Thiết lập email SMTP trong WordPress

Trong bài hướng dẫn thiết lập email SMTP trong WordPress, mình thấy có rất nhiều bạn đang gặp khó khăn trong việc lấy thông tin SMTP của Gmail để làm server gửi mail trong WordPress, mặc dù việc này rất dễ dàng để làm được.

1. Cài đặt và kích hoạt plugin WP Mail SMTP 

Thiết lập email SMTP trong WordPress

Vào mục WooCommerce để thiết lập mail 

Thiết lập email SMTP trong WordPress

Thiết lập email SMTP trong WordPress

2. Tiến hành thiết lập mail trong plugin WP Mail SMTP

Thiết lập email SMTP trong WordPress

Thiết lập email SMTP trong WordPress

Với tài khoản mail là Gmail 

SMTP host: smtp.gmail.com 

3. Lấy mật khẩu cấp 2

Theo hướng dẫn sau: Tại đây

Thiết lập email SMTP trong WordPress

Với tài khoản mail là Email công ty

SMTP host: mail.tenmien (VD: mail.hostify.vn )

Ở đây SMTP Password sẽ là mật khẩu của User mail trên. 

Thiết lập email SMTP trong WordPress

Chúc Quý khách thao tác thành công !

Thông tin liên hệ tư vấn: