Hướng dẫn sử dụng theme045

  1. Chỉnh sửa Trang chủ

Sau khi đã đăng nhập vào trang quản trị website.

Chọn Trang -> Sửa với Elemetor

theme045 1

Ở đây bạn muốn thay đổi chỉnh sửa nội dung ở mục nào thì click vào mục đó, lúc này khung thay đổi nội dung sẽ xuất hiện bên trái.

theme045 2

theme045 3

 

  1. Chỉnh sửa Header và Footer

Vào mục Trang -> chọn Header hoặc Footer -> Sửa với Elementor

theme045 4

Ở đây bạn muốn thay đổi chỉnh sửa nội dung ở mục nào thì click vào mục đó, lúc này khung thay đổi nội dung sẽ xuất hiện bên trái.

theme 045 5

 

theme045 8

  1. Chỉnh sửa bài viết và sản phẩm

Để chỉnh sửa bài viết vào mục Bài viết -> chọn bài viết và bấm chỉnh sửa

theme045 6

Để chỉnh sửa sản phẩm vào mục Sản phẩm -> chọn sản phẩm và bấm chỉnh sửa

theme045 7

Thông tin liên hệ tư vấn: