Hướng dẫn đổi mật khẩu WordPress

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần quên mật khẩu một trang cá nhân hay trang quản trị nào đó. Nhất là khi quên mật khẩu trang quản trị WordPress của website. Đừng quá bối rồi, Hostify sẽ hướng dẫn bạn lấy lại mật khẩu một cách dễ dàng mà không cần thêm bất cứ ai trợ giúp.

Hướng dẫn đổi mật khẩu trang quản trị WordPress

1. Đổi mật khẩu WordPress trong Dashboard

  • Truy cập vào Thành viên -> Hồ sơ của bạn.
  • WordPress sẽ tự xuất một mật khẩu an toàn cho bạn. Hoặc bạn cũng có thể tự tạo mật khẩu riêng cho mình. Lưu ý, trang sẽ đánh giá mạnh hay quá yếu nhưng bạn vẫn có thể sử dụng nó.
  • Cập nhật hồ sơ sau khi hoàn thành đổi mật khẩu.

Hướng dẫn đổi mật khẩu WordPress
Quản lý tài khoản

2. Đổi mật khẩu WordPress bằng phpMyAdmin

2.1 Đăng nhập vào trang Hosting

Bước 1: Đăng nhập tài khoản vào trang https://cnode2.hostify.vn:2443/ , nơi chứa dữ liệu của website cần đổi mật khẩu dùng WordPress, chọn MySql Manager và login.

Hướng dẫn đổi mật khẩu WordPress
MySQL manager

Bước 2: Chọn website bạn muốn thay đổi mật khẩu WordPress

Hướng dẫn đổi mật khẩu WordPress
Login website muốn thay đổi mật khẩu

Bước 3: Chọn database-> User-> Sửa

Hướng dẫn đổi mật khẩu WordPress
Vào wp-user của database

2.2 Đổi mật khẩu

  • Chọn tài khoản muốn đổi mật khẩu, nhấn Sửa.

Hướng dẫn đổi mật khẩu WordPress
Chọn Sửa và vào thay đổi mật khẩu

  • Chọn dòng user_pass, nhập mật khẩu mới ở cột Value, chọn MD5 ở cột Function để mã hóa mật khẩu ở giá trị khác.

Hướng dẫn đổi mật khẩu WordPress
Nhập mật khẩu và chọn MD5 để mã hóa

  • Nhấn nút Thực hiện ở góc dưới màn hình những thay đổi sẽ được lưu lại.

Hướng dẫn đổi mật khẩu WordPress
Chọn thực hiện để cập nhật

  • Để xác nhận xem mật khẩu đã được mã hóa chưa, ta chọn lại wp_user sẽ thấy được giá trị đã được mã hóa ở user_pass.

Hướng dẫn đổi mật khẩu WordPress
Kiểm tra mã hóa mật khẩu

Chúc bạn thay đổi mật khẩu thành công!

Thông tin tư vấn

Trả lời