Cách đưa web lên hosting nhanh nhất cực chi tiết

Bạn vừa đăng ký một gói hosting mới, bạn đang không biết phải chuyển dữ liệu qua như thế nào để web có thể hoạt động trên hosting mới. Hostify.vn sẽ hướng dẫn bạn cách đưa web lên hosting nhanh nhất cực chi tiết sẽ như thế nào nhé.

Cách đưa web lên hosting Hostify nhanh nhất cực chi tiết

Tất nhiên điều tiên quyết đầu tiên là bạn sử dụng hosting của Hostify.vn. Điều thứ 2 là bạn đã có file soucre.zip và file database.sql

Đưa web lên hosting của Hostify.vn

Cách upload source này dành cho những source có dung lượng hoặc nhỏ hơn hoặc bằng 1GB

Bước 1: Truy cập vào trang cnode2 ( https://cnode2.hostify.vn:2443/ ) / File Manager, sau đó xuất hiện 1 trang file Manager

Cách đưa web lên hosting nhanh nhất cực chi tiết
File manager

 • Xóa dữ liệu dữ liệu trong web vừa tạo : Chọn My file / click vào web vừa tạo ( vd : 123.hophuong.info ) / DocumentRoot / xóa hết dữ liệu trong DocumentRoot

Cách đưa web lên hosting nhanh nhất cực chi tiết
Xóa các file trong DocumentRoot

 • Trở về lại trang cnode2  up source lên : Upload Tools / Source Code Upload / xuất hiện 1 bảng để nhập tên domian cần up source lên và click Continue /chọn click to select or drop files here tải file zip / click vào Excute

Cách đưa web lên hosting nhanh nhất cực chi tiết
Up soucre

Cách đưa web lên hosting nhanh nhất cực chi tiết
Chọn domain cần đưa lên web

Cách đưa web lên hosting nhanh nhất cực chi tiết
Chọn file

Cách đưa web lên hosting nhanh nhất cực chi tiết
Up file thành công

Bước 2:  Upload database

 • Vào MySql Manager / Click vào nút Login của web mình mới up source lên, để truy cập phpMyAdmin

Cách đưa web lên hosting nhanh nhất cực chi tiết
Vào MySQL up database

 • Click vào Database 123_hnzf_db mới tạo ở bước 1 / Nhập / click vào Choose File  để up file db lên / Click vào thực hiện để upload Database lên

Cách đưa web lên hosting nhanh nhất cực chi tiết
Upload database

Bước 3: Cấu hình kết nối DB

 • Vào trang https://cnode2.hostify.vn/ chọn File Manager  / Chọn My file / click vào web vừa tạo ( vd : 123.hophuong.info ) / chỉnh files wp-config.php ( đa số file wp-config.php sẽ nằm trong DocumentRoot)

Vd: chỉnh files wp-config.php thành

Cách đưa web lên hosting nhanh nhất cực chi tiết
Kết nối database
Kết nối database

Bước 4: Cập nhật tên miền trong cấu hình wp_options

 • Vào MySql Manager / click vào nút Login của web mình mới up source lên, để truy cập phpMyAdmin
 • Click vào 123_hnzf_db / wp_options / cập nhật tên miền 1 và 2  thành  http:// tên miền

Vd: http://123.hophuong.info

Cách đưa web lên hosting nhanh nhất cực chi tiết
Cấu hình wp-option

Bước 5: Cập nhật mật khẩu trong wp_users

 • Truy cập phpMyAdmin / 123_hnzf_db / wp_users  / Sửa

Cách đưa web lên hosting nhanh nhất cực chi tiết
Cập nhật mật khẩu

 • Vào user_ pass / chọn MD5 / nhập mật khẩu khung bên cạnh / click vào Thực hiện

Cách đưa web lên hosting nhanh nhất cực chi tiết
Thay đổi và mã hóa mật khẩu

Đưa web lên hosting của Hostify thông quá kết nối SFTP

Đối với những soucre code với dung lượng hơn 1GB ta sẽ dùng phần mềm filezila để hổ trợ đưa dữ liệu lên hosting

Bước 1: Tương tự như upload trực tiếp trên hosting

Bước 2: Lấy thông tin SFTP Connection

– Truy cập vào trang https://cnode2.hostify.vn/, chọn vào SFTP Connecttion sau đó sẽ xuất hiện bản thông tin SFTP

SFTP connection
SFTP connection để kết nối

Bước 3: Sử dụng filezila để kết nốt SFTP lên hosting

– Mở ứng dụng FileZilla lên, chọn file / Site Manager

Cách đưa web lên hosting nhanh nhất cực chi tiết
Dùng filezila kết nối SFTP

– Xuất hiện bảng Site Manager, click chọn New site / click vào New site vừa tạo / nhập thông tin trong mục SFTP connection vào phần thôn tin bên phải bảng / sau đó click vào Connect

 • Mục protocol: chọn SFTP – SSH File Transfer Protocol
 • Mục Host, Port, User và Password: điền theo thông tin mình đã có.
 • Các mục còn lại thì theo hình bên dưới.

Cách đưa web lên hosting nhanh nhất cực chi tiết
Nhập thông tin kết nối

– Sau đó xuất hiện một bản Unknown host key, tick chọn Alway trust this host, add this key to the cache / sau đó chọn Ok

Cách đưa web lên hosting nhanh nhất cực chi tiết
Kết nối

Bước 4: Đưa source web lên host

– Sau khi kết nối xong sẽ xuất hiện 1 giao diện có dạng.

 • Cột bên trái là các dữ liệu trên máy tính
 • Cột bên phải là dữ liệu trên hosting.

Giao diện sau khi kết nối
Giao diện sau khi kết nối

– Chọn web mình cần đưa source lên, đi tới cột bên phải bảng: hophuong.info /DocumenRoot, dữ liệu trong documentRoot sẽ nằm ở khung phía dưới bên phải.

Cách đưa web lên hosting nhanh nhất cực chi tiết
Hiển thị

– Sau đó đi tới file .zip trên máy tính cần đưa lên ở bên cột bên trái và kéo file .zip qua cột bên phải, và đợi file đó up lên host.

Cách đưa web lên hosting nhanh nhất cực chi tiết
Chuyển file dữ liệu

Bước 5: Giải nên file .zip vừa đưa lên

– Truy cập lại trang https://cnode2.hostify.vn/ , click vào File Manager / chọn vào web mình vừa đưa source lên hophuong.info / DocumenRoot / click chuột phải vào file .zip mình vừa đưa lên, và chọn Extract archive…./ xuất hiện một bảng mới, click Extract here để giải nén tại thư mục đó.

Cách đưa web lên hosting nhanh nhất cực chi tiết
Giải nén

 Bước 6: Upload database

 • Tương tự như upload trực tiếp trên hosting

Bước 7: Cấu hình kết nối DB

 • Tương tự như upload trực tiếp trên hosting

Chúc bạn sử dụng thành công!

Thông tin tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.