Upload web thông qua Duplicator trên host năm 2022

Mục đích bài viết này giúp bạn dễ dàng upload web thông qua Duplicator lên host hoặc khi cần chuyển web từ host này sang host khác bằng plugin Duplicator. Hoặc bạn có thể dùng plugin này backup lại Source code tránh rủi ro khi hosting gặp sự cố.

Hướng dẫn upload web thông qua Duplicator

Bạn cần chuẩn bị 1 website mới và file cài đặt website là gồm 2 file: 1 file.zip và 1 file installer.php

vd:

Upload web thông qua Duplicator trên host năm 2022
Dạng file back up bằng plugin Duplicator

 Bước 1: Upload web lên cnode

  • Truy cập vào trang hosting Hostify/ File Manager, sau đó xuất hiện 1 trang file Manager
Upload web thông qua Duplicator trên host năm 2022
Chọn File Manager để đi tới nơi chứa dữ liệu web
  • Xóa dữ liệu dữ liệu web(nếu bạn tạo website với wordpress thì trong này có dữ liệu mặc định của wordpress) nên xóa hết để up source mới lên : Chọn My Files / click vào web vừa tạo ( vd : 123.hophuong.info ) / DocumentRoot / xóa hết dữ liệu trong DocumentRoot
Upload web thông qua Duplicator trên host năm 2022
Xóa dữ liệu cũ trong của web trong File Manager
  • Trở về lại trang cnode2  up source lên : Upload Tools / Source Code Upload / xuất hiện 1 nhập tên domian cần up source lên và click Continue / click to select or drop files here tải 2 file: 1 file.zip và 1 file installer.php lên /  Click vào Execute
Upload web thông qua Duplicator trên host năm 2022
Nhấn chọn Source Code Upload để vào màng hình upload
Upload web thông qua Duplicator trên host năm 2022
Chọn web để upload dữ liệu lên

 

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-37-1024x388.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-40-1024x459.png

Bước 2 Mở 1 tab mới trên trình duyệt và gõ Domain.com/installer.php

vd: tên miền của bạn là abc.info, thì gõ abc.info/installer.php

Upload web thông qua Duplicator trên host năm 2022
Giao diện khi truy cập 123.hophuong.info/installer.php

 Bước 3: Giải nén file vừa upload lên

  • Chọn vào I have read and accept all term & notices  / click vào Next, quá trình giải nén bắt đầu
Giải nén file backup bằng plugin Duplicator vừa up lên
Giải nén file backup bằng plugin Duplicator vừa up lên
Giải nén file backup bằng plugin Duplicator vừa up lên

 Bước 4: Cập nhật  thông tin database vừa tạo( tên Database, user, pass).

  • Cập nhật thông tin Database vừa tạo / click vào Test Database / click vào Next
Cập nhập thông tin database
Cập nhập thông tin database
Sau khi cập nhật Database thì nhấn next để tiếp tục
Sau khi cập nhật Database thì nhấn next để tiếp tục

– Khi đó sẽ xuất hiện 1 bảng Install Confirmaton xác nhận lại thông tin / click vào ok để xác nhận

Nhấn ok trên bản Install Confirmaton để xác nhận lại thông tin
Nhấn ok trên bản Install Confirmaton để xác nhận lại thông tin

 Bước 5: Thay đổi Title của website và tài khoản đăng nhập

 – Đổi tên Website : Setup / title / cập nhật tên

– Thêm tài khoản đăng nhập: options / admin Account / cập nhật thông tin

Upload web thông qua Duplicator trên host năm 2022
Thay đổi thông tin website nếu có

 Bước 6: Check lại toàn bộ web( kết nối, hình ảnh,..)

Lưu ý: sau khi thực hiện thành công để đảm bảo an toàn cho web thì bạn nên xóa hoạc ngăn truy cập 2 file vừa upload lên

Chúc bạn thành công!

–> Bài tham khảo: Plugin Duplicator , Hướng Dẫn Backup Dữ Liệu Website Bằng Plugins Duplicator

Trả lời