Bước 2: Ta vào Nhận dạng Site, lúc này Logo đã được cài đặt trước đó sẽ xuất hiện.

Hướng dẫn sử dụng theme006
Ta vào Nhận dạng Site

Bước 3: Nhấn Gỡ bỏ

Hướng dẫn sử dụng theme006
Nhấn Gỡ bỏ logo

Bước 4: Nhấn chọn logo

Hướng dẫn sử dụng theme006
Nhấn vào chọn logo website

 

Bước 5: Sau khi click, một cửa sổ như dưới đây sẽ hiện để bạn chọn ảnh. Bạn có thể Tải tập tin lên hay vào Thư viện có sẵn sẽ hiện ra những ảnh đã được tải lên trước đó.

 

Hướng dẫn sử dụng theme006

 • Click Chọn và điều chỉnh kích cỡ ảnh, sẽ hiện ở cửa sổ preview hãy kiểm tra xem Logo đã hiển thị theo ý bạn mong muốn chưa. Sau đó nhấn nút Đăng để lưu lại các thay đổi trên giao diệ

 

Hướng dẫn sử dụng theme006

 • Đồng thời cũng có thể thay đổi Tên website hay đặt thêm Khẩu hiệu cho website cũng như hình ảnh minh họa cho Biểu tượng site.
Hướng dẫn sử dụng theme006
thay đổi Tên website hay đặt thêm Khẩu hiệu cho website

Bước 6: Sau khi hoàn thành chọn Đăng bài viết

 

 

Hướng dẫn sử dụng theme006
Nhấn đăng bài viết để hoàn thành

2.1.2 Chỉnh sửa menu ở trang chủ

Hướng dẫn sử dụng theme006
Menu ở trang chủ

Tại trang quản trị website, chọn Giao diện >> tiếp theo chọn menu để tới màn hình menu.

Hướng dẫn sử dụng theme006
Chọn menu để tới màn hình menu.

Chọn menu cần chỉnh sửa: tới phần chọn menu cần sửa >> chọn menu >> Nhấn Chọn để hiện ra menu mình chọn để chỉnh sửa.

Thêm menu mục vào menu: Đi tới phần Add menu item >> chọn mục (ví dụ: trang) >> Chọn items cần thêm vào >> Nhấn Thêm vào menu để thêm.

Hướng dẫn sử dụng theme006
Chọn menu cần sửa và thêm mục vào menu

Muốn xóa mục ra khỏi menu: Đi tới Menu structure >> chọn mục muốn xóa >> Nhấn Gỡ bỏ.

Hướng dẫn sử dụng theme006
Xóa mục ra khỏi menu.

Sau khi chỉnh sửa xong nhấn Lưu menu để hoàn thành

Hướng dẫn sử dụng theme006
Nhấn Lưu menu để hoàn thành

2. Chân trang

Hướng dẫn sử dụng theme006
Vị trí chân trang ở website

Bước 1:  Ở màng hình trang Admin, nhấn chọn Cài đặt

Bước 2: Chọn cài đặt trang chủ, xuất hiện màn hình cài đặt trang chủ

Bước 3: kéo xuống phần Footer

Bước 4: Nhập nội dụng vào ô soạn  thông tin

Bước 5: Nhấn Lưu thay đổi

Hướng dẫn sử dụng theme006
Thao tác thay đổi chân trang

3. Cài đặt chung trong theme006

3.1 Thêm người dùng cho trang Admin

Bước 1:  Ở màn hình trang Admin, nhấn chọn Thành viên

Bước 2: Chọn thêm mới, xuất hiện màn hình thêm thành viên

Bước 3: Nhập thông tin người dùng

 • Tên người dùng
 • Email
 • Tên
 • Họ
 • Trang web
 • Ngôn ngữ
 • Mật khẩu
 • Gửi thông báo đến thành viên

Bước 4: Chọn vai cho người dùng mới

Bước 5: Nhấn chọn Thêm người dùng mới

Hướng dẫn sử dụng theme006
Thêm người dùng cho trang Admin

3.2 Thay đổi màu chủ đạo của trang quản trị web

Hướng dẫn sử dụng theme006
Màu chủ đạo của trang quản trị web.

Bước 1:  Ở màn hình trang Admin, nhấn chọn Thành viên.

Bước 2: Chọn Tất cả người dùng, xuất hiện màn hình thêm tất cả người dùng.

Bước 3: Đi tới người dùng mình muốn chỉnh sửa màu, nhấn chỉnh sửa.

Hướng dẫn sử dụng theme006
Nhấn chỉnh sửa người dùng.

Bước 4: Xuất hiện màn hình mới, đi tới phần tone màu trang quản trị, tick vào chọn tone màu.

Hướng dẫn sử dụng theme006
Chọn tone màu trang quản trị.

Bước 5: Nhấn Cập nhật hồ sơ để hoàn thành.

Hướng dẫn sử dụng theme006
Nhấn Cập nhật hồ sơ để hoàn thành.

4. Trang chủ

4.1 Thay đổi, thêm mới Slick Slider trong theme006

Hướng dẫn sử dụng theme006
VỊ trí Slick Slider trong theme006

Trong trang quản trị website chọn Slick Slider

 • Để thêm mới slick Slider thì chọn Add Slider >> xuất hiện màn hình add slider, đi tới mục Featured image >> nhấn Đặt ảnh đại diện chọn ảnh >> sau đó nhấn Đăng bài viết để hoàn thành.
Hướng dẫn sử dụng theme006
Thêm mới Slick Slider trong theme006
 • Để chỉnh sửa: thì chọn Slick Slider >> xuất hiện danh sách slider đã thêm, đi tới slider cần chỉnh nhấn chọn chỉnh sửa >> đi tới mục Featured image, nhấn chọn vào hình để đổi hình >> sau khi đổi hình xong nhấn cập nhật để hoàn thành việc chỉnh sửa

Hướng dẫn sử dụng theme006

Hướng dẫn sử dụng theme006

4.2 Thay đổi sản phẩm hiển thị ở trang chủ.

Hướng dẫn sử dụng theme006
Sản phẩm hiển thị ở trang chủ

ở ngoài trang chủ sẽ lấy 3 sản phẩm mới nhất của từng danh mục để hiển thị ở ngoài trang chủ theme006

Để thay đổi sản phẩm hiển thị ngoài trang chủ thì có 2 cách:

 • Cách 1 : Chỉnh sửa lại ngày đăng sản phẩm thành ngày gần nhất hiên tại. Chọn Sản phẩm >> đi tới sản phẩm muốn chỉnh, chọn Sửa nhanh >>  xuống mục thời gian chỉnh lại thời gian mới nhất >> nhấn Cập nhật

Hướng dẫn sử dụng theme006

Hướng dẫn sử dụng theme006

 • Cách 2: Đăng sản phẩm mới: Chọn Sản phẩm >> Add product >> xuất hiện màng hình mới để nhập thông tin sản phẩm >> kiểm tra lại thời gian để đăng là mới nhất chưa >> nhấn chọn Đăng bài viết để hoàn thành

Hướng dẫn sử dụng theme006

Hướng dẫn sử dụng theme006

4.3 Chỉnh danh mục

Hướng dẫn sử dụng theme006
Danh mục sản phẩm ở trang web

Trong trang quản trị website chọn Sản phẩm >> Danh mục

 • Thêm mới danh mục: đi tới mục Add New Product Category, nhập thông tin vào >> chọn Trống ở mục Parent Product Category >> nhấn Add New Product Category

Hướng dẫn sử dụng theme006

Hướng dẫn sử dụng theme006

 • Xóa chỉnh sửa danh mục: đi tới danh sách danh mục bên phải, đến danh mục muốn xóa >> nhấn xóa, nếu chỉnh sửa thì nhấn chỉnh sửa
  Hướng dẫn sử dụng theme006

4.4 Thay đổi Sidebar

Hướng dẫn sử dụng theme006

Trong trang quản trị website chọn Cài đặt >> Cài đặt trang chủ >> xuất hiện màn hình để mình chỉnh sửa.

Hướng dẫn sử dụng theme006

 • Hotline
 • Hotline 2 ( Mục này đi theo mục Hotline)
 • Email
 • Link Fanpage
 • Link hình Quảng cáo 2 ( nhập đường link hình ảnh trong source vào)
 • Mã nhúng video: Dán mã nhúng video vào, cách lấy mã nhúng video từ youtube tại đây

Hướng dẫn sử dụng theme006 Hướng dẫn sử dụng theme006

Sau khi chỉnh xong nhấn Lưu thay đổi để hoàn thành

5. Bài viết trong theme006

5.1 Tạo bài viết mới

Trong trang quản trị website chọn Bài viết >> Viết bài mới >> xuất hiện màn hình viết bài

huong dan su dung theme006 40

 • Add title: Tiêu đề bài viết 
 • Phần nhập nội dung bài viết
 • Chuyên mục
 • Thẻ
 • Featured image: Ảnh đại diện
 • Excerpt
 • ……

huong dan su dung theme006 41

Sau khi viết bài xong nhấn Publish để đăng

5.2 Chỉnh sửa, xem bài viết theme006

Trong trang quản trị website chọn Bài viết >> Tất cả bài viết >> xuất hiện màn hình chứa danh sách bài viết, rê chuột tới bài viết chọn chỉnh sửa >>  đi vào màn hình chỉnh sửa bài viết >> nhấn update sau khi chỉnh sửa xong

Nếu muốn xem thử bài viết thì nhấn Preview 

Hướng dẫn sử dụng theme006

Hướng dẫn sử dụng theme006

5.3 Tạo chuyên mục ở phần bài viết

Chọn Bài viết >> Chuyên mục,

Đi tới phần thêm chuyên mục >> nhập thông tin vào >> nhấn Thêm chuyên mục để thêm vào.

Bên phải màn hình sẽ hiển thị danh dách chuyển mục đã đc tạo

 

huong dan su dung theme006 45 1 huong dan su dung theme006 44 1

5.4 Tạo thẻ trong bài viết

Chọn Bài viết >> Thẻ,

Đi tới phần Thêm thẻ >> nhập thông tin vào >> nhấn Thêm thẻ để thêm vào.

Bên phải màn hình sẽ hiển thị danh sách thẻ đã được tạo.

 

6. Trang trong theme006

6.1 Thêm trang

Trong trang quản trị website chọn Trang >> Thêm trang mới >> xuất hiện màn hình nhập nội dung trang 

Nhấn Publish đển đăng trang lên .

7. Sản phẩm 

7.1 Tạo sản phẩm trong theme006 

Chọn Sản phẩm >> Add product >> xuất hiện màng hình mới để nhập thông tin sản phẩm  >> nhấn chọn Đăng bài viết để hoàn thành

7.2 Tạo danh mục sản phẩm

Trong trang quản trị website chọn Sản phẩm >> Danh mục >> đi tới mục Add New Product Category, nhập thông tin vào >> chọn Trống ở mục Parent Product Category >> nhấn Add New Product Category

 

Hy vọng những kiến thức trong bài viết này giúp bạn sử dụng theme006 bên Hostify dễ dàng hơn.

Chúc bạn thành công!

 

Đăng ký Website mới tại đây >>> Giải pháp website trọn gói Hostify

Thông tin liên hệ tư vấn