Hướng dẫn trỏ bản ghi Redirect trên trang quản lý Domain Hostify

Bản ghi Redirect là gì?

Bản ghi URL Redirect là bản ghi chuyển hướng truy nhập.

Bản ghi này được sử dụng trong trường hợp bạn có 1 tên miền muốn người truy nhập khi gõ tên miền này thì tự động chuyển đến website của 1 tên miền khác

VD: Trỏ bản ghi URL Redirect cho tên miền hophuong.info về trang https://www.hostify.vn. Khi gõ hophuong.info sẽ vào trang https://www.hostify.vn. Cách trỏ bản ghi này như sau:

Các bước cấu hình

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản lý domain https://domain.hostify.vn

Hướng dẫn trỏ bản ghi Redirect trên trang quản lý Domain Hostify
Đăng nhập vào trang quản lý domain

Bước 2: Click vào Thêm để thêm bản ghi

Hướng dẫn trỏ bản ghi Redirect trên trang quản lý Domain Hostify
Thêm bản ghi

Bước 3: Khai báo bản ghi Redirect:

Hướng dẫn trỏ bản ghi Redirect trên trang quản lý Domain Hostify
Khai báo bản ghi

Lưu ý: Đối với một host thì khi đã sử dụng bản ghi URL Redirect, thì sẽ không sử dụng được bản ghi A và bản ghi CNAME

Đối với subdomain thực hiện redirect sẽ cấu hình như hình ảnh bên dưới: vd sub.hophuong.info trỏ về https://www.hostify.vn/

Hướng dẫn trỏ bản ghi Redirect trên trang quản lý Domain Hostify
Bản ghi cấu hình redirect cho subdomain

Bước 4: Click vào nút Lưu cấp hình –> Lưu thiết lập

Hướng dẫn trỏ bản ghi Redirect trên trang quản lý Domain Hostify
Lưu cấu hình
Hướng dẫn trỏ bản ghi Redirect trên trang quản lý Domain Hostify
Lưu thiết lập

Sau đó xuất hiện bản thông báo thành công

Hướng dẫn trỏ bản ghi Redirect trên trang quản lý Domain Hostify

Lưu ý: Trong một số trường hợp việc cập nhật bản ghi DNS có thể diển ra tối thiểu 3 giờ và tồi đa 24 giờ

Chúc Quý khách hàng thành công!

Đăng ký Website mới tại đây >>> Giải pháp website trọn gói Hostify

Thông tin liên hệ tư vấn

Trả lời