Hướng dẫn trỏ bản ghi IFrame trên trang quản lý Domain Hostify


Với việc trỏ bản ghi Url Frame: Tức là khi gõ địa chỉ hophuong.info vào trình duyệt web thì toàn bộ nội dung trong trang https://www.hostify.vn sẽ hiện thị ra.
Nhưng mà đường link trên trình duyệt không thay đổi và luôn luôn là hophuong.info

Các bước cấu hình

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản lý domain https://domain.hostify.vn

Hướng dẫn trỏ bản ghi IFrame trên trang quản lý Domain  Hostify

Bước 2: Click vào Thêm để thêm bản ghi

Hướng dẫn trỏ bản ghi IFrame trên trang quản lý Domain  Hostify

Bước 3: Khai báo bản ghi Iframe:

Lưu ý: Đối với một host thì khi đã sử dụng bản ghi Iframe, thì sẽ không sử dụng được bản ghi A và bản ghi CNAME

Hướng dẫn trỏ bản ghi IFrame trên trang quản lý Domain  Hostify

Đối với subdomain thực hiện iframe sẽ cấu hình như hình ảnh bên dưới: vd sub.hophuong.info trỏ về https://www.hostify.vn/

image 13

Bước 4: Click vào nút Lưu cấp hình –> Lưu thiết lập

Hướng dẫn trỏ bản ghi IFrame trên trang quản lý Domain  Hostify
Hướng dẫn trỏ bản ghi IFrame trên trang quản lý Domain  Hostify

Sau đó xuất hiện bản thông báo thành công

Hướng dẫn trỏ bản ghi IFrame trên trang quản lý Domain  Hostify

Như vậy là bạn tạo xong. Như vậy là khi bạn truy cập tên miền abc.com nó sẽ sang tên miền xyz.com ở dạng url frame hiển thị nội dung của site xyz.com ngay khi bạn truy cập tên miền abc.com mà đường dẫn không bị thay đổi vẫn giữ nguyên abc.com

Lưu ý: Trong một số trường hợp việc cập nhật bản ghi DNS có thể diễn ra tối thiểu 3 giờ và tối đa 24 giờ

Trả lời