Hướng Dẫn Backup Database Từ Phiên Bản SQL Server Cao Xuống Phiên Bản Thấp

Khi bạn Backup Database từ phiên bản SQL Server cao xuống phiên bản thấp hơn(Ví dụ bạn import file được xuất ra từ SQL Server 2019 vào SQL Server 2014), có thể bạn sẽ nhận được thông báo lỗi như sau:

Not valid backup:
The database was backed up on a server running version 15.00.2000. That version is incompatible with this server, which is running version 12.00.6164.
Either restore the database on a server that supports the backup, or use a backup that is compatible with this server.
VERIFY DATABASE is terminating abnormally.

Bạn nhận được thông báo lỗi này là vì SQL Server không cho phép bạn import cơ sở dữ liệu từ phiên bản SQL Server cao hơn sang phiên bản SQL Server thấp hơn.

Nhưng sẽ có một vài biện pháp có thể giúp bạn hạ cấp database từ phiên bản SQL Server cao hơn xuống SQL Server phiên bản thấp hơn mà không bị lỗi. Bài viết này Hostify sẽ hướng dẫn các bạn hạ cấp cơ sở dữ liệu từ phiên bản SQL Server cao hơn xuống SQL Server phiên bản thấp hơn.

Nội dung bài viết này sẽ giả định trường hợp xuất cơ sở dữ liệu từ SQL Server 2019 để có thể import trên SQL Server 2014:

Cách

Backup Database từ phiên bản SQL Server cao xuống phiên bản thấp không bị lỗi

Bước 1: Bạn click chuột phải vào database của bạn -> chọn Task -> Generate Scripts…

Huong dan back up database tu phien ban sql server cao xuong phien ban thap

Bước 2: Tại phần Introduction bạn chọn Next

Huong dan back up database tu phien ban sql server cao xuong phien ban thap 2

Bước 4: Tại Choose Objects bạn tích vào ô Script entire database and all database objects và bấm Next

Huong dan back up database tu phien ban sql server cao xuong phien ban thap 3

Bước 5: Tại tab Set Scripting Options bạn click vào nút Advanced

Huong dan back up database tu phien ban sql server cao xuong phien ban thap 4

Tại khung Advanced Scripting Options các bạn thiết lập như sau:

  • Script for Server Version => SQL Server 2014

  • Types of data to script => Scema and data

Huong dan back up database tu phien ban sql server cao xuong phien ban thap 5

Sau khi thiết lập các bạn bấm OK để đóng cửa sổ Advanced Scripting Options.

Lúc này bạn quay lại cửa sổ Set Scripting Options, phần File name các bạn chọn vị trí muốn lưu file scripts sau khi xuất.

Huong dan back up database tu phien ban sql server cao xuong phien ban thap 6

Tiếp theo, bạn bấm Next.

Huong dan back up database tu phien ban sql server cao xuong phien ban thap 7

Bước 6: Cửa sổ Sumary xuất hiện, bạn chọn Next để hoàn thành

Huong dan back up database tu phien ban sql server cao xuong phien ban thap 8

Khi các tập lệnh được tạo thành công, chọn nút Finish để đóng cửa sổ Generate and Publish Scripts.

Huong dan back up database tu phien ban sql server cao xuong phien ban thap 9

Lúc này sẽ có một file script.sql được tạo tại đường dẫn Target đã chọn ở bước trước

Nếu các bạn còn gặp khó khăn trong hướng dẫn này hay cần hỗ trợ thêm, có thể gửi email đến bộ phận kỹ thuật của Hostify qua hotline 0247 1012 369 để được hỗ trợ (24/7) nhé.

Thông tin liên hệ tư vấn