Cách Lấy Lại Mật Khẩu Trang Quản Trị Website WordPress

Trong quá trình sử dụng website sẽ có nhiều nguyên nhân khiến bạn quên mật khẩu đăng nhập website WordPress, dù chỉ là khách quan nhưng đôi khi bạn cũng vẫn gặp phải tình huống oái oăm này và cách reset password qua email cũng không hoạt động.

Nếu bạn đang là người quản trị website WordPress, bằng cách sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn lấy lại mật khẩu quản trị website WordPress đơn giản và nhanh chóng.

Bước 1: Đăng nhập Công cụ quản trị Hosting Website WordPress

Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ Hosting  tại Hostify.vn bạn có thể truy cập công cụ quản trị Hosting bằng thông tin tài khoản quản trị Cnode hoặc Cpanel mà Hostify.vn đã gửi cho bạn khi đăng ký thành công dịch vụ hoặc đơn giản hơn là đăng nhập tự động từ support.hostify.vn mà không cần thông tin đăng nhập .

Bước 2: Truy cập phpMyAdmin

Đối với hosting Cnode

Sau khi đăng nhập vào Hosting bạn click vào phpMyAdmin trong mục  Setting trong trang quản trị hosting của bạn.

Cách Lấy Lại Mật Khẩu Trang Quản Trị Website WordPress
Chọn MySql Manager

Sau khi click vào phpMyadmin, bảng MySQL Manager hiện lên chứa database của các website có trong hosting, bạn hãy Login vào database mà bạn muốn khôi phục mật khẩu .

Cách Lấy Lại Mật Khẩu Trang Quản Trị Website WordPress
Đăng nhập vào website cần thay đổi mật khẩu

Đối với hosting Cpanel

Sau khi đăng nhập vào cPanel của Hosting bạn click vào phpMyAdmin trong mục DATABASES như hình bên dưới.

Lưu ý: Phải xác định tên database chính của website mà bạn cần lấy lại mật khẩu quản trị.

Cách xác định tên database, bạn có thể kiểm tra trong trong file wp-config.php tại dòng:

define(‘DB_NAME’, ‘tenmifgg_db’); với tenmifgg_db là tên database.

Cách Lấy Lại Mật Khẩu Trang Quản Trị Website WordPress
Vào phpMyAdmin trong Cpanel

Bước 3: Xác định bảng chứa dữ liệu Users

Bạn click vào table có chữ users sau tiến tố, ví dụ ảnh bên dưới bảng có tên là wp_users (wp_ là tiền tố của table).

Cách Lấy Lại Mật Khẩu Trang Quản Trị Website WordPress
Chọn mục User để xem danh sách quản trị viên

Bước 4: Đổi mật khẩu tài khoản quản trị website

Bạn click vào edit để bắt đầu thay đồi mật khẩu cho tài khoản, thông tin thường tài khoản quản trị là admin (tùy thuộc vào quản trị website trước đó là cài đặt).

Cách Lấy Lại Mật Khẩu Trang Quản Trị Website WordPress
Click Edit để vào thay đổi thông tin

Tại đây, bạn lưu ý tại dòng user_pass, cột Function phải chọn là MD5, và Value là mật khẩu cần thay đổi, ở đậy tôi để mật khẩu cần thay đổi là 123@456Aa.

Cách Lấy Lại Mật Khẩu Trang Quản Trị Website WordPress
Tiến hành thay đổi mật khẩu

Sau đó bạn click vào nút “Go“.

Trên đây là hướng dẫn lấy lại mật khẩu quản trị website WordPress bằng công cụ phpMyAdmin trên cPanel hoặc Cnode tại Hostify.vn.

Chúc các bạn thao tác thành công!

Bài viết liên quan:

Hướng dẫn cài đặt email pro vào google mail

Hướng dẫn sử dụng email server

Roundcube webmail là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết

Thông tin liên hệ tư vấn