SSH là gì? Cách sử dụng SSH chi tiết cho người mới bắt đầu

Nếu bạn vẫn còn băng khoăn chưa biết bắt đầu dựng một website từ đâu, tại đây sẽ hỗ trợ bạn tất cả những gì bạn mong muốn. Vào Fanpage để có thêm nhiều ưu đãi. 

1. SSH là gi?

SSH là gì? Cách sử dụng SSH chi tiết cho người mới bắt đầu
SSH là một giao thức điều khiển từ xa cho phép người dùng kiếm soát và chỉnh sửa server thông qua Internet

SSH là một giao thức điều khiển từ xa cho phép người dùng kiếm soát và chỉnh sửa server thông qua Internet. Bất kể user Linux hoặc macOS nào cũng đều có thể SSH tới server từ xa trực tiếp từ cửa sổ terminal.

SSH tạo ra nhằm thay thế cho trình Telnet vốn không có mã hóa và sử dụng kỹ thuật cryptographic để đảm bảo tất cả giao tiếp gửi tới và gửi từ server từ xa diễn ra trong tình trạng mã hóa.

Nó cung cấp thuật toán để chứng thực người dùng từ xa, chuyển input từ client tới host, và relay kết quả trả về tới khách hàng.

Với ưu điểm vượt trội so với các giao thức cũ là khả năng truyền tải dữ liệu bảo mật giữa client và host và khả năng mã hoá. Host đại diện cho sự kết nối giữa máy chủ từ xa client điều này có nghĩa là máy tính của bạn với mục đích truy cập tới host.

2. Mật độ bảo mật của SSH là gì?

Mật độ bảo mật hoạt động bởi 3 bước cơ bản của SSH là: định danh host, mã hoá và cuối cùng là chứng thực.

Giao thức SSH cung cấp các dịch vụ của máy chủ như xác thực, mã hóa, xác minh tính toàn vẹn dữ liệu và xác thực khách hàng. Máy chủ được SSH xác thực thông qua việc thực hiện DSARSA hoặc ECDSA thuật toán mã khóa công khai.

3. Cách sử dụng SSH chi tiết cho người mới bắt đầu

 Lệnh SSH có 3 phần: ssh {user}@{host}. SSH có ý nghĩa là người dùng muốn mở kết nối được mã hoá Secure Shell Connection.

  • {user} là tài khoản người dùng được truy cập. Chẳng hạn, muốn truy cập user root, người dùng chỉ thay root ở đây. User root là quản trị hệ thống người dùng với toàn quyền để chỉnh sửa mọi thứ trên hệ thống.
  • {host} đại diện cho máy tính muốn người dùng truy cập có thể là một tên miền (www.tenmien.com) hoặc một địa chỉ IP (163.44.192.252).
SSH là gì? Cách sử dụng SSH chi tiết cho người mới bắt đầu
Kết nối SSH

Sau khi trỏ lệnh thành công ta nhập mật khẩu tương ứng cho tài khoản. Khi nhập mật khẩu, nếu không có bất cứ dấu hiệu nào hiện lên màn hình thì bạn kết nối thành công và click enter, sau đó tự động bạn vào hệ thống và đăng nhập hoàn tất.

3.1 Hashing

SSH là gì? Cách sử dụng SSH chi tiết cho người mới bắt đầu
Mã hóa Hashing

Hashing 1 chiều là một dạng mã hoá khác sử dụng trong Secure Shell Connections. Hash 1 chiều không được sinh ra để giải mã đây cũng là điểm khác biệt.

Nó tạo ra một giá trị duy nhất với độ dài nhất định cho mỗi lần nhập dữ liệu mà không có hướng nào để khai thác. Việc này có nhược điểm là không quay lại để giải mã được.

3.2 Asymmetric Encryption

Để giải mã và mã hoá Asymmetric Encryption cần dùng hai khoá khác nhau. Hai khoá này là Private key và Public key. Cả hai đã hình thành nên một cặp khoá là Private-public key pair.

Khoá public là khoá được công khai với tất cả các bên liên quan. Public key không cho phép private tính toán ra mặc dù có liên quan mật thiết tới private key. Sự liên quan này diễn ra rất phức tạp như: chỉ được giải mã bằng private key của chính máy đó và thư chỉ có thể được giải mã bởi private key.

Sự liên quan 1 chiều này nghĩa là public key không thể giải mã bất cứ thứ gì được mã hoá bằng private key hoặc không thể giải mã chính thư của nó sở hữu.

3.3 Symmetric Encryption

SSH là gì? Cách sử dụng SSH chi tiết cho người mới bắt đầu
Mã hóa Symmetric Encryption

Symmetric Encryption là một dạng mã hoá sử dụng secret key ở cả 2 chiều giải mã và mã hoá tin nhắn bởi cả client và host. Có nghĩa là ai nắm được khoá đều có thể giải mã tin nhắn trong quá trình truyền đi.

Symmetrical Encryption còn được gọi là shared secret hoặc shared key encryption. Bởi vì có 1 khoá được dùng, hoặc cặp khoá mà 1 khoá có thể được tính ra từ người dùng mã hoá toàn bộ liên lạc trong phiên bản giao dịch SSH bằng cách sử dụng symmetric keys.

Cả server và client tạo chung 1 key bí mật như là một phương thức thoả thuận, và key đó không được tiết lộ cho bên thứ 3. Quá trình tạo symmetric key được thực hiện bởi key exchange algorithm.

Chúc bạn sử dụng thành công!

Thông tin tư vấn

Trả lời