Hướng dẫn sử dụng theme028

Lời nói đầu tiên Hostify xin gởi lời cám ơn đến Quý khách hàng vì đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi nhé! Dưới đây sẽ là hướng dẫn sử dụng Theme028 nhé.

1.   Phần Header & Footer của theme028

1.1  Phần Header trong theme028    

1.1.1   Cập nhật logo website

Bước 1:Quý khách vào trang admin của WordPress => Chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Bước 2: Tiếp theo vào Nhận dạng Site, lúc này Logo đã được cài đặt trước đó sẽ xuất hiện.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Bước 3: Thay đổi Logo : click thay đổi logo, một cửa sổ như dưới đây sẽ hiện để bạn chọn ảnh. Quý khách có thể tải tập tin lên hay vào thư viện có sẵn sẽ hiện ra những ảnh đã được tải lên trước đó.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Nếu chọn ảnh từ thư viện thì: Thư viện => chọn ảnh => Chọn

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Nếu tải ảnh lên thì : Tải tập tin lên => chọn tập tin => Chọn

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Bước 4: Quý khách click vào Đăng để hoàn thành thao tác.

1.1.2   Tên website, khẩu hiệu

Bước 1: VQuý khách chọn phần Giao diện  / vào Tùy biến.

Bước 2: Vào Nhận dạng Site / xuất hiện 1 trang mới để cập nhật tên websitekhẩu hiệu.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Bước 3: Quý khách click vào Đăng để hoàn thành thao tác.

1.1.3   Cập nhật biểu tượng site.

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện / nhấn vào Tùy biến.

Bước 2: Ta vào Nhận dạng Site, .

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Bước 3: Thay đổi Biểu tượng site

Xuống phần Chọn biểu tượng site và chọn ảnh, một cửa sổ như dưới đây sẽ hiện để bạn chọn ảnh. Quý khách có thể Tải tập tin lên hay vào Thư viện có sẵn sẽ hiện ra những ảnh đã được tải lên trước đó.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

+ Nếu chọn ảnh từ thư viện thì: Thư viện => chọn ảnh => Chọn

Hướng dẫn sử dụng theme 028

+ Nếu tải ảnh lên thì : Tải tập tin lên => chọn tập tin => Chọn

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Bước 4: Quý khách click vào Đăng để hoàn thành thao tác.

1.1.4 Sửa phần Hotline.

Quý khách vào trang admin của WordPress => tenten framework => Chọn Header => Chỉnh sửa trong các ô sdt => Click vào lưu thay đổi.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

1.1.5 Cam kết trang chủ.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Vào trang admin của WordPress => tenten framework => Chọn Cam kết trang chủ => nhập nội dung cam kết => Click vào lưu thay đổi.

1.2  Footer

Để thay đổi phần Footer, Quý khách thực hiện cấc bước sau đây:

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Bước 1: Vào phần giao diện => tùy biến

Bước 2: Chọn Widget, sẽ xuất hiện Footer 1, Footer 2, Footer 3 và làm việc với các footer => click vào Đăng.

 

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Footer 1:  Phần hiện tại đang chứa widget Visual Editor : chứa nội dung địa chỉ liên hệ. Quý khách có thể thay đổi nội dung trong phần widgets này. Có thể thêm, hoặc xóa widget.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Footer 2: Thanh điều hướng: chứa các menu. Có thể đặt tên cho tiêu đề, xóa, sửa menu, thêm một widget hay sắp xếp lại theo mình mong muốn / sau khi chỉnh sửa xong thì click vào Hoàn thành.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Footer 3: Trong phần này hiện tại đang chứa widget Visual Editor: chứa nội dung facebook. Quý khách có thể chỉnh sửa nội dung trong widget này. Và thêm hoặc xóa các widget theo ý người dùng.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

2. Cài đặt chung trong theme028    

2.1 Thêm người dùng cho trang Admin.

Người được thêm mới có chức năng như admin do admin phân quyền.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Quý khách điền đầy đủ thông tin cho người được phân quyền, ở phần Vai trò người được thêm vào có vai trò gi trong trang admin. Chọn Thêm người dùng mới sau khi hoàn tất tất cả.

2.2   Cập nhật hồ sơ người dùng

Quý khách vào thành viên => Hồ sơ của bạn, bên trái xuất hiện các thông tin người dùng vào cập nhật thay đổi thông tin => click vào Cập nhật hồ sơ.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

2.3  Thay đổi màu chủ đạo trên trang admin  

Quý khách chọn Thành viên => Hồ sơ của bạn/ vào phần tông màu trang quản trị, chọn tông màu => click vào Cập nhật hồ sơ

Hướng dẫn sử dụng theme 028

2.4 Thông báo của cửa hàng.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Quý khách chọn giao diện => tùy biến => WooCommerce => thông báo cửa hàng, nhập nội dung thông báo vào/ chọn vào phần bật thông báo của của hàng để thông báo được hiện trên website => click vào Cập nhật hồ sơ.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

2.5 Cách hiện thị danh mục sản phẩm.

Bước 1: Vào phần giao diện => tùy biến

Bước 2: Chọn WooCommerce => danh mục sản phẩm, đinh dạng cách hiện thị danh mục.

 • Chọn loại hiển thị trang cửa hàng
 • Chọn loại hiện thị danh mục
 • Chọn kiểu sắp xếp sản phẩm mặc định
 • Chọn số lượng sản phẩm trên mỗi dòng

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Bước 3: click vào đăng để hoàn thành

2.6 Ảnh sản phẩm

Bước 1: Quý khách vào phần giao diện => tùy biến.

Bước 2: Chọn WooCommerce / ảnh sản phẩm, đinh dạng cách hiện thị danh mục.

 • Chọn chiểu dài ảnh chính
 • Chọn chiều dài ảnh
 • Chọn kiểu cắt ảnh

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Bước 3: click vào đăng để hoàn thành

3.  Trang chủ trong theme028      

3.1  Cập nhật banner slide

3.1.1 Tạo slideshow mới

Bước1: Vào MetaSlider / click  Add a New Slideshow (xuất hiện 1 new mới).

Bước 2: Đặt tên cho slideshow: clik vào ô New Slideshow và đặt tên.

Bước 3: Thêm slide vào: click vào Add Slide/ chọn ảnh/ Add to slideshow xuất hiện 1 slide.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Bước 4: Cập nhật thông tin cho slide mới thêm: Vào phần Image Silde,  sau đó click vào Save or Save Slideshow

Hướng dẫn sử dụng theme 028

+ Thay đổi tên hình ảnh: Seo /bỏ tick bên Use the image title, và nhập nội dung hình ảnh vào thì cũng  như tên hình ảnh.

+ Định dạng cắt và lấy vị trí nào của hình ảnh : crop à chọn các vị trí cần.

+Chọn chủ đề trình chiếu: qua phần Slideshow Theme => click vào Select a custom theme/ vào Themes, và chọn themes thích hợp => Click vào Select.

+Muốn cài đặt thêm nâng cao: vào phần Advanced Settings => vào trong cài đặt.

3.1.2  Chỉnh sửa slideshow.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Thêm slide vào: click vào Add Slide/ chọn ảnh/ Add to slideshow xuất hiện 1 slide mới.

+Update hình ảnh của slide: Update slide image/ chọn ảnh/ Add to slideshow ảnh đã được cập nhật.

Xóa slide : click vào (X) Delete slide.

Cập nhật thông tin cho slide mới thêm: Vào phần Image Silde.

+ Thay đổi tên hình ành: Seo/bỏ tick bên Use the image title, và nhập nội dung hình ảnh vào thì cũng  như tên hình ảnh.

+ Định dạng cắt và lấy vị trí nào của hình ảnh : crop/ chọn các vị trí cần.

Chọn chủ đề trình chiếu: qua phần Slideshow Theme/ click vào Select a custom theme/ vào Themes, và chọn themes thích hợp/ Click vào Select.

Muốn cài đặt thêm nâg cao: vào phần Advanced Settings/ vào trong cài đặt ( vd: Auto play – tick vào này để cho slideshow chạy tự động hay không,…)

Hướng dẫn sử dụng theme 028

3.2 Danh mục.

3.2.1  Tạo danh mục mới.

Bước 1: chọn Sản phẩm-> Danh mục. Khi đó bên phải sẽ có cột Danh mục sản phẩm.

Bước 2: Cập nhập thông tin cho danh mục sản phẩm.

+ Tên danh mục

+ Chuỗi cho đường dẫn tĩnh

+ Danh mục cha cho danh mục sản phẩm

+ Mổ tả danh mục sản phẩm

+ Chọn kiêu hiển thị danh mục

+ Thêm ảnh cho danh mục

Bước 3: Click vào Thêm danh mục mới

Hướng dẫn sử dụng theme 028

3.2.2  Tạo menu danh mục

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Bước 1: Quý khách vào giao diện / menu /thêm liên kết, chọn danh mục sản phẩm, chọn xem tất cả, chọn các danh mục vừa tạo => thêm vào menu.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Bước 2: Sau đó các danh mục mình vừa chọn sẽ xuất hiện bên phần cấu trúc menu / kéo các danh mục đó vào trong danh mục sản phẩm, lùi vào 1 cấp so với danh mục sản phẩm (nếu là danh mục con của danh mục cha thì mình kéo vào danh mục cha đó và cũng lùi vào 1 cấp so với danh mục cha).

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Bước 3: Click vào Lưu menu.

3.3  Thay đổi sản phẩm ở trang chủ

Trang chủ sẽ cập nhật sản phẩm đươc đăng tải mới nhất của mỗi Danh mục. Nếu muốn đưa sản phẩm đã từng đăng trước đó lên trang chủ ta có thể vào chỉnh sửa ngày đăng.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Chỉnh sửa ngày sẽ hiện ở bên gốc phải trang. Chỉnh thời gian và Cập nhật, thời gian đăng đã được cập nhật, hay các thông tin về sản phẩm, giá khuyến mãi../ sau đó click vào  Cập nhật.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

3.4   Quảng cáo

3.4.1  Viết bài quảng cáo mới

Quý khách truy cập vào trang admin website, chọn  Quảng cáo, chọn Viết bài mới => cập nhật các thông tin bài quảng cáo => chọn Đăng.

 • Tên tiêu đề
 • Tóm tắt: đướng link dẫn tới bài quảng cáo, vd: https://hophuong.info/gioi-thieu/
 • Chuyên mục: chọn chuyên mục cho bài viết
 • Ảnh đại diện: chọn ảnh đại diện cho bài quảng cáo
 • Cập nhật  ngày đăng

Hướng dẫn sử dụng theme 028

3.4.2  Tạo chuyên mục cho quảng cáo

Bước 1: Vào trang admin của WordPress, chọn Quảng cáo => Chuyên mục

Bước 2 Nhập cac thông tin chuyên mục vào

 • Tên
 • Chuỗi dẫn tĩnh
 • Chọn chuyện mục cha cho chuyên mục hiện tại
 • Mô tả

Bước 3: Click vào Thêm chuyên mục  để hoàn thành chuyên mục đó

Hướng dẫn sử dụng theme 028

3.4.3   Chỉnh sửa quảng cáo

Bước 1: Vào trang admin của WordPress, chọn Quảng cáo.

Bước 2 Click vào bài viết cần chỉnh sửa.

Bước 3: Chỉnh sửa những nội dung cần chinh.

 • Tiêu đề
 • Nội dung quảng cáo
 • Chỉnh chuyên mục cho bài viết quảng cáo
 • Thay ảnh đại diện
 • Chỉnh sửa ngày đăng, trang thái bài quảng cáo

Bước 4: Click vào Cập nhật để hoàn thành việc chỉnh sửa

Hướng dẫn sử dụng theme 028

 • Ta có thể chỉnh sủa nhanh
 • Xóa tạm thời
 • Nhân bản bài quảng cáo

4. Bài viết trong theme028   

4.1   Tạo bài viết mới.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Bước 1:  Quý khách click vào Bài viết

Bước 2: Click vào Viết bài mới

Bước 3: Nhập tiêu đề bài viết

Bước 4: Chèn hình ảnh của nôi dung đăng tải: Thêm Media

Bước 5: Thêm nội dung bài viết vào

Bước 6: chọn chuyên mục

Bước 7: Thêm thẻ cho bài viết

Bước 8: Chọn ảnh đại diện

Bước 9: Click vào  Xem thử  để xem trước bài viết

Bước 10: Click vào Đăng bài viết  để hoàn thành.

4.2   Chỉnh sửa, xem, nhân bản bài viết  

Hướng dẫn sử dụng theme 028

 • Chỉnh sửa: Khi muốn thấy đổi nôi dung, tiêu đề, hình ảnh của bài viết đã được đăng trước đó, sau khi thay đổi xong ta có thể click Xem trước để có thể nhìn toàn diện lại bài viết sau khi chỉnh sửa. Nếu đã ổn rồi thì nhấn Cập nhật để lưu lại.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

 • Sửa nhanh: Dùng để chỉnh tiêu đề, thay đổi chuyện mục, cấp phép các quyền của bài viết.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

 • Thùng rác: Tương tự như Xóa bài viết.
 • Xem: Xem hiển thị bài viết.
 • Nhân bản: Sao chép một bài y chang bài đó ra một bài viết mới, thường dùng để thay đổi ngôn ngữ của bài viết ( vd: tạo thêm một bài viết tương tự mà bằng tiếng anh).

4.3  Tạo chuyên mục ở phần bài viết

Bước 1: Vào Bài viết => Chuyên mục

Bước 2: Nhập các thông tin cho chuyên mục

 • Đặt Tên cho chuyên mục mới
 • Chuỗi cho đường dẫn tĩnh
 • Chuyên mục hiện tại
 • Mô tả: có thể thêm mô tả ngắn về chuyên mục, có thể thêm hoặc không.

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ các thông tin, click chọn nút Thêm chuyên mục để thêm chuyên mục mới.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Bước 4: Sau khi click Thêm chuyên mục thì chuyên mục mới sẽ được hiển thị bên góc phải trang.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

4.4   Tạo thẻ trong bài viết    

Quý khách chọn vàoBài viết => Thẻ => vào phần thêm thẻ, cập nhập tên, chuỗi cho đường dẫn tình, mô tả thẻ => Thêm thẻ.

Hướng dẫn sử dụng theme 028

5.   Trangtrong theme028     

5.1  Thêm trang      

Bước 1: Chọn Trang / chọn Thêm trang mới.

Bước 2: Định dạng trang, nhập nội dung vào

 • Nhập tiêu đề
 • Nhập nội dung của trang, hình ảnh trong trang
 • Ảnh đại diện của trang ( nếu cần): Ảnh đại diện
 • Chọn thuộc tính cho trang: thuộc tính ( cha của trang, giao diện trang

Bước 3:  click vào  Xem thử  để xem qua trang mình mơi tạo

Bước 4: Click Đăng sau khi hoàn thành hết tất cả

Hướng dẫn sử dụng theme 028

5.2   Để trang xuất hiện trên menu

Bước 1: Chọn Giao diện à Menu

Bước 2: Chèn trang vào menu: Chọn mục Trang à chọn trang mốn thêm vàoà click  Thêm vào menu

Bước 3:  Trang mới thêm vẽ xuất hiện bên Danh mục Menu

 • Sắp xếp trang đó vào vị trí muốn

Bước 4: Click Lưu Menu sau khi hoàn thành hết tất cả

Hướng dẫn sử dụng theme 028

6.   Sản phẩm.

6.1  Tạo sản phẩm

Bước 1: Để thêm sản phẩm mới ta vào Sản phẩm -> Thêm mới.

Bước 2: Cần nhập một số phần cần thiết cho một sản phẩm cơ bản.

 • Tên sản phẩm.
 •  Upload hình ảnh sản phẩm lên để hiển thị ra web.
 •  Viết nội dung giới thiệu sản phẩm này cùng với hình ảnh vừa mới upload lên.
 • Chọn danh mục sản phẩm này sẽ xuất hiện ở đâu.
 • Từ khóa sản phẩm: Chọn từ khóa mà nhiều người tìm kiếm sản phẩm chọn nút thêm kế bên.
 • Ảnh sản phẩm, chọn ảnh đẹp nhất để làm ảnh đại diện sản phẩm.
 • Show slide nhiều hình ảnh, thêm ảnh sản phẩm chọn nhiều hình ảnh đăng lên.
 • Tiếp theo cài đặt Giá bán hàng và Giá khuyến mãi.
 • Mô tả ngắn sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Bước 3: Sau khi hoàn tất các thông tin, nhấp nút Xem thử và Đăng.

6.2   Thêm thuộc tính

Bước 1: Quý khách vào Sản phẩm => các thuộc tính

Bước 2: Cập nhật thông tin vào trong phần  Thêm thuộc tính

Bước 3: Sau đó click vào  Thêm thuộc tính,  thuộc tính mới thêm sẽ xuất hiện ở bản bên cạnh

Hướng dẫn sử dụng theme 028

6.3  Quản lý phản hồi trong theme028   

    Hướng dẫn sử dụng theme 028

 • Chấp nhận: Có 2 chế độ là chấp nhận hay phản đối bình luận.
 • Trả lời: Admin có thể trả lời bình luận của tác giả.
 • Sửa nhanh: Dùng để chỉnh sửa nội dung bình luận theo ý admin.
 • Chỉnh sửa: Cũng tương tự như Sửa nhanh nhưng có thêm sửa tên, email, URL và xem được đánh giá.
 • Spam: Được xem là bình luận rác và ẩn nó đi, khi ẩn đi và mình muốn xóa luôn thì có thể vào Spam như hình bên dưới.
 • Thùng rác: Tương tự như Spam.

7.   Thông tin thanh toán khách  hàng

7.1   Phần thông tin thanh toán khách hàng

Vào Woocheckout / billing

+ Nếu muốn thêm trường mới là “ số tài khoản” vào thông tin thanh toán khách hàng thì: click vào thêm trường mới/ nhập tiêu đề vào phần My Field Name của nhãn: Số tài khoản” / qua phần position để định dạng phần đó nằm bên nào( Right, wide, Left) vd: “Wide”, và các phần định dạng khác như chọn loại, required nếu mục đó cần thiết thì tick vào…/ click vào lưu thay đổi phần thêm trường mới mình đã hoàn thành

Hướng dẫn sử dụng theme 028

+ Nếu muốn chỉnh sửa trường cũ

 • Đổi tên: Vào phần My Field Name
 • Định dạng nằm vị trí nào: position
 • Mục đó cần thiết hay ko: Required
 • Định dạng thuộc loại nào: chọn loại
 • Nếu muốn bỏ trường đó : x
 • Chỉnh sửa xong thì bấm lưu thay đổi

7.2  Giao hàng tới địa chỉ khác (nếu khách muốn gửi tới địa chỉ khác)

Vào Woocheckout / shipping

+ Nếu muốn thêm trường mới là “ Số điện thoại ”  vào phần giao hàng tới địa chỉ khác thì: click vào thêm trường mới/ nhập tiêu đề vào phần nhãn:Số điện thoại” / qua phần position để định dạng phần đó nằm bên nào( Right, wide, Left) vd: “Left”, và các phần định dạng khác như chọn loại, required nếu mục đó cần thiết thì tick vào…/ click vào lưu thay đổi phần thêm trường mới mình đã hoàn thành

Hướng dẫn sử dụng theme 028

Hướng dẫn sử dụng theme 028

+ Nếu muốn chỉnh sửa trường cũ như đổi tên – vào phần Nhãn, định dạng nằm vị trí nào – position, mục đó cần thiết hay ko – required, định dạng thuộc loại nào – chọn loại, nếu muốn bỏ trường đó –X/ chỉnh sửa xong thì bấm lưu thay đổi.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn sử dụng theme028 tại Hostify, Quý khách có thể thao tác theo hướng dẫn trên nhé. Cần hỗ trợ thêm, Quý khách có thể liên hệ theo Hotline 0247 1012 369 hoặc email hotro@hostify.vn.

Chúc Quý khách hàng thành công!

Đăng ký Website mới tại đây >>> Giải pháp website trọn gói Hostify

Xem thêm:

Cách viết bài chuẩn SEO đơn giản nhất

6 Tips tối ưu hình ảnh WordPress chuẩn SEO hiệu quả 2022

Tối ưu SEO Onpage là gì? Các tiêu chí cần có trong SEO Onpage

Thông tin liên hệ tư vấn:

 

Trả lời