Hướng dẫn sử dụng theme015

Hướng dẫn sử dụng theme015 bài viết này sẽ giúp bạn chỉnh sửa thay để website trên wordPress khi sử dụng dịch vụ Hosting cung cấp các mẫu website chuẩn SEO của Hostify.

1.   Header & Footer  

1.1 Header     

1.1.1 Logo website

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến

Hướng dẫn sử dụng theme015
Header giao diện

Bước 2: Vào Cài đặt chung/ Tiêu đề trang web & dòng giới thiệu

Hướng dẫn sử dụng theme015
Vào Cài đặt chung

Hướng dẫn sử dụng theme015
Tiêu đề trang web & dòng giới thiệu

Bước 3: Vào phần Logo, click vào Chọn logo để cập nhật logo/ chọn ảnh / click vào chọn , điểu chỉnh khung logo/ Cắt ảnh

Hướng dẫn sử dụng theme015
Thay đổi Logo

 • Chọn ảnh từ thư viện: thư viện / chọn ảnh / Chọn / điểu chỉnh khung ảnh logo, click vào cắt ảnh

Hướng dẫn sử dụng theme015
Chọn logo

Hướng dẫn sử dụng theme015
Cắt thay đổi kích thước ảnh

 • Chọn ảnh từ tải tập tin lên: Tải tập tin lên / tải ảnh lên/ chọn ảnh / điểu chỉnh khung ảnh logo, click vào cắt ảnh

Hướng dẫn sử dụng theme015
Chọn Logo

Bước 4: Click vào ĐĂNG BÀI VIẾT  để hoàn thành việc thay đổi chỉnh sửa logo

1.1.2 Tên website và khẩu hiệu

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến

Bước 2: Vào Cài đặt chung/ Tiêu đề trang web & dòng giới thiệu

Bước 3: Cập nhật tên websitekhẩu hiệu

Hướng dẫn sử dụng theme015
Tên website và khẩu hiệu

Bước 4: Click  vào ĐĂNG để hoàn thành

Hướng dẫn sử dụng theme015
Click Đăng để câp nhật thao tác

1.1.3 Thanh trượt

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến

Bước 2: Ta vào Phần trang chủ-> Phần thanh trượt

Hướng dẫn sử dụng theme015
Trang chủ phần thanh trượt

Bước 3: Định dạng trong phần thanh trượt theo trang đã được tạo sẳn.

Hướng dẫn sử dụng theme015
Định dạng thanh trượt theo trang

Bước 4: Để có được một trang để thêm vào slider thanh trượt. Ta vào Trang->Thêm trang mới. Ta cũng có thể chỉnh sửa trên trang cũ có sẵn thay đổi tiêu đề và ảnh đại diện.

Hướng dẫn sử dụng theme015
Tạo trang mới

Bước 4: Click vào Đăng or Cập nhật (nếu là chỉnh sửa) để hoàn thành

1.2 Footer

Hướng dẫn sử dụng theme015
Chỉnh sửa phần footer

1.2.1 Footer

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Chọn vào Widgets

Hướng dẫn sử dụng theme015
Chon widget

Bước 3: Định dạng từng footer/ Đăng

Hướng dẫn sử dụng theme015
Định dạng từng chân trang

Chân trang một

 • Trong footer này đang chứa widget Tìm kiếm
 • Có thể thêm widget trong phần này: Thêm một widget hoặc xóa bỏ

Hướng dẫn sử dụng theme015
Chân trang một

Chân trang hai

 • Trong footer này đang chứa widget Chuyên mục, các chuyên mục sẽ xuất hiện trong phần này, ta có thể đăng tên tiêu đề cho widget này, chọn cách hiện thị của phần widget này
 • Có thể thêm widget trong phần này: Thêm một widget hoặc xóa bỏ.

Hướng dẫn sử dụng theme015
Chân trang hai

Chân trang ba

 • Trong footer này đang chứa widget Phản hồi gần đây ta có thể thêm ảnh hay văn bản phản hồi của khách hàng.
 • Có thể thêm widget trong phần này: Thêm một widget hoặc xó bỏ

Hướng dẫn sử dụng theme015
Chân trang ba

Chân trang bốn

 • Trong footer này đang chứa widget Bài viết mới, ta có thể chọn vào khung bài viết để chỉnh sửa tiêu đề hiển thị hay tăng giảm bớt số lượng bài viết hiển thị.
 • Có thể thêm widget trong phần này: Thêm một widget hoặc xóa bỏ

Hướng dẫn sử dụng theme015
Chân trang bốn

Hướng dẫn sử dụng theme015
Click đăng để hoàn tất thao tác

2. Cài đặt chung       

2.1 Thêm người dùng cho trang Admin

 • Người được thêm mới có chức năng như nào là do admin phân quyền.
 • Điền đầy đủ thông tin cho người được phân quyền, ở phần Vai trò người được thêm vào có vai trò gì trong trang admin. Chọn Thêm người dùng mới sau khi hoàn tất tất cả.

Hướng dẫn sử dụng theme015
Thêm người dùng cho trang Admin

2.2 Cập nhật hồ sơ người dùng       

 • Vào thành viên / Hồ sơ của bạn, bên trái xuất hiện các thông tin người dùng vào cập nhật thay đổi thông tin/ click vào Cập nhật hồ sơ.

Hướng dẫn sử dụng theme015
Cập nhật hồ sơ người dùng

2.3  Thay đổi màu chủ đạo trên trang admin  

 Vào trang admin của Wedsite, chọn Thành viên / Hồ sơ của bạn/ vào phần tông màu trang quản trị, chọn tông màu / click vào Cập nhật hồ sơ

Hướng dẫn sử dụng theme015
Thay đổi màu chủ đạo trên trang admin

Hướng dẫn sử dụng theme015
Cập nhật hồ sơ

2.3  Biểu tượng site

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào Vào Cài đặt chung/ Tiêu đề trang web & dòng giới thiệu

Bước 3: vào phần Biểu tượng site/ Thay đổi ảnh, chọn ảnh

Hướng dẫn sử dụng theme015
Biểu tượng site

Bước 4: Đăng

3. Trang chủ     

3.1 Mục giới thiệu

Mục giới thiệu ở phần trang chủ

Hướng dẫn sử dụng theme015
Mục giới thiệu

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào Phần trang chủ/ Về phần chúng tôi. Ta có thể chỉnh sửa tên mục và phần trăm của hạng mục đó tại đây.

Hướng dẫn sử dụng theme015
Chỉnh sửa tên mục và phần trăm của hạng mục

Bước 3: Ở mục Giới thiệu. Để thay đổi nôi dung phần này ta vào Trang/Tất cả các trang, ta có thể chỉnh sửa nội dung trang ở đây.

Hướng dẫn sử dụng theme015
Chỉnh sửa trang

Bước 4: Sau khi đã thay đổi các mục theo mong muốn chọn Đăng để lưu lại và đăng tải lên website.

Hướng dẫn sử dụng theme015
Click đăng để cập nhật

3.2 Phần nổi bật (Môi giới bất động sản)

Phần Môi giới bất động sản ở trang chủ

Hướng dẫn sử dụng theme015
Môi giới bất động sản

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến

Bước 2: Ta vào Phần trang chủ, sau đó click vào Phần nổi bật

 • Bật tắt phần nổi bật
 • Tiêu đề
 • Phụ đề (dòng dưới tiêu đề) nếu muốn.
 • Chọn trang đăng ( trong phần này trang đã được tạo sẳn nôi dung trước đó)
 • Chọn biểu tượng cho những trang đó.

Hướng dẫn sử dụng theme015
Chỉnh sửa môi giới bất động sản

Bước 3: Đăng

3.3 Bộ phận dịch vụ (Tại sao chọn chúng tôi )

Mục Tại sao chọn chúng tôi ở trang chủ

Hướng dẫn sử dụng theme015
Bộ phận dịch vụ

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào Phần trang chủ , sau đó click vào Bộ phận dịch vụ

 • Bật tắt mục phần dịch vụ
 • Tiêu đề/ phụ đề nếu muốn
 • Chọn hình ảnh hiển thị bên trái
 • Chọn trang muốn hiển thị và biểu tượng trang

Hướng dẫn sử dụng theme015
Chỉnh sửa mục bộ phận dịch vụ

Bước 3: Đăng

3.4 Bộ phận truy cập (Bán ra mỗi năm)

Mục Bán ra mỗi năm ở trang chủ.

Hướng dẫn sử dụng theme015
Bộ phận truy cập

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào Phần trang chủ , chọn Bộ phận truy cập

 • Bật tắt mục blogs để mục blog đó hiện thị hoặc ẩn ở trang chủ
 • Tiêu đề/ phụ đề
 • Thay đổi ảnh nên theo mong muốn
 • Nhập tiêu đề, giá trị, biểu tượng của từng quầy muốn hiển thị

Hướng dẫn sử dụng theme015
Chỉnh sửa mục bộ phận truy cập

Bước 4: Đăng

3.5 Phần logo khách hàng (Đối tác của chúng tôi)

Phần Đối tác của chúng tôi ở trang chủ

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào Phần trang chủ , sau đó click vào Phần logo khách hàng

 • Bật tắt phần tài trợ hiện thị ở trang chủ
 • Tiêu đề/ phụ đề
 • Tải hình ảnh logo đối tác

Hướng dẫn sử dụng theme015
Phần logo khách hàng

Bước 3: Đăng

3.6 Phần chứng thực (Nhận xét của khách hàng)

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào Phần trang chủ, chọn Phần chứng thực

 • Bật tắt phần chứng thực hiện thị hoặc ẩn ở trang chủ
 • Tiêu đề/ phụ đề
 • Chọn trang đã tạo về khách hàng đó

Hướng dẫn sử dụng theme015
Phần chứng thực

Bước 4: Đăng

3.7 phần blog (tin tức )

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Vào Phần trang chủ/ phần blog

 • Bật tắt phần blog hiện thị hoặc ẩn ở trang chủ
 • Tiêu đề/ phụ đề
 • Chọn số lượng tin tưc hiển thị và có thể chọn mục nào không hiển thị (tin tức được tạo ở phần bài viết và phương thức hiển thị theo bài gần nhất được đăng tải )

Hướng dẫn sử dụng theme015
Phần blog tin tức

Bước 3: Đăng

3.8 Phần liên hệ

Mục Liên hệ ở trang chủ

Hướng dẫn sử dụng theme015
Phần liên hệ

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào Phần trang chủ, chọn Phần liên hệ

 • Bật tắt phần blog hiện thị hoặc ẩn ở trang chủ
 • Tiêu đề/ phụ đề
 • Nhập các thông tin cần thay đổi

Hướng dẫn sử dụng theme015
Chi tiết liên hệ

3.9 Màu sắc

Màu sắc ở trang chủ

Hướng dẫn sử dụng theme015
Màu sắc

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Vào Cài đặt chung / Màu sắc / chọn màu

Hướng dẫn sử dụng theme015
Chọn màu sắc

Bước 3: click vào Đăng

3.10 Ảnh nền

Phần ảnh nền ở website

Hướng dẫn sử dụng theme015
Ảnh nền

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Vào Cài đặt chung / Ảnh nền / chọn ảnh

Hướng dẫn sử dụng theme015
Chọn ảnh nền

Sau đó có thể định dạng ảnh nền trên trang chủ

Hướng dẫn sử dụng theme015
Thiệt lập các mặc định ảnh nền

Bước 3: click vào Đăng

3.11 Nền tiêu đề

Phần nều tiêu đề ở website

Hướng dẫn sử dụng theme015
Nền tiêu đề

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Vào Cài đặt chung / Nền tiêu đề / chọn ảnh

Hướng dẫn sử dụng theme015
Chọn ảnh nền tiêu đề

Bước 3: Đăng

4.   Bài viết  

4.1   Tạo bài viết mới

Hướng dẫn sử dụng theme015
Tạo bài viết mới

Bước 1: Click vào Bài viết

Bước 2: Click vào Viết bài mới

Bước 3: Nhập tiêu đề bài viết

Bước 4: Chèn hình ảnh của nôi dung đăng tải: Thêm Media

Bước 5: Thêm nội dung bài viết vào

Bước 6: chọn chuyên mục

Bước 7: Thêm thẻ cho bài viết

Bước 8: Chọn ảnh đại diện

Bước 9: Click vào  Xem thử  để xem trước bài viết

Bước 10: Click vào Đăng bài viết  để hoàn thành.

4.2  Tạo chuyên mục ở phần bài viết

Bước 1: Vào Bài viết / Chuyên mục

Bước 2: Nhập các thông tin cho chuyên mục

 • Đặt Tên cho chuyên mục mới
 • Chuỗi cho đường dẫn tĩnh
 • Chuyên mục hiện tại
 • Mô tả: có thể thêm mô tả ngắn về chuyên mục, có thể thêm hoặc không.

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ các thông tin, click chọn nút Thêm chuyên mục để thêm chuyên mục mới.

Bước 4: Sau khi click Thêm chuyên mục, chuyên mục mới sẽ được hiển thị bên góc phải trang.

Hướng dẫn sử dụng theme015
Chuyên mục mới tạo

4.3   Tạo thẻ trong bài viết    

Vào  Bài viết / Thẻ / vào phần Thêm thẻ, cập nhập tên, chuỗi cho đường dẫn tình, mô tả thẻ / Thêm thẻ

Hướng dẫn sử dụng theme015
Tạo thẻ trong bài viết

5. Trang    

5.1 Thêm trang      

Bước 1: Chọn Trang / chọn Thêm trang mới.

Bước 2: Định dạng trang

 • Nhập tiêu đề
 • Nhập nội dung của trang, hình ảnh trong trang
 • Ảnh đại diện của trang ( nếu cần): Ảnh đại diện
 • Chọn thuộc tính cho trang: thuộc tính ( cha của trang, giao diện trang)

Bước 3:  click vào  Xem thử  để xem qua trang mình mới tạo

Bước 4: click Đăng sau khi hoàn thành hết tất cả

Hướng dẫn sử dụng theme015
Thêm trang

5.2 Để trang xuất hiện trên menu theo ý người dùng

Bước 1: Chọn Giao diện / Menu

Bước 2: Chèn trang vào menu: Chọn mục Trang / chọn trang mốn thêm vào / click  Thêm vào menu

Bước 3:  Trang mới thêm vẽ xuất hiện bên Danh mục Menu

Sắp xếp trang đó vào vị trí muốn

Bước 4: Click Lưu Menu sau khi hoàn thành hết tất cả

Hướng dẫn sử dụng theme015
Thay đổi menu theo ý người dùng

6. Quản lý phản hồi 

 • Chấp nhận: Có 2 chế độ là chấp nhận hay phản đối bình luận.
 • Trả lời: Admin có thể trả lời bình luận của tác giả.
 • Sửa nhanh: Dùng để chỉnh sửa nội dung bình luận theo ý admin.
 • Chỉnh sửa: Cũng tương tự như Sửa nhanh nhưng có thêm sửa tên, email, URL và xem được đánh giá.
 • Spam: Được xem là bình luận rác và ẩn nó đi, khi ẩn đi và mình muốn xóa luôn thì có thể vào Spam như hình bên dưới.

Hướng dẫn sử dụng theme015
Quản lý phản hồi

 • Thùng rác: Tương tự như Spam.

Hướng dẫn sử dụng theme015
Các mục thay đổi

Chúc bạn sử dụng thành công !

Thông tin tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.