Upload wordpress lên hosting

Thiết kế website WordPress trên localhost sẽ giúp bạn đẩy nhanh tiến độ phát triển và dễ dàng chỉnh sửa file cũng như hình ảnh. Bạn đang lay hoay không biết phải upload wordpress lên hosting như thế nào? Hostify.vn  sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách đưa website từ localhost lên host.

Upload wordpress lên hosting

Sử dụng plugin All-In-One WP Migration

Công cụ plugin là cánh tay phải hổ trợ đắc lực, để người dùng wordpress nâng cấp sự chuyên nghiệp hóa của website một cách đơn giản nhất.

Bước 1: Cài đặt plugins All-In-One WP Migration và backup dữ liệu

All In One WP-Migration
All In One WP-Migration

Tiến hành cài đặt plugin và backup dữ liệu bằng All-In-One WP Migration

Truy cập Menu All-In-One WP Migration -> Xuất

Tại đây các bạn click vào nút Xuất sang (Export To) -> Tập tin (File)

Upload wordpress lên hosting All In One WP-Migration
Upload wordpress lên hosting All In One WP-Migration

Tiếp theo plugins sẽ tiến hành backup website trên localhost. Trong quá trình này các bạn lưu ý không tắt trình duyệt

Sau khi quá trình backup hoàn tất các bạn sẽ nhận được một liên kết để download file backup. Hãy download và lưu file này vào một vị trí thuận tiện trên máy tính để restore nó trên hosting của các bạn.

Upload wordpress lên hosting All In One WP-Migration
Upload wordpress lên hosting All In One WP-Migration

File backup sẽ có dạng giống như sau: theme.test-20200402-084503-mziblw.wpress

Bước 2: Cài đặt WordPress trên hosting mới

Trong lúc chờ đợi quá trình backup WordPress trên localhost các bạn tiến hành cài đặt WordPress mới trên hosting mà các bạn đã mua

Bước 3: Cài đặt plugins All-In-One WP Migration trên hosting

Sau khi đã cài đặt thành công WordPress trên hosting các bạn tiến hành cài đặt plugins All-In-One WP Migration giống như đã cài đặt trên localhost.

Bước 4: Khôi phục dữ liệu đã backup trên localhost

Upload wordpress lên hosting All In One WP-Migration
Upload wordpress lên hosting All In One WP-Migration

Tiến hành khôi phục dữ liệu từ file backup đã backup tại bước 1 upload website WordPress đã cài đặt trên hosting ở bước 2. Để làm điều này hãy truy cập Menu All-In-One WP Migration -> Nhập (Import)

Click vào nút Nhập từ (Import from) -> Tập tin (File) và chọn file backup trên máy tính của các bạn

Upload wordpress lên hosting All In One WP-Migration
Upload wordpress lên hosting All In One WP-Migration

Plugins sẽ tiến hành upload file backup và các bạn click Tiếp tục

Upload wordpress lên hosting All In One WP-Migration
Upload wordpress lên hosting All In One WP-Migration

Lúc này các bạn chỉ cần đợi cho quá trình khôi phục hoàn tất

Upload wordpress lên hosting All In One WP-Migration
Upload wordpress lên hosting All In One WP-Migration

Bước 5: Thay đổi URL

Thay đổi URL của website cho đúng với tên miền của các bạn vào trang quạn trị website mở mục Setting-> General-> chọn WordPress Address (URL) và Site Address (URL) thay đổi đường dẫn

Upload trực tiếp lên server

Nếu dữ liệu website của bạn chiếm dung lượng quá lớn, việc backup và upload trên plugin sẽ khá lâu và có thể bị xót dữ liệu thì upload soucre code qua server là một biện pháp an toàn nhưng lại khá phức tạp hơn.

Tại đây Hostify sẽ dùng host Cpanel

Bước 1: Đăng nhập vào Cpanel -> File Manager.

Upload wordpress lên hosting Cpanel hosting

Bước 3: Chọn chức năng Upload -> Select File -> Lựa chọn thưc mục .Zip vừa được nén.

Upload wordpress lên hosting Cpanel hosting

Bước 4: Truy cập vào thư mục wordpress vừa được giải nén, chọn tất cả rồi chọn Extract.

Upload wordpress lên hosting Cpanel hosting

Bước 5: Đây là bước mà các bạn rất hay thường mắc lỗi, vì file index.php chỉ có thể đọc được khi nằm trực tiếp trong thư mục public_html nên phải thay đổi đường dẫn về public_html.

Upload wordpress lên hosting Cpanel hosting

Sau đó lựa chọn Move File. Hoàn thành xong giai đoạn 1 là upload cái file cấu hình nên website lên localhost,

Upload wordpress lên hosting Cpanel hosting

Bước 6Tạo một database mới trên hosting

Truy cập MysQL Databases.

Upload wordpress lên hosting Cpanel hosting

Tạo một database mới

Upload wordpress lên hosting

Tạo Username và Password cho database

Upload wordpress lên hosting

Tạo liên kết giữa Username và Database. Nhập Username và Database bạn muốn liên kết với nhau.

Upload wordpress lên hosting
Tạo liên kết giữa Username và Database

Bước 7: Upload database lên hosting vừa tạo

Truy cập vào phpmyadmin

Upload wordpress lên hosting
Upload wordpress lên hosting Cpanel hosting

Lựa chọn database muốn Import dữ liệu -> chọn file .sql đã được Export ở bước trên -> Go

Upload wordpress lên hosting
Upload wordpress lên hosting Cpanel hosting
Upload wordpress lên hosting Cpanel hosting
Upload wordpress lên hosting
Upload wordpress lên hosting Cpanel hosting

Import thành công

Upload wordpress lên hosting
Upload wordpress lên hosting Cpanel hosting

Bước 8: Thay đổi tên Username và Password kết nối với batabase trong file config.php

Vào File Manager tìm đến file config.php -> Edit.

Upload wordpress lên hosting
Vào file config.php để thay đổi kết nối

Thay đổi Username và Password liên kết đến database

Upload wordpress lên hosting
Upload wordpress lên hosting Cpanel hosting

Thông tin tư vấn

Trả lời