Upload source thông qua Plugin All-in-One WP Migration

Upload dữ liệu là việc khá phổ biến khi hình thành một website, ngoài chức năng upload trên hosting, WordPress còn hổ trợ tools để tránh rủi ro sai xót hay thiếu dữ liệu khi upload. Plugin All-In-One wp Migration là một lựa chọn khá an toàn và phổ biển của người dùng WordPress hiện nay

Sau đây Hostify sẽ hướng dẫn bạn Upload source bằng Plugin All-in-One Migration.

Upload source thông qua Plugin All-In-One WP Migration

1. Dùng Plugin All-in-One Migration để backup website cũ

 • Dấu hiệu nhận biết file được đưa có dạng xxx.wpress
Upload source thông qua Plugin All-in-One WP Migration
Dạng cấu trúc File All-In-One Migration

1.1 Cài đặt plugin All-in-one WP Migration

 • Vào plugin -> Cài mới. Nhập tìm kiếm, chọn Cài đặt và Kích hoạt.
Upload source thông qua Plugin All-in-One WP Migration
Cài đặt plugin và kích hoạt

1.2 Sau lưu WordPress với All-in-one WP Migration

 • Vào All-in-one WP Migration-> Backups
Upload source thông qua Plugin All-in-One WP Migration
Backup dữ liệu đang có
 • Create backup bản sao lưu được tạo, nó sẽ xuất hiện trên trang sao lưu.
Upload source thông qua Plugin All-in-One WP Migration
Tạo file backup với dung lượng và lưu lại file
 • Chọn Download nếu muốn tải web đó về máy tính để lưu trữ.
Upload source thông qua Plugin All-in-One WP Migration
Download, khôi phục hay xóa
 • Chọn 1 download file về máy.
 • Chọn 2 khôi phục lại file.
 • Chọn 3 xóa file.

Có thể tải file về mà không cần tạo bản sao.

Upload source thông qua Plugin All-in-One WP Migration
Chọn tải file trực tiếp
 • Chọn chế độ xuất ở dạng nào. Thường dụng dạng file để khôi phục và lưu về máy.

1.3 Di chuyển dữ liệu qua website WordPress mới

 • Cần có một bản sao lưu đã được lưu trên máy tính cục bộ của mình.
Upload source thông qua Plugin All-in-One WP Migration
Lưu file vào máy tính cục bộ
 • Chọn file đã được lưu trước đó trên máy. File được upload tối đa là 200MB.
Upload source thông qua Plugin All-in-One WP Migration
Tải dữ liệu từ máy lên và khôi phục
 • Chọn Proceed tiến hành khôi phục.
Upload source thông qua Plugin All-in-One WP Migration
Thông báo tải dữ liệu lên thành công

Nó kết thúc với một thông báo You data has been imported successfully. Rằng dữ lieu đã cập nhật thành công.

Lúc này ta nên cài đặt lại WP Permalink tại thời điểm này. Chọn Permalink Settings-> Lưu thay đổi.

Upload source thông qua Plugin All-in-One WP Migration
Lưu thay đổi
 • sẽ thấy một thông báo cho biết Permalink structure updated .Nhấp vào lưu thay đổi một lần nữa. Trang web của bạn sau đó sẽ được khôi phục thành công và hoạt động.

1.4 Hướng dẫn khôi phục dữ liệu

Đối với một số trường hợp bạn cần khôi phục dữ liệu, thì tại Plugin này đã đáp ứng nhu cầu cho bạn rất tốt.

Tại Plugin All-in-One WP Migration → Backup.

Chọn file sao lưu cần khôi phục → KHÔI PHỤC, tiến trình khôi phục dữ liệu này sẽ diễn ra giống như bước chuyển dữ liệu..

Chúc bạn sử dụng thành công!

Thông tin tư vấn

Trả lời