Spamassassin là gì?Cách sử dụng spamassassin trong host cpanel

Spamassassin là gì?

SpamAssassin (hay Apache SpamAssassin) là một tính năng lọc các email spam của Apache được tích hợp trên host cPanel (Có thể một số nhà cung cấp không cài đặt cho gói host của bạn chức năng này, nhưng thông thường họ sẽ cài).

Trong đó SpamAssassin score được xem như một tiêu chí để đánh giá một email có phải là spam hay không? Cộng đồng hợp tác của nhiều bên như đã nói ở trên là những nhân tố đánh giá các điểm số này. Nhìn chung điểm số phản ánh đúng email đó có phải spam hay không nhưng đôi khi vẫn có trường hợp bị nhầm lẫn.

Trong lĩnh vực này, các chuyên gia gọi điểm spam an toàn để email không bị đánh giá là spam là “Good score”.

Cách sử dụng spamassassin trong host cpanel

Cài đặt SpamAssassin trên cPanel

SpamAssassin được tích hợp hoàn toàn trong giao diện cPanel và bạn có thể điều chỉnh cài đặt của nó để có được những chức năng spam filtering phù hợp cho user của mình.

Hãy chọn Spam Filters trong phần Email của giao diện cPanel Home.

Spamassassin là gì
Cài đặt SpamAssassin trên cPanel

Cấu hình SpamAssassin Threshold Score

Cài đặt đầu tiên trên trang của Spam Filters là “Process New Emails and Mark them as Spam.”

Spamassassin là gì
Cấu hình SpamAssassin Threshold Score

Đây là nút bật và tắt của email testing. Khi tính năng này được bật, SpamAssassin sẽ đánh dấu các email có điểm số cao bằng cách chèn *** SPAM *** vào tiêu đề của email.

Tiếp theo bên dưới là phần cài đặt Spam Threshold Score

Spamassassin là gì
cài đặt Spam Threshold Score

SpamAssassin tạo ra điểm số bằng cách cộng kết quả của nhiều bài kiểm tra. The Threshold cho phép cPanel users cấu hình điểm số mà khi trên điểm số đó phần mềm coi một thư là spam

Spamassassin là gì

Ví dụ: nếu bạn đặt Spam Threshold Score thành 2, phần mềm sẽ đánh dấu bất kỳ mail nào có điểm trên hai. Ngưỡng thấp dẫn đến việc lọc có độ nhạy cao và có thể sẽ khiến các thư non-spam bị đánh dấu (false positives). Ngược lại, cài đặt ở ngưỡng 10 là được chấp nhận; thư non-spam sẽ không bị đánh dấu, nhưng một số email không mong muốn sẽ vượt qua được (false negatives).

Spamassassin là gì

Khi Spam Box được kích hoạt, các email bị đánh dấu sẽ được chuyển đến một folder riêng biệt. Thư không mong muốn được giữ ở ngoài hộp thư đến, nhưng được lưu để bạn có thể xem lại và di chuyển bất kỳ thư nào được xác định sai. Đối với user thông thường, Spam Box nên được bật trừ khi bạn có một phương pháp lọc thư khác.

Cấu hình SpamAssassin Auto Delete

Khi cài đặt Auto-Delete được kích hoạt, các tin nhắn bị đánh dấu sẽ bị xóa ngay lập tức.

Spamassassin là gì
Cấu hình SpamAssassin Auto Delete

Auto-Delete không sử dụng Spam Threshold Score nó hoạt động với Auto-Delete Threshold Score độc lập để bạn có thể đặt các ngưỡng khác nhau để nhận dạng và xóa.

Bạn không thể khôi phục một tin nhắn sau khi xóa. Đối với hầu hết các user, đề xuất sử dụng Spam Box thay vì Auto-Delete vì nó cho phép bạn xem lại các thư để xem liệu chúng có đánh dấu sai hay không.

Cài đặt nâng cao cho cPanel Spam Filtering

Nhấp vào Show Additional Configurations để hiển thị cài đặt nâng cao. Các cài đặt này hiếm khi bị thay đổi, nhưng bạn có thể thấy whitelists và blacklists hữu ích.

Spamassassin là gì

Whitelist là danh sách những người gửi email luôn được phép thông qua ngay cả khi thư của họ bị đánh dấu. Blacklist thì ngược lại, thư từ những người gửi có trong blacklist bị ngăn vào hộp thư đến.

Để thêm người gửi vào whitelist, hãy chọn Add A New ”whitelist_from“ Item và nhập địa chỉ email của người gửi. Bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện như “?” để khớp với bất kỳ ký tự và “*” cho nhiều ký tự.

Spamassassin là gì

Xem thêm >>> Cài đặt email server thông qua Outlook trên Android

Cài đặt cuối cùng, “Calculated Spam Score”, cho phép bạn thay đổi điểm liên quan đến bài kiểm tra. Các nhà phát triển SpamAssassin hiệu chỉnh điểm số và việc thay đổi chúng có thể gây ra các tác dụng phụ không thể đoán trước.

Đối với hầu hết các user, việc định cấu hình SpamAssassin đơn giản như việc kích hoạt nó và chọn sử dụng Spam Box hay Auto-Delete. Bạn có thể cần phải điều chỉnh Threshold Score cho phù hợp với tình huống lưu trữ email của mình, nhưng sau khi hoàn tất, SpamAssassin sẽ hoạt động ở chế độ background để đảm bảo rằng spam sẽ đến đúng vị trí của nó.

Thông tin liên hệ:

Trả lời