Hướng dẫn sử dụng theme025

Lời nói đầu tiên, Hostify xin gởi lời cám ơn đến Quý khách hàng vì đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi! Dưới đây sẽ là Hướng dẫn cách sử dụng Theme025.

1. Phần Header & Footer của theme025

1.1 Phần Header

1.1.1 Thêm, xóa, sửa logo website

Bước 1: Quý khách chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến.

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Chọn giao diện và tùy biến

Bước 2: Tiếp theo vào Nhận dạng Site, lúc này Logo đã được cài đặt trước đó sẽ xuất hiện. 

Bước 3: Click Xóa bỏ (nếu muốn đăng mới) hoặc Thay đổi Logo (nếu muốn thay).

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Chọn Xóa bỏ hay Thay đổi logo

Bước 4: Sau khi click, một cửa sổ như dưới đây sẽ hiện để bạn chọn ảnh. Quý khách có thể Tải tập tin lên hay vào Thư viện có sẵn sẽ hiện ra những ảnh đã được tải lên trước đó. 

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Chọn logo trên thư viện hoặc tải tập tin lên

 • Click Chọn và điều chỉnh kích cỡ ảnh, sẽ hiện ở cửa sổ preview hãy kiểm tra xem Logo đã hiển thị theo ý bạn mong muốn chưa. Sau đó nhấn nút Đăng để lưu lại các thay đổi trên giao diện.
 • Đồng thời cũng có thể thay đổi Tên website hay đặt thêm Khẩu hiệu cho website cũng như hình ảnh minh họa cho Biểu tượng site.

1.1.2 Hotline & Địa chỉ liên hệ

 • Để thay đổi Hotline & Địa chỉ liên hệ ta vào Tenten Framework. Click Lưu thay đổi sau khi chỉnh sửa.

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Thay đổi số hotline và địa chỉ liên hệ

1.2 Phần Footer

 • Để thay đổi phần Footer:
Các phần của Footer

Bước 1: Vào phần giao diện -> tùy biến (tương tư như thay đổi Logo)

Bước 2: Chọn Widget, sẽ xuất hiện Footer 1, Footer 2, Footer 3.

 • Footer 1:  Tương ứng với Liên hệ. Bạn có thể thay đổi thông tin như Điện thoại, Email hay Địa chỉ.

Hướng dẫn sử dụng theme 025Chỉnh sửa thông tin ở Footer 1

 • Footer 2: Thanh điều hướng. Có thể xóa, sửa menu, thêm một widget hay sắp xếp lại theo mình mong muốn.

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Chỉnh sửa thông tin ở Footer 2

 • Footer 3: Là các trang thông tin mạng có thể kết liên kết, liên lạc với chủ sở hữu trang web. Tương tự như Thanh điều hướng bạn cũng có thể sắp xếp lại 3 vị trí Footer theo mong muốn hay thêm widget. 

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Chỉnh sửa thông tin ở Footer 3

2. Phần Trang chủ

2.1 Thay đổi Banner Slide theme025

 • Vào MetaSlider, có thể Update hay Xóa hình ảnh hiện tại. Click Save sau khi hoàn tất để cập nhật.

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Vào MetaSlider để thay đổi hình ảnh banner

2.2 Thêm danh mục mới

 • Để thêm Danh mục ta có thể thêm nhanh bằng cách chọn Sản phẩm -> Thêm mới. Khi đó bên phải sẽ có cột Danh mục sản phẩm.

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Vào Sản phẩm để thêm trực tiếp danh mục

 • Đăt tên cho danh mục mới và chọn Thêm danh mục mới.

 • Nếu muốn tạo danh mục con cũng tương tự như thêm danh mục cha. Nhưng trước khi ta nhấn hoàn tất thêm ta chọn danh mục cha như hình bên dưới. 

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Tạo danh mục con

2.3 Thay đổi sản phẩm ở trang chủ

 • Trang chủ sẽ cập nhật sản phẩm đươc đăng tải gần nhất của mổi Danh mục. Nếu muốn đưa sản phẩm đã từng đăng trước đó lên trang chủ ta có thể vào chỉnh sửa ngày đăng.

Hướng dẫn sử dụng theme 025

 • Chỉnh sửa ngày sẽ hiện ở bên gốc phải trang. Chỉnh thời gian và Cập nhật, thời gian đăng đã được cập nhật.

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Chỉnh sửa thời gian, ngày và giờ

3. Sản phẩm

3.1 Tạo sản phẩm

 • Để thêm sản phẩm mới ta vào Sản phẩm -> Thêm mới.

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Thêm sản phẩm mới

 • Cần nhập một số phần cần thiết cho một sản phẩm cơ bản.

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Nhập thông tin sản phẩm

Nhập thông tin sản phẩm

Bước 1: Tên sản phẩm.

Bước 2: Upload hình ảnh sản phẩm lên để hiển thị ra web. 

Bước 3: Viết nội dung giới thiệu sản phẩm này cùng với hình ảnh vừa mới upload lên.

Bước 4: Chọn danh mục sản phẩm này sẽ xuất hiện ở đâu.

Bước 5: Từ khóa sản phẩm: Chọn từ khóa mà nhiều người tìm kiếm sản phẩm chọn nút Thêm kế bên.

Bước 6: Ảnh sản phẩm, chọn ảnh đẹp nhất để làm ảnh đại diện sản phẩm.

Bước 7: show slide nhiều hình ảnh, thêm ảnh sản phẩm chọn nhiều hình ảnh đăng lên.

 • Tiếp theo cài đặt Giá bán hàng và Giá khuyến mãi.

 • Mô tả ngắn sản phẩm: Viết thông tin sản phẩm như Tên áo, mã áo, Số lượng đã bán.

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Mô tả ngắn của sản phẩm

 • Sau khi hoàn tất các thông tin, nhấp nút Xem thử và Đăng.

3.2 Quản lý Đơn hàng

 • Vào WooCommerce -> Đơn hàng. Tại đây sẽ thấy danh sách tất cả đơn hàng từ Ngày tạo, Tình trạng, Tổng tiền. 

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Thông tin đơn hàng

 • Click chọn đơn hàng để xem chi tiết. Ở đây sẽ không thấy đầy đủ địa chỉ, hay phương thức thanh toán. Để xem đầy đủ địa chỉ, ghi chú của khách hàng, ta ấn vào biểu tượng bút chì

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Chỉnh sửa thông tin đơn hàng

 • Nếu khách hàng có yêu cầu gửi lại email liên quan tới đơn hàng này, có thể chọn phần Đơn hàng hành động bên tay phải để thực hiện.

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Chỉnh sửa tác vụ đơn hàng

 • Khi đã xử lý đơn hàng xong phải đổi lại trạng thái đơn hàng.

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Thay đổi trạng thái đơn hàng

3.3 Thêm mã ưu đãi

 • Quý khách vào Các ưu đãi -> Thêm mã ưu đãi.

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Thêm mã ưu đãi mới

 • Điền đầy đủ các mục để tạo mã ưu đãi. Ở Dữ liệu mã ưu đãi -> Chung

Hướng dẫn sử dụng theme 025

Bước 1: Đặt tên Mã ưu đãi.

Bước 2: Mô tả cơ bản về mã không bắt buộc.

Bước 3: Loại ưu đãi. Có 3 loại.

Bước 4: Mức ưu đãi (vd: Nếu loại ưu đãi tính theo phần trăm thì mức ưu đãi có thể tạo 10%, 20% Vv…)

Bước 5: Ngày hết hạn ưu đãi.

 • Điền đầy đủ phần Hạn chế sử dụng và Các giới hạn sử dụng ưu đãi, ta click Đăng bên góc phải trang.

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Nhập các thông tin tạo mã ưu đãi

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Nhập dữ liệu mã ưu đãi

3.4 Quản lý phản hồi

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Phản hồi và bình luận sản phẩm

 • Chấp nhận: Có 2 chế độ là chấp nhận hay phản đối bình luận.
 • Trả lời: Admin có thể trả lời bình luận của tác giả.
 • Sửa nhanh: Dùng để chỉnh sửa nội dung bình luận theo ý admin.
 • Chỉnh sửa: Cũng tương tự như Sửa nhanh nhưng có thêm sửa tên, email, URL và xem được đánh giá.
 • Spam: Được xem là bình luận rác và ẩn nó đi, khi ẩn đi và mình muốn xóa luôn thì có thể vào Spam như hình bên dưới. 

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Các chức năng trong phản hồi

 • Thùng rác: Tương tự như Spam.

4. Bài viết

4.1 Tạo bài viết mới

Hướng dẫn sử dụng theme 025

Hướng dẫn sử dụng theme 025

Tạo bài viết mới

Bước 1:  Đặt tiêu đề cho bài viết.

Bước 2: Nội dung bài viết muốn đăng tải.

Bước 3: Chèn hình ảnh của nôi dung đăng tải.

Bước 4: Phân loại bài viết theo chủ đề.

Bước 5: Tóm tắt ngắn gọn nội dung bài viết.

Bước 6: Chọn ảnh đại diện cho bài viết khi hiển thị.

Bước 7: Xem thử lại bài viết khi lên trang web.

Bước 8: Đăng

4.2 Chỉnh sửa, Xem, Nhân bản bài viết

 • Chỉnh sửa: Khi muốn thấy đổi nôi dung, tiêu đề, hình ảnh của bài viết đã được đăng trước đó, sau khi thay đổi xong ta có thể click Xem trước để có thể nhìn toàn diện lại bài viết sau khi chỉnh sửa. Nếu đã ổn rồi thì nhấn Cập nhật để lưu lại. 

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Các mục chỉnh sửa trên bài viết

 • Sửa nhanh: Dùng để chỉnh tiêu đề, thay đổi chuyện mục, cấp phép các quyền của bài viết.

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Xem trước và cập nhật sau khi hoàn thành

 • Thùng rác: Tương tự như Xóa bài viết.

 • Xem: Xem hiển thị bài viết.

 • Nhân bản: Sao chép một bài y chang bài đó ra một bài viết mới, thường dùng để thay đổi ngôn ngữ của bài viết (vd: tạo thêm một bài viết tương tự mà bằng tiếng anh).

4.3 Tạo chuyên mục ở phần bài viết

Bước 1:

 • Đặt Tên cho chuyên mục mới, tên này sẽ là tên riêng và hiển thị trên trang web.
 • Chuỗi cho đường dẫn tĩnh: chọn từ ngắn gọn để mô tả bài đăng. Nó được chỉ định trong thẻ URL.
 • Chuyên mục hiện tại: có thể chọn chuyên mục gốc trong menu dropdown, có thể thiết lập chuyên mục cụ thể dưới dạng chuyên mục phụ hoặc giữ nguyên mặc định là Trống.
 • Mô tả: có thể thêm mô tả ngắn về chuyên mục, có thể thêm hoặc không.

Bước 2: Sau khi điền đầy đủ các thông tin, click chọn nút Thêm chuyên mục để thêm chuyên mục mới.

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Điền thông tin và thêm chuyên mục

Bước 3: Sau khi click Thêm chuyên mục, chuyên mục mới sẽ được hiển thị bên góc phải trang.

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Hiển thị chuyên mục sau khi thêm

4.4 Tạo thẻ trong bài viết

 • Cũng tương tự như Thêm chuyên mục, để tạo Thẻ cũng điền đầy đủ các thông tin và click nút Thêm thẻ.

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Điền đầy đủ các thông tin tạo thẻ

5. Trang

5.1 Thêm trang

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Thêm trang mới

Bước 1: Chọn Trang, và chọn Thêm trang mới.

Bước 2: Đặt tiêu đề cho trang.

Bước 3: Viết nội dung trang vào khung soạn thảo.

Bước 4: Có thể chọn Trang chính nếu muốn

Bước 5: Nếu Theme đưa ra nhiều hơn trang mẫu, thì menu sẽ sổ xuống để chọn mẫu.

Bước 6: Click Đăng sau khi hoàn thành hết tất cả.

6. Cài đặt chung 

6.1 Thêm người dùng cho trang Admin

 • Người được thêm mới có chức năng như admin do admin phân quyền.

Hướng dẫn sử dụng theme 025
Thêm người dùng admin

 • Điền đầy đủ thông tin cho người được phân quyền, ở phần Vai trò người được thêm vào có vai trò gi trong trang admin. Chọn Thêm người dùng mới sau khi hoàn tất tất cả.

Chúc quý khách sử dụng thành công !

Thông tin liên hệ tư vấn