MariaDB là gì? Cách cài đặt và kết nối MariaDB năm 2022

Cơ sở dữ liệu MariaDB là gì? Cách cài đặt và kết nối MariaDB. Hôm nay Hostify.vn sẽ giới thiệu đến các bạn trong bài viết sau đây.

MariaDB là gì? Cách cài đặt và kết nối MariaDB năm 2022
MariaDB là gì? Cách cài đặt và kết nối MariaDB năm 2022

MariaDB là gì?

MariaDB là một sản phẩm mã nguồn mở tách ra từ mã mở do cộng đồng phát triển của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL nhằm theo hướng không phải trả phí với GNU GPL.

MariaDB là gì?
MariaDB là gì?

MariaDB được phát triển từ sự dẫn dắt của những nhà phát triển ban đầu của MySQL, do lo ngại khi MySQL bị Oracle Corporation mua lại. Những người đóng góp được yêu cầu chia sẻ quyền tác giả của họ với MariaDB Foundation.

MariaDB được định hướng để duy trì khả năng tương thích cao với MySQL, để đảm bảo khả năng hỗ trợ về thư viện đồng thời kết hợp một cách tốt nhất với các API và câu lệnh của MySQL.

MariaDB đã có công cụ hỗ lưu trữ XtraDB thay cho InnoDB, cũng như một công cụ lưu trữ mới, Aria, dự định sẽ là một công cụ giao dịch và phi giao dịch thậm chí có thể bao gồm trong các phiên bản MySQL trong tương lai.

Nhà phát triển chính của MariDB là Michael “Monty” Widenius, một trong những người sáng lập của MySQL AB và là người sáng lập Chương trình Monty AB.

Ưu điểm của MariaDB là gì?

Được bảo trì bởi người tạo ra MySQL

Sau khi bị Oracle mua lại, một số thành viên chủ lực của MySQL đã ra đi (vì bất cứ lý do gì…) trong đó bao gồm những người tạo ra MySQL. Họ đã fork Mysql thành MariaDB và tiếp tục phát triển, đến bây giờ đã là thế hệ 10.x rồi.

Hoàn toàn tương thích với MySQL

MariaDB có hệ thống hoàn toàn tương thích như với MySQL từ phiên bản 5.1 -> 5.5. Nên nếu Website của bạn đang dùng MySQL 5.1 -> 5.5 thì việc chuyển qua MariaDB là ngon lành 100%.

Do sự tương thích giữa MariaDB và MySQL nên trong hầu hết trường hợp chúng ta có thể xóa bỏ MySQL và cài đặt MariaDB để thay thế mà hệ thống vẫn hoạt động bình thường. Trên MariaDB và MySQL có:

  • Data and table definition files (.frm) files hoàn toàn tương thích.
  • Tất cả client APIs, protocols and structs hoàn toàn giống nhau.
  • Tất cả filenames, binaries, paths, ports, sockets,… hoàn toàn giống nhau.
  • Tất cả MySQL connectors (PHP, Perl, Python, Java, .NET, MyODBC, Ruby, MySQL C connector etc) đều hoạt động bình thường khi đổi qua MariaDB.
  • Gói mysql-client cũng hoạt động khi dùng với MariaDB.

Cách cài đặt và kết nối MariaDB phiên bản 10.8 trên Centos 7

Cách cài đặt và kết nối MariaDB
MariaDB là gì?

Bước 1: Thêm kho lưu trữ YUM vào máy chủ CentOS 7

Sao chép và dán nó vào một tệp bên dưới /etc/yum.repos.d(bạn nên đặt tên tệp MariaDB.repohoặc một tên gì đó tương tự).

# MariaDB 10.8 [RC] CentOS repository list - created 2022-04-06 09:44 UTC
# https://mariadb.org/download/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = https://mirrors.bkns.vn/mariadb/yum/10.8/centos7-amd64
gpgkey=https://mirrors.bkns.vn/mariadb/yum/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Bước 2: Cập nhật bộ đệm:
# yum makecache fast

Bước 3: Cài đặt MariaDB bằng lệnh.
# sudo yum install MariaDB-server MariaDB-client

Bước 4: Khởi động MariaDB.
# systemctl start mariadb

Bước 5: Cài đặt để MariaDB khởi động cùng hệ điều hành

# systemctl enable mariadb
Bước 6: Kiểm tra trạng thái dịch vụ

# systemctl status mariadb

Bước 7: Đăng nhập vào MariaDB Server với lệnh # mysql -u root -p và nhập mật khẩu root vừa đổi.

So sánh giữa MySQL và MariaDB là gì? 

So sánh giữa MySQL và MariaDB là gì?
MariaDB là gì?

Khác biệt giữa mã nguồn MYSQL và MariaDB là gì?

  • MySQL: Mã nguồn đóng
  • MariaDB: Mã nguồn mở

Công cụu trữ

MySQL sẽ bao gồm các công cụ lưu trữ sau: InnoDB, MyISAM, BLACKHOLE, CSV, MEMORY, ARCHIVE, MERGE.

MariaDB  bao gồm: InnoDB, MyISAM, BLACKHOLE, CSV, MEMORY, ARCHIVE, MERGE, ColumnStore, MyRocks, Aria, SphinxSE, TokuDB, CONNECT, SEQUENCE, Spider, Cassandra.

MariaDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu được đánh giá cao nhất thế giới hiện nay.

Hy vọng bài chia sẻ này sẽ giúp cho các công việc của bạn.

Trả lời